การวางแผนการขาย
การวางแผนการขายเป็นแนวทางที่ดีในการช่วยให้พนักงานแต่ละคนประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมการขายในอนาคต
ECOUNT เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายที่เป็นรูปธรรมและพัฒนากลยุทธ์การขายที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ฟีเจอร์
 • สามารถสร้างแผนการขายและเป้าหมายที่เป็นระบบเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่องของบริษัทได้
 • ตรวจสอบแผนการขาย / ความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างง่ายดายโดยใช้ตารางเปรียบเทียบจริง
  FAQ
  • นอกจากการขายที่จะเกิดขึ้นล่วงหน้า สามารถจัดการการขายที่ถูกคาดการณ์ไว้ได้หรือไม่
   วางแผนการขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดนใช้เมนูวางแผนการขาย และสามารถตรวจสอบอัตราการบรรลุเป้าหมายได้
  • ฉันวางแผนการขายสำหรับพนักงานแต่ละคนได้หรือไม่
   สามารถลงทะเบียนผลงานการขายที่คาดหวังสำหรับพนักงานแต่ละคน และสามารถเปรียบเทียบกับผลงานการขายที่เกิดขึ้นจริงได้
  • บริษัทของเรามีร้านค้าหลายแห่ง ต้องเปรียบเทียบเป้าหมายการขายและผลงานแต่ละร้านค้า สามารถทำได้หรือไม่
   คุณสามารถลงทะเบียนแผนการขายสำหรับแต่ละร้านค้า (คลังสินค้า) และคุณสามารถป้อนเป้าหมายการขายสำหรับแต่ละร้านเพื่อเปรียบเทียบกับยอดขายจริงได้
  • สามารถบันทึกยอดขายที่คาดหวังไว้สำหรับลูกค้าแต่ละรายได้หรือไม่
   คุณสามารถเปรียบเทียบกับยอดขายจริงโดยบันทึกยอดขายที่คาดการณ์ของแต่ละบริษัท และสามารถตรวจสอบส่วนต่างได้อย่างรวดเร็ว
  • ในตอนที่ค้นหาแผนการขายและผลงานการขาย สามารถตั้งค่าให้ตัวเองสามารถค้นหาได้แค่คนเดียวเท่านั้นได้หรือไม่
   คุณสามารถจำกัดขอบเขตของการค้นหาใบสำคัญสำหรับแต่ละ ID และสามารถนำไปใช้เพื่อให้คุณสามารถดูเฉพาะแผนการขายและผลงานการขายได้
  • สามารถจัดการแผนการขายตามแต่ละโครงการได้หรือไม่
   หากมีโครงการอยู่แล้วในตอนที่ป้อนข้อมูลแผนการขาย คุณสามารถจัดการแผนการขายสำหรับแต่ละครงการได้
  • ฉันกำลังจัดการลูกค้าในแต่ละพื้นที่ และต้องการรู้ว่าพื้นที่ใดมีอัตราการบรรลุยอดขายที่สูง
   หากแบ่งกลุ่มลูกค้าในแต่ละพื้นที่ตามค่าเริ่มต้นและดูตารางเปรียบเทียบแผนการขาย คุณสามารถตรวจสอบอัตาความสำเร็จตามแต่ละพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถพิมพ์รายงานที่แสดงอัตราความสำเร็จของแผนการขายกับยอดขายจริงได้หรือไม่
   รองรับฟังก์ชันการพิมพืและการแปลงไฟล์ PDF เนื่องจากสามารถแปลงไฟล์ Excel ได้อีกด้วย คุณสามารถดาวน์โหลดและแปลงเป็นไฟล์ Excel ได้หากจำเป็น
  • สามารถแปลงรายงานแผนการขายเป็น Excel ได้หรือไม่
   แผนการขายที่สร้างขึ้นสามารถแปลงเป็น Excel จากเมนูของตารางเปรียบเทียบแผนการขายหรือสอบถามแผนการขาย
  • สามารถสร้างแผนการขายของแต่ละสินค้าได้หรือไม่
   บริษัทสามารถวางแผนการขายโดยป้อนจำนวนเงินเป้าหมายของแต่ละสินค้าที่ขายได้
  • สามารถทำให้พนักงานบางคนไม่สามารถใช้งานเมนูที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่
   คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงเมนูได้ด้วยการตั้งค่าการอนุญาตตามแต่ละ ID ผู้ใช้งาน
  ฟังก์ชันหลัก
  • วางแผนการขาย
   • คุณสามารถกำหนดจำนวนเป้าหมายการขายตามวันที่ได้
   • คุณสามารถวางแผนการขายโดยละเอียดตามบุคคลที่รับผิดชอบ, คลังสินค้า (ร้านค้า), โครงการและสินค้าโดยการตั้งค่าหน้าจอการป้อนข้อมูล
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพการขาย
   • คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการขายเปรียบเทียบกับแผนการขายได้ในการขายเทียบกับการการพยากรณ์การขาย
   • คุณสามารถค้นหาการขายเทียบกับการการพยากรณ์การขายของรูปแบบที่ต้องการได้โดยใช้ฟิลด์คำหลักต่าง ๆ
   • สามารถตรวจสอบความแตกต่างและอัตราร้อยละของความสำเร็จกับยอดขายโดยประมาณตามเงื่อนไข
  การวางแผนการขาย