ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

การวางแผนการขาย

คุณสามารถพัฒนาบริษัทของคุณผ่านการวางแผนการขาย และการกำหนดเป้าหมายอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
  • คุณสามารถกำหนดจำนวนเป้าหมายการขายด้วยวันที่
  • การตั้งค่าหน้าจอป้อนข้อมูลช่วยให้คุณวางแผนรายละเอียดการขาย เช่น พนักงานขาย,คลังสินค้า,ร้านค้า,โครงการ และสินค้า
ง่ายมากที่จะเห็นว่าคุณบรรลุเป้าหมายรายได้ของคุณดีแค่ไหน
  • คุณสามารถดูประสิทธิภาพการขายเทียบกับแผนการขายได้ในแผนภูมิเปรียบเทียบแผนการขาย
  • ใช้ตัวกรองการค้นหาต่างๆเพื่อแสดงแผนภูมิเปรียบเทียบแผนขายในรูปแบบที่ต้องการ
  • ตรวจสอบความแตกต่างระหว่างยอดขายและอัตราส่วนความสำเร็จสำ หรับแต่ละเป้าหมายได้อย่างง่ายดาย