คำถามที่พบบ่อย ERP

Q: ระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) คืออะไร

A: ระบบ Enterprise Resource Planning คือระบบการวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กรโดยรวม ระบบ ERP รวบรวมการเงิน การบัญชี การผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน การขาย และแผนกทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างง่ายดายภายในองค์กร ก่อให้เกิดการบริหารจัดการธุรกิจที่มีประสิทธิภาพกว่าที่เคย

Q: ใช้ซอฟต์แวร์ ERP แล้วได้ประโยชน์อะไร

A: แต่ละบริษัทที่มองหาซอฟต์แวร์ ERP ล้วนมีเป้าหมายที่ต้องการจากระบบต่างกันไป
ทว่า หลายบริษัทประสบปัญหาในการหาระบบที่สามารถ
 • เพิ่มประสิทธิภาพ
 • เพิ่มความลื่นไหลของข้อมูล
 • จัดเตรียมข้อมูลที่สำคัญให้แก่ผู้ตัดสินใจ
 • ลดความผิดพลาด
 • ลดความซ้ำซ้อนและการกรอกข้อมูลซ้ำ
 • สร้างธรุกิจรูปแบบ Agile มากขึ้น

Q: ใช้ซอฟต์แวร์ ERP รูปแบบคลาวด์ แล้วได้ประโยชน์อะไร

A: ประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์ ERP รูปแบบคลาวด์มีหลากหลาย หลักๆคือ
 • ไม่ต้องใช้เซิร์ฟเวอร์
 • ไม่มีค่าบำรุงรักษา
 • ไม่ต้องอัปเกรดเอง
 • ไม่ต้องจ้างแผนก IT
 • ระบบได้มาตรฐาน
 • ไม่ต้องเสียเวลาวางระบบ
ปล่อยให้ค่าบำรุงรักษา เซิร์ฟเวอร์ อัปเกรดและการวางระบบ เป็นหน้าที่ของเรา

Q: อะไรคือสิ่งที่ควรมองหาในการเลือกระบบ ERP

A: การเลือกซอฟต์แวร์ ERP เป็นการตัดสินใจที่สำคัญ และควรได้รับการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน จะเป็นการดีหากได้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพราะซอฟต์แวร์ ERP ไม่ใช่สินค้าหนึ่งขนาดที่เหมาะกับทุกคน ปัจจัยสำคัญหลักๆที่ควรคำนึงถึงได้แก่

ความต้องการขององค์กร
เลือกซอฟต์แวร์ ERP ที่ตอบโจทย์รูปแบบและขนาดธุรกิจของคุณ ผู้ค้ารายใหญ่ข้ามชาติไม่ควรเลือกระบบ ERP ที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม
ขนาด
ระบบ ERP ควรจะเติบโตไปพร้อมๆกับธุรกิจของคุณ และปรับตัวตามสภาพแวดล้อมทางธุรกิจได้ หากระบบไม่สามารถอัปเกรดได้ง่าย ในอีกห้าปีข้างหน้า ระบบนั้นก็จะล้าสมัย

สนับสนุน
การวางระบบและการปรับใช้ซอฟต์แวร์ ERP เป็นสิ่งที่อาศัยเวลาและการสนับสนุนจากผู้ให้บริการ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจขอบเขตการสนับสนุนที่จะได้รับจากผู้ขาย การจ่ายเพื่อรับบริการสนับสนุนก็เกิดขึ้นบ่อยเช่นกัน
ทว่าบริการดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายและขอบเขตที่คุณต้องการมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้ ผู้ให้บริการสามารถจัดหาระดับการสนับสนุนที่จำเป็นนั้นได้หรือไม่ เหล่านี้คือสิ่งที่คุณควรตั้งคำถามเมื่อมองหาซอฟต์แวร์ ERP
Cloud vs. On-premise
เมื่อเลือกซอฟต์แวร์ ERP คุณต้องตรวจสอบว่า บริษัทต้องการ ERP รูปแบบ on-promise เพียงเพราะการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือด้วยปัจจัยอื่นๆ หากไม่มีข้อบังคับ องค์กรของคุณมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสนับสนุน ERP รูปแบบ on-promise หรือไม่ หากไม่ ลองพิจารณา ERP ชนิดอื่นดูคำถามเหล่านี้มีความสำคัญต่อความสำเร็จระยะยาวของระบบ ERP ของคุณ

Q: ธุรกิจประเภทใดที่สามารถใช้ซอฟต์แวร์บัญชีธุรกิจได้

A: ธุรกิจหลักๆสามประเภทที่ซอฟต์แวร์พร้อมใช้งานได้แก่ การทำบัญชีภาษี การลงบัญชี/บัญชีจัดการกองทุน และซอฟต์แวร์สนับสนุนองค์กร

ซอฟต์แวร์บัญชีภาษีใช้ในการกำหนดและรายงานจำนวนภาษีต้องจ่ายที่ถูกต้อง รวมถึงหน่วยงานที่เหมาะสมตามธุรกรรมทางธุรกิจ

ซอฟต์แวร์ลงบัญชี/จัดการกองทุน ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับผู้ทำบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทให้ใช้เงินทุนในการบันทึกธุรกรรมทางการเงินเพื่อปรับการใช้เงิน นอกจากนี้ ยังใช้เพื่อบันทึกประวัติการทำธุรกรรมทางธุรกิจกับลูกค้า เพื่อป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ส่วนใหญ่แล้ว จะมีการหลีกเลี่ยงบัญชีคู่และทำในระบบบัญชีเดี่ยว

ซอฟต์แวร์สนับสนุนองค์กร จะใช้ในกรณีที่ผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้จัดการธุรกรรมทั้งหมดด้วยตนเอง และได้มอบหมายให้แผนกแบ่งหน้าที่เหล่านี้ เพื่อให้พนักงานแต่ละคนทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การแบ่งปันข้อมูลเป็นสิ่งจำเป็น นอกจากนี้ ไม่จำเป็นต้องบันทึกงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จ เพราะซอฟต์แวร์บัญชีจะจัดการโดยตรง

ปัจจัยอีกประการหนึ่งคือการวิเคราะห์ว่าโปรแกรมควรสื่อสารอย่างไร ต้องการติดตั้งโปรแกรมบนเครือข่ายหรือต้องการซอฟต์แวร์บัญชีรูปแบบคลาวด์ บางองค์กรจำเป็นต้องใช้โปรแกรมบนเครือข่ายเนื่องจากเหตุผลด้านความสอดคล้องและความปลอดภัย ทว่า บริษัทขนาดย่อมหลายรายอาจได้รับประโยชน์จากซอฟต์แวร์รูปแบบคลาวด์มากกว่า

Q: จะเลือกซอฟต์แวร์บัญชีธุรกิจที่เหมาะสมได้อย่างไร

A: ประเภทของซอฟต์แวร์ที่เลือกขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจว่าสามารถขยายได้มากน้อยเพียงใด รวมถึงงบประมาณของบริษัท เป็นเรื่องสำคัญมากที่จะประเมินธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบและตรวจสอบความต้องการของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน นอกจากนี้ สิ่งสำคัญคือซอฟต์แวร์ที่ใช้ต้องสามารถอัปเกรดได้ง่ายเพื่อรองรับข้อกำหนดใหม่ๆและเติบโตไปพร้อมๆกับธุรกิจของคุณ หากโปรแกรมไม่สามารถพัฒนาได้ ก็ไม่คู่ควรแก่การลงทุนเช่นกัน

Q: ประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์ ERP รูปแบบคลาวด์คืออะไร

A: การใช้ ซอฟต์แวร์บนคลาวด์ จะทำให้ใช้ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องบำรุงรักษาเซิร์ฟเวอร์และซอฟต์แวร์ พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยข้อมูลแบบเรียลไทม์ The system can be มีการอัปเกรด ระบบอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ
หากมีข้อสงสัย อย่ารอช้า
02-026-6231