จัดการส่งสินค้า
การสื่อสารที่ไม่ดีระหว่างสำนักงานและคลังสินค้าอาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการขนส่งหรือความล่าช้าในการจัดส่ง
ECOUNT ช่วยให้คุณเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกันได้อย่างง่ายดายเพื่อจัดการการจัดส่งที่ถูกต้อง
ฟีเจอร์
 • สามารถเชื่อมโยงกับประวัติการขายเพื่อให้การจัดส่งไม่มีการตกหล่น
 • สามารถจัดการการจัดส่งที่มีประสิทธิภาพโดยการเชื่อมโยงกับใบสั่งส่งสินค้า
 • คุณสามารถติดตามความคืบหน้าการจัดส่งและสถานะแบบเรียลไทม์ได้
  FAQ
  • สามารถสร้างใบจัดส่งพร้อมกับป้อนข้อมูลการขายโดยอัตโนมัติได้หรือไม่
   เมื่อคุณบันทึกเอกสารการขาย สามารถตั้งค่าให้สร้างเอกสารใบแจ้งหนี้ได้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถส่งการแจ้งเตือนคำสั่งซื้อไปยังผู้ส่งได้หรือไม่
   เมื่อบันทึกเอกสารแล้ว คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง PIC ได้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถให้ ECOUNT ID ที่แสดงแค่เมนูที่เกี่ยวกับการจัดส่งแก่คนจัดส่งได้หรือไม่
   สามารถแสดงเฉพาะเมนูที่จำเป็นสำหรับแต่ละ ID ของผู้ใช้ ดังนั้นจึงสามารถใช้ ID ที่ให้ไว้กับคนจัดส่งเพื่อให้แสดงเฉพาะเมนูที่เกี่ยวข้องกับการจัดส่ง
  • ฉันต้องใช้ฟังก์ชันคำสั่งจัดส่งสินค้าหรือจัดการจัดส่งสินค้าหรือไม่
   หากสำนักงานและคลังสินค้าของคุณอยู่ในที่เดียวหรือหากคุณไม่มีการแบ่ง PIC คุณไม่จำเป็นต้องใช้ฟังก์ชันการจัดส่งสินค้า คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังและจัดส่งได้เพียงพอเพียงป้อนข้อมูลการขาย
  • สามารถเรียกดูที่อยู่ของลูกค้าที่ลงทะเบียนในตอนที่สร้างใบจัดซื้อได้โดยอัตโนมัติหรือไม่
   สามารถเรียกดูที่อยู่ที่ลงทะเบียนไว้ในข้อมูลลูกค้าได้โดยอัตโนมัติเมื่อกรอกข้อมูลในใบจัดส่ง หากมีการลงทะเบียนที่อยู่มากกว่าหนึ่งล่วงหน้านอกเหนือจากที่อยู่ตัวแทนคุณสามารถเลือกและใช้ที่อยู่เหล่านั้นได้
  • ฉันต้องการกรอกเลขผู้จัดส่งและใบส่งสินค้าในตอนป้อนข้อมูลจัดส่ง สามารถตั้งค่านี้ได้หรือไม่
   คุณสามารถแก้ไขแบบฟอร์มหน้าจอป้อนข้อมูล และสามารถเพิ่มรายการสำหรับการกรอกเลขผู้จัดส่งและใบส่งสินค้า ข้อมูลที่ป้อนสามารถใช้ในตอนค้นหาและสามารถระบุไว้ในบัญชีได้อีกด้วย
  • สามารถป้อนการยืนยันการจัดส่งและดำเนินการจัดส่งเสร็จสิ้นโดยใช้โทรศัพท์มือถือได้หรือไม่
   เนื่องจากสามารถใช้ฟังก์ทั้งหมดของ ECOUNT บนโทรศัพท์มือถือได้ ดังนั้นจึงสามารถยืนยันการจัดส่งดำเนินการจัดส่งเสร็จสิ้นบนโทรศัพท์มือถือได้
  • สามารถตรวจสอบได้หรือไม่ว่าผู้รับผิดชอบในคลังสินค้าจัดส่งสินค้าให้แล้ว
   หลังจากป้อนคำสั่งจัดส่ง คุณสามารถตรวจสอบสถานะที่ยังไม่ได้จัดส่งตามการกรอกเอกสารการจัดส่งว่าได้จัดส่งเรียบร้อยแล้วหรือไม่
  • ฉันมีการจัดส่งสินค้าจำนวนมาก ต้องป้อนแต่ละรายการหรือไม่
   หากคุณมีข้อมูลจำนวนมาก คุณสามารถลงทะเบียนเอกสารจำนวนมากพร้อมกันผ่านอัปโหลด Excel Ecount ได้
  • สามารถดำเนินการจัดส่งด้วยบาร์โค้ดได้หรือไม่
   สามารถลงทะเบียนการจัดส่งโดยสแกนบาร์โค้ด
  • สามารถใบจัดส่งสินค้าไปยังลูกค้าได้อย่างง่ายได้หรือไม่
   สามารถส่งใบจัดส่งสินค้าทาง Email ของลูกค้าได้
  • สามารถตั้งค่าลูกค้าเฉพาะเพื่อใบจัดส่งสินค้าได้อย่างไม่มีเงื่อนไขได้หรือไม่
   หากคุณตั้งค่าลูกค้าเป้าหมายการจัดส่งในระหว่างลงทะเบียนลูกค้า ใบจัดส่งสินค้าจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกการขายของลูกค้านั้น ๆ
  ฟังก์ชันหลัก
  • เชื่อมโยงกับรายละเอียดการขาย
   • คุณสามารถสร้างใบสั่งส่งสินค้าได้โดยดึงรายละเอียดที่ป้อนในการขาย
   • คุณสามารถตั้งค่าใบสั่งส่งสินค้าให้สร้างอัตโนมัติในเวลาเดียวกันกับการป้อนข้อมูลการขายเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ
   • คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนให้กับผู้จัดส่งในเวลาเดียวกันกับสร้างใบสั่งส่งสินค้าเพื่อไม่ให้ตกหล่น
   • สามารถดึงข้อมูลพื้นฐานของลูกค้า เช่น หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ มาที่บนหน้าจอการป้อนข้อมูลเมื่อจัดส่งได้โดยอัตโนมัติ
  • จัดการการส่ง
   • คุณสามารถดำเนินการจัดส่งโดยดึงรายละเอียดที่คุณป้อนในใบสั่งส่งสินค้าได้โดยอัตโนมัติ
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งและปริมาณสินค้าที่ยังไม่ได้จัดส่งเปรียบเทียบกับคำสั่งซื้อการจัดส่งสินค้า
   • เจ้าหน้าที่จัดส่งสามารถป้อนการจัดส่งแบบเรียลไทม์จากสถานที่จริงผ่านแอปมือถือได้
  • ความคืบหน้าการจัดส่ง
   • คุณสามารถแบ่งแยกความคืบหน้าได้อย่างง่ายดายโดยการตั้งค่าว่าการจัดส่งเสร็จสิ้นแล้วหรือไม่
   • คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการจัดส่งที่สมบูรณ์แล้วได้อย่างรวดเร็วผ่านสถานะการจัดส่ง
   • ในช่วงเวลาของการจัดส่งคุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จส่งสินค้า และสามารถส่งอีเมลหรือแฟกซ์ไปยัง PIC ของลูกค้า
  จัดการส่งสินค้า