การจัดการคำสั่งขาย
คุณลักษณะพิเศษการจัดการคำสั่งซื้อของ ECOUNT คือเกี่ยวข้องโดยตรงกับคำสั่งซื้อ ใบสั่งขาย การซื้อ การผลิต การขาย (ส่งออก)
สิ่งนี้ทำให้การจัดการสินค้าคงคลังเป็นระบบ
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มใบสั่งขายด้วยใส่ข้อมูลทั้งหมดที่คุณต้องการได้
 • สามารถทำงานร่วมกันของแผนกทั้งหมดที่ดูแลสินค้าคงคลังบนพื้นฐานคำสั่งขาย (คำสั่งซื้อ)
 • คุณสามารถรับคำสั่งขายจากบริษัทตัวแทนหรือลูกค้าผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์
  FAQ
  • สามารถพิมพ์ใบสั่งขายได้หรือไม่
   หากป้อนข้อมูลลงในใบสั่งขายจะแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติมี่รายงานใบสั่งขาย และสามารถพิมพ์และส่งไปยังอีเมลของลูกค้า
  • สามารถปรับแต่งหน้าจอป้อนข้อมูลและแบบฟอร์มใบสั่งขายได้ตามความต้องการได้หรือไม่
   คุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอการป้อนข้อมูลให้เหมาะกับบริษัทของคุณได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถสร้างและใช้แบบฟอร์มใบสั่งซื้อในรูปแบบที่ต้องการได้สูงสุด 50 แบบ
  • สามารถเชื่อมโยงกับเมนูอื่น ๆ เช่น ใบเสนอราคา > ใบสั่งขาย, ใบสั่งขาย > ใบคำสั่งซื้อ, ใบสั่งขาย > การขาย ได้หรือไม่
   สามารถจัดการและเชื่อมต่อกับงานที่เกี่ยวข้องได้ เช่น นำเข้าใบเสนอราคาคุณและนำไปใช้กับใบสั่งขาย หรือลงทะเบียนใบสั่งขายโดยการขาย
  • สามารถป้อนข้อมูล / ค้นหาบนโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่
   มีหน้าจอเวอร์ชันมือถือให้ทุกคนสามารถป้อนข้อมูล / ค้นหาได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว
  • สามารถตรวจสอบปริมาณยังไม่ได้ขายเปรียบเทียบกับใบสั่งขายได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบทั้งปริมาณที่สั่งซื้อและปริมาณที่ยังไม่ได้ขายจากรายงานสถานะที่ยังไม่ขาย
  • มีฟังก์ชันอนุมัติเกี่ยวกับใบสั่งขายที่ป้อนข้อมูลแล้วหรือไม่
   คุณสามารถใช้ฟังก์ชันยังไม่ได้ตรวจสอบ / ตรวจสอบแล้ว หรือฟังก์ชันการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ของกรุ๊ปแวร์ได้
  • เมื่อใช้งานใบคำสั่งซื้อไม่ใช่ใบสั่งขาย เราสามารถเปลี่ยนชื่อเมนูได้หรือไม่
   สามารถใช้งานได้อย่างงายโดยการตั้งค่าและเปลี่ยนชื่อให้เหมาะกับการดำเนินงานของบริษัท
  • มีฟังก์ชันที่ PIC ของลูกค้า / ผู้ขายสามารถป้อนข้อมูลใบสั่งขายได้เองหรือไม่
   สามารถใช้ CS Portal ที่มีให้ฟรีได้ หากให้เฉพาะ ID กับลูกค้า สามารถเข้าสู่ระบบด้วย ID นั้นและลงทะเบียนใบสั่งขายออนไลน์ และยังสามารถจัดการใบสั่งขายนี้ใน ERP ได้
  • สามารถแบ่งสินค้าที่สามารถป้อนใบสั่งขายในลูกค้าแต่ละรายได้หรือไม่
   คุณสามารถจำกัดสินค้าที่สามารถค้นหาด้วย ID ดังนั้นคุณสามารถจัดหมวดหมู่สินค้าเฉพาะเพื่อให้สามารถค้นหาและป้อนข้อมูลได้
  • หากมีการป้อนใบสั่งขายในลูกค้า สามารถตั้งค่าแจ้งเตือนให้กับ PIC ที่สำนักงานใหญ่ได้หรือไม่
   สามารถรับการแจ้งเตือนด้วยการตั้งค่าข้อความ, ข้อความใน ERP, การแจ้งเตือนของแอปในมือถือ และแม้แต่Email
  • สามารถกำหนดเวลาที่สามารถป้อนใบสั่งขายในลูกค้า / ผู้ขายได้หรือไม่
   หากใช้ระบบใบคำสั่งซื้อออนไลน์ สามารถใช้เพื่อป้อนใบสั่งขายในเวลาที่กำหนดไว้ได้ สามารถแสดงเวลาของใบสั่งขายนอกเหนือจากเวลาที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อความแจ้งเตือน
  • สามารถตั้งค่าจำกัดสินเชื่อของลูกค้า / ผู้ขายแต่ละรายได้หรือไม่
   คุณสามารถป้องกันการป้อนใบสั่งขายที่มากเกินหรือส่งข้อความแจ้งเตือน โดยตั้งค่าจำนวนเงินสินเชื่อ และช่วงเวลาของแต่ละลูกค้า/ผู้ขาย
  • สิงค้าคงคลังไม่เพียงพอ สามารถตั้งค่าเพื่อไม่ให้ป้อนใบสั่งขายได้หรือไม่
   หากใช้ฟังก์ชันสต็อกสินค้าขั้นต่ำ สามารถจำกัดไม่ให้ลงทะเบียนใบสั่งขายในตอนที่สต็อกไม่เพียงพอ หรือสามารถให้แสดงข้อความแจ้งเตือนได้
  • หลังจากป้อนใบสั่งขายต้องป้อนการขายอีกหรือไม่
   เมื่อป้อนการขายคุณสามารถดึงใบสั่งขายที่ลงทะเบียนแล้วนำไปใช้ได้อย่างง่าย
  • สามารถสั่งซื้อออนไลน์จากร้านค้าที่เป็นบริษัทแฟรนไชส์ได้หรือไม่
   เราจัดให้มีระบบการสั่งซื้อออนไลน์ที่สามารถลงทะเบียนใบสั่งขายออนไลน์จากลูกค้า / ผู้ขายได้
  • สามารถซ่อนราคาของสินค้าในระหว่างสั่งขายออนไลน์ได้หรือไม่
   ระบบการสั่งซื้อออนไลน์สามารถตั้งค่าหน้าจอป้อนข้อมูล เพื่อซ่อนราคาของสินค้าได้
  • มีฟังก์ชันเช็คปริมาณของแต่สินค้าที่ป้อนไว้ในใบสั่งขายหรือไม่
   หลังจากป้อนใบสั่งขาย หากมีการเชื่อมโยงใบสำคัญการขาย คุณสามารถตรวจสอบปริมาณของสินค้าที่ไม่ได้ขายเปรียบเทียบกับใบสั่งขายผ่านรายงานที่เรียกว่า 'สถานะที่ยังไม่ขาย'
  • แม้จะเป็นบริษัทแฟรนไชส์ แต่มีรายการประวัติใบสั่งขายถูกรวมไว้ในแต่ละสินค้าได้หรือไม่
   ประวัติใบสั่งขายทั้งหมดสามารถตรวจสอบและรวมอยู่ในแต่ละสินค้า โดยมีรายงานที่สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว
  • เราสามารถส่งประวัติใบสั่งขายไปที่บริษัทซื้อได้หรือไม่
   ตอนที่คุณสร้างใบคำสั่งซื้อ เนื่องจากสามารถนำเข้าใบคำสั่งซื้อได้ทำให้สามารถส่งให้กับลูกค้า / ผู้ขาย โดยสร้างใบคำสั่งซื้อได้ง่ายขึ้นตามประวัติใบคำสั่งซื้อ
  • สามารถป้อนใบสั่งขายบนแอปในโทรศัพท์มือถือได้หรือไม่
   คุณสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของ ECOUNT ในแอป ECOUNT ได้เหมือนกับในPC และแน่นอนว่ายังสามารถป้อนแบบฟอร์มใบสั่งขายได้อีกด้วย
  ฟังก์ชันหลัก
  • การตั้งค่าแบบฟอร์มใบสั่งขาย
   • คุณสามารถออกแบบหน้าจออินพุต / เอาต์พุตและแบบฟอร์มใบสั่งขายได้ตามต้องการ
   • ใบสั่งขายที่ตั้งค่าแล้วสามารถแปลงเป็นไฟล์ PDFหรือ Excel ได้ และสามารถส่งทางอีเมลหรือแฟกซ์ไปยัง PIC ลูกค้าได้
  • เชื่อมโยงธุรกิจกับใบสั่งขาย
   • คุณสามารถสร้างใบสั่งขายได้โดยการนำเข้าใบเสนอราคาที่ถูกกำหนดไว้แล้ว
   • คุณสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาของใบสั่งขายกับงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังและการผลิต เช่น การขาย (ส่งออก) การซื้อ คำสั่งซื้อและคำสั่งงานได้
   • คุณสามารถแนบไฟล์ไปกับโพสต์ที่ลงทะเบียนไว้ในกรุ๊ปแวร์หรือตั้งค่าระดับการอนุมัติโดยเชื่อมโยงกับการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์และคุณสามารถรับการแจ้งเตือนวันที่ส่งมอบโดยเชื่อมโยงกับปฏิทิน
  • ระบบการสั่งซื้อออนไลน์
   • เป็นระบบที่สามารถจัดการคำสั่งขายของร้านค้าตัวแทนและลูกค้าแบบออนไลน์ไม่ใช่ทางโทรศัพท์ แฟกซ์หรืออีเมล
   • สามารถตรวจสอบรายละเอียดคำสั่งขายที่ป้อนโดยลูกค้าแบบเรียลไทม์ได้บนหน้าจอ ERP
   • หากคุณอนุมัติคำสั่งขายบนหน้าจอ ERP ความคืบหน้าของคำสั่งขายที่อัปเดตจะถูกส่งโดยอัตโนมัติ
   • นอกจากความคืบหน้าของคำสั่งขายของลูกค้า คุณสามารถตรวจสอบสลิปการขาย บัญชีแยกประเภท และสถานะสินค้าคงคลังในระบบการสั่งซื้อออนไลน์ได้
  การจัดการคำสั่งขาย