สลิปการขาย
สลิปการขายหมายถึงการอนุมัติการทำธุรกรรม ดังนั้นข้อมูลการทำธุรกรรมจะต้องถูกบันทึกไว้อย่างถูกต้อง
สลิปการขายของ ECOUNT ERP สามารถใส่ข้อมูลการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ผู้ใช้และลูกค้าต้องการได้
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถพิมพ์สลิปการขายในระหว่างป้อนข้อมูลการขายได้
 • สามารถตั้งค่าแบบฟอร์มสลิปการขายได้ตามที่ผู้ใช้ต้องการ
 • สามารถส่งสลิปการขายไปยัง PIC ลูกค้าได้หลากหลายวิธี
  FAQ
  • ฉันต้องสร้างสลิปการขายแยกกันหรือไม่
   เนื่องจากสลิปการขายจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามประวัติการขายที่ป้อนไว้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องดำเนินการแยกใด ๆ
  • สลิปการขายสามารถออกได้กี่แผ่น
   เนื่่องจากไม่จำกัดการออกสลิปการขาย จึงสามารถออกได้เท่าที่ต้องการ
  • แต่ละลูกค้า / ผู้ขาย มีรูปแบบสลิปการขายแตกต่างกัน
   คุณสามารถแก้ไขแบบฟอร์มสลิปการขายได้ เนื่องจากสลิปการขายสามารถใช้รูปแบบได้มากถึง 50 แบบ เช่นเดียวกับรายงานอื่นๆ แม้ว่ารูปแบบในแต่ละลูกค้า/ผู้ขาย จะแตกต่างกัน แต่ก็สามารถปรับแต่งได้อย่างแน่นอน
  • สามารถส่งสลิปการขายได้แค่เฉพาะ PC หรือไม่
   ฟังก์ชันทั้งหมดของ ECOUNT สามารถใช้งานได้ในเดสก์ท็อป / แล็ปท็อป / แท็บเล็ต / มือถือ และแน่นอนว่าสลิปการขายสามารถส่งจากอุปกรณ์ใดก็ได้
  • ในทุกครั้งที่ส่งสลิปการขายจากลูกค้า / ผู้ขายด้วย Email จะต้องป้อนที่อยู่หรือไม่
   เนื่องจากอีเมลที่ป้อนในตอนที่ลงทะเบียนข้อมูลลูกค้า/ผู้ขายจะถูกดึงมาโดยอัตโนมัติ ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติม
  • สามารถออกสลิปการขายทางแฟกซ์ได้หรือไม่
   คุณสามารถส่งสลิปการขายทางแฟกซ์โดยใช้ WebFax
  • สลิปการขายจะต้องพิมพ์จาก A4 ได้อย่างเดียวหรือไม่
   สามารถซื้อและใช้แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายเมื่อจำเป็น (1 กล่องมี 1,000 แผ่น / 25,000 วอน)
  • ดูเหมือนว่าสลิปการขายจะถูกพิมพ์ในแต่ละกรณีใช่หรือไม่
   นอกจากนี้ยังมีการพิมพ์ตามกรณีและการพิมพ์เป็นกลุ่มเพื่อให้เหมาะกับรูปแบบที่ความต้องการ
  • สลิปการขายนี้ต่างกับสลิปการขายของที่บริษัทมีอยู่แล้ว ต้องทำอย่างไร
   คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบสลิปการขายเพื่อให้สามารถปรับแต่งและใช้ให้คล้ายกับรูปแบบที่ใช้อยู่
  • ต้องประทับตราทุกครั้งหรือไม่
   หากคุณลงทะเบียนภาพตราประทับ ภาพนั้นจะถูกพิมพ์ลงในแบบฟอร์มโดยอัตโนมัติ เช่น สลิปการขาย ใบเสนอราคา ใบกำกับภาษี เป็นต้น
  • ต้องซื้อแบบฟอร์มสลิปการขายหรือไม่
   คุณสามารถพิมพ์บนกระดาษ A4 ได้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องซื้อแบบฟอร์มแยกต่างหากเพื่อพิมพ์สลิปการขาย
  • สามารถส่งสลิปการขายรายเดือนได้หรือไม่
   คุณสามารถใช้เมนูพิมพ์สลิปการขาย เพื่อรวมและส่งรายละเอียดการชำระเงินในช่วงเวลาที่กำหนดของแต่ละบริษัทได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • สร้างและออกสลิปการขาย
   • คุณสามารถพิมพ์สลิปการขายในระหว่างป้อนการขายได้
   • คุณสามารถรวบรวมใบสำคัญการขายต่าง ๆ ในช่วงเวลาหนึ่งและพิมพ์ออกมาในสลิปการขายใบเดียว
   • นอกจากการส่งเป็นกรณี ๆ ไปแล้ว คุณยังสามารถกำหนดช่วงวันที่เพื่อให้ง่ายต่อการจัดส่งจำนวนมาก
   • เมื่อคุณส่งใบแจ้งหนี้คุณสามารถส่งพร้อมสลิปการขายได้
  • การตั้งค่าแบบฟอร์มสลิปการขาย
   • นอกจากแบบฟอร์มสลิปการขายที่มีให้อยู่แล้ว คุณสามารถตั้งค่าเป็นแบบฟอร์มที่บริษัทคุณต้องการได้
   • คุณสามารถเพิ่มและพิมพ์รายการที่ต้องการแสดงในสลิปการขาย เช่น ลูกหนี้ บัญชีเงินฝาก เป็นต้น ได้อย่างอิสระ
  • วิธีส่งสลิปการขาย
   • ไม่เพียงพิมพ์ได้เท่านั้น แต่สามารถส่งด้วยวิธีการต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล, SMS, แฟกซ์
   • ในตอนที่ส่งสลิปการขายสามารถแนบไฟล์ได้
   • สามารถส่งสลิปการขายผ่านแอปมือถือ ทำให้สามารถดำเนินการทางธุรกิจได้ทันทีแม้ว่าไม่ได้ใช้งานบนคอมพิวเตอร์
  สลิปการขาย