ราคา

ราคา
บริการ ERP
1,700 บาท / เดือน
ค่าธรรมเนียมรายปี 20,400 บาท > 18,700 บาท/ปี (ไม่รวมภาษี)
  ERP กรุ๊ปแวร์ (GW)
ค่าธรรมเนียม
ค่าธรรมเนียม 300 บาท / เดือน
ผู้ใช้
ไม่จำกัด 5 ผู้ใช้
ความจุ
ไม่จำกัด 10 GB
ฟังก์ชันหลักของ ERP
การบัญชี / การเงิน
บุคลากร / เงินเดือน
การขาย / การแลกเปลี่ยน
การซื้อ / สินค้าคงเหลือ / โลจิสติกส์
การผลิต / อุตสาหกรรมการผลิต / ต้นทุน
รวมทุกฟังก์ชัน
การรับรองอิเล็กทรอนิกส์ / กระดานข่าว
แบ่งปันผลงาน / ที่เก็บไฟล์
จัดการตารางเวลา / ปฏิทินและตารางงาน
CRM / จัดการโปรเจค
*กรุ๊ปแวร์เชื่อมต่อโดยตรงกับ ERP
เข้าถึงกรุ๊ปแวร์ได้ฟรี 10 ผู้ใช้
บริการเพิ่มเติม
ดาวน์โหลด
ชนิด ดาวน์โหลด
ข้อเสนอ ECOUNT ERP PDF