บริหารการขาย
การขายจะต้องมาพร้อมกับการจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการลูกหนี้
ECOUNT สามารถช่วยให้การขายและบัญชีลูกหนี้ของคุณทำงานร่วมกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ฟีเจอร์
 • สามารถทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้วิธีการป้อนข้อมูลที่หลากหลาย
 • สามารถออกใบกำกับภาษีได้ทันทีในระหว่างทำการขาย
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการขายที่จำเป็นสำหรับการได้อย่างง่ายดาย
  FAQ
  • สามารถพิมพ์สลิปการขายได้ทันทีหลังจากเข้าสู่การขายได้หรือไม่
   เมื่อคุณป้อนประวัติการขายจะมีการสร้างสลิปการขายโดยอัตโนมัติ คุณสามารถพิมพ์สลิปการขายหรือส่งไปยังลูกค้า / ผู้ขายทาง Email ได้ทันทีที่คุณป้อนการขาย
  • ในเฉพาะลูกค้า / ผู้ขาย ฉันไม่ต้องการแสดงราคาในสลิปการขาย
   คุณสามารถซ่อนราคาโดยการตั้งค่าแบบฟอร์มสลิปการขาย เนื่องจากสลิปการขายสามารถลงทะเบียนแบบฟอร์มที่ต้องการได้ถึง 50 รูปแบบได้เช่นเดียวกับรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้นคุณสามารถส่งสลิปการขายที่ไม่มีราคาให้เฉพาะกับลูกค้า / ผู้ขายได้
  • สามารถออกใบแจ้งหนี้ทันทีหลังจากป้อนใบสำคัญการขายได้หรือไม่
   ใบสำคัญการขายสามารถเชื่อมกับใบแจ้งหนี้ และสามารถออกใบแจ้งหนี้สำหรับใบสำคัญแต่ละฉบับ หรือสามารถออกใบแจ้งหนี้รูปแบบปิดโดยรวมเวลาที่กำหนดไว้
  • ในระหว่างป้อนข้อมูลในใบสำคัญการสามารถเลือกราคาขายส่ง / ขายปลีกที่ลงทะเบียนของแต่ละสินค้าได้หรือไม่
   สามารถเลือกได้ในตอนที่ป้อนข้อมูลการขาย โดยลงทะเบียนราคาหลายราคาในสินค้า
  • สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของสินค้าที่ป้อนข้อมูลแล้วได้หรือไม่
   ไม่สามารถตรวจสอบรายงานสินค้าคงคลังแยกได้ แต่ในตอนป้อนข้อมูลการขายสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของสินค้าที่เกี่ยวข้องได้โดยคลิกที่ปุ่ม
  • แม้ว่าจะออกภาษีให้ลูกค้า / ผู้ขายรายหนึ่ง แต่สามารถตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละสถานที่ที่สินค้าถูกนำออกจากคลังได้หรือไม่
   ตอนที่ป้อนข้อมูลการขาย คุณสามารถป้อนข้อมูลสถานที่ที่สินค้าถูกนำออกจากคลังเพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติการขายของแต่ละสถานที่ในภายหลังได้อย่างง่ายดาย
  • มี 20 รายการใน 1 กล่อง แต่บางครั้งจัดส่งสินค้าเป็นแบบชิ้น บางครั้งจัดส่งสินค้าแบบกล่อง จะสามารถจัดการกรณีแบบนี้ได้อย่างไร
   หากลงทะเบียนปริมาณต่อ 1 กล่องในบัญชีสินค้าไว้ คุณสามารถจัดการการจัดส่งสินค้าแบบชิ้นหรือแบบกล่องได้ทั้งหมด และปริมาณชิ้นที่ถูกแปลงอัตโนมัติจะถูกแสดงในสินค้าคงคลังในระหว่างที่จัดส่งสินค้าแบบกล่อง
  • ตรงช่องหมายเหตุมีแค่ช่องเดียว สามารถเพิ่มช่องได้อีกหรือไม่
   คุณสามารถเพิ่มรายการลงในหน้าจอการป้อนข้อมูลได้ และในช่องหมายเหตุสามารถเพิ่มรายการที่จำเป็นได้อย่างแน่นอน เพื่อจัดการประวัติการขายให้มีรายละเอียดเพิ่มมากขึ้น
  • เนื่องจากบริษัทของเราจำหน่ายแผ่นกระเบื้อง สามารถคำนวณปริมาณความจุได้หรือไม่
   ในตอนที่ป้อนข้อมูลการขายสามารถใช้สูตรจำพวก ความกว้าง*ความยาว เพื่อแสดงสินค้าคงคลังและจำนวนเงิน
  • ราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงทุกวัน สามารถจัดส่งสินค้าในราคาต่อหน่วยที่เปลี่ยนแปลงรายวันได้หรือไม่
   ในตอนที่ป้อนข้อมูลการขายราคาสินค้าส่งออกที่ลงทะเบียนไว้ในสินค้าจะถูกโหลดเป็นค่าเริ่มต้น เมื่อป้อนการขายราคาที่ลงทะเบียนไว้สำหรับรายการจะถูกโหลดเป็นค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถปรับเปลี่ยนและนำไปใช้ได้อย่างอิสระ หากราคามีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราวคุณสามารถลงทะเบียนการขายโดยใช้ราคาให้ตรงกับในตอนนั้นได้
  • การเจรจาต่อรองราคาจะเกิดขึ้นในต้นเดือนหน้า หลังจากจัดส่งสินค้าฉันสามารถแก้ไขกลุ่มราคาที่ได้รับการเจรจาแล้วในภายหลังได้หรือไม่
   คุณสามารถเปลี่ยนราคาขายเป็นกลุ่มได้ หลังจากที่ลงทะเบียนในราคาพื้นฐานก่อนแล้ว หากราคาได้ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถเปลี่ยนเป็นราคาที่แก้ไขได้ในครั้งเดียว
  • สินค้าที่จัดส่งจำเป็นต้องแยกเป็นสินค้าปลอดภาษี / เสียภาษี สามารถคำนวณโดยอัตโนมัติได้หรือไม่
   ในตอนลงทะเบียนสินค้า คุณสามารถแยกว่าปลอดภาษี / เสียภาษีได้ ซึ่งจะแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติในตอนที่ป้อนข้อมูลการขาย
  • เนื่่องจากขายสินค้าแบบเซ็ต จะต้องตรวจสอบส่วนประกอบสินค้า (สินค้าเดี่ยว) ในสินค้าคงคลัง
   หากใช้ฟังก์ชันผลิตภัณฑ์แบบเซ็ต เมื่อมีการจัดส่งผลิตภัณฑ์แบบเซ็ต สินค้าคงคลังในส่วนประกอบของสินค้าจะถูกหักออกโดยอัตโนมัติ
  • ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ที่จัดส่งมีปัญหาและมีการเปลี่ยนคืน สามารถทิ้งประวัติการเปลี่ยนได้หรือไม่
   คุณสามารถทิ้งประวัติการคืนสินค้าและเปลี่ยนสินค้าทั้งหมดได้ และสามารถบันทึกเหตุผลและการจัดการประวัตินั้นได้
  • เป็นกิจการที่ดำเนินการและจัดส่งสินค้าเพียงคนเดียว ในตอนที่เข้าไปดูกิจการมีวิธีออกใบแสดงรายการและใบแจ้งหนี้ (ใบกำกับภาษี) หรือไม่
   คุณสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของ ECOUNT บนมือถือได้เหมือนกับบน PC คุณสามารถออกสลิปการขายและใบกำกับภาษีจากภายนอกบนโทรศัพท์มือถือได้อย่างง่ายดาย
  • ในทุก ๆ เดือนมีการจัดส่งสินค้าที่เป็นสินค้าประเภทเดียวกันและปริมาณเท่ากัน คุณสามารถจัดการกรณีแบบนี้ได้อย่างง่ายได้หรือไม่
   คุณสามารถคัดลอกและใช้ใบสำคัญการขายได้ หากประวัติมีการเปลี่ยนแปลงไปบางส่วน หลังจากที่คัดลอกแล้ว สามารถแก้ไขและนำไปใช้ต่อได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • วิธีการป้อนข้อมูลการขาย
   • คุณสามารถบันทึกข้อมูลการขายได้อย่างง่ายดายโดยการเชื่อมโยงคำสั่งซื้อที่ป้อนไว้
   • สามารถจัดการสินค้าเข้าออกที่ใช้บาร์โค้ดผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ดหรือ ECOUT App
   • สามารถลงทะเบียนข้อมูลการขายจำนวนมากได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วโดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Ecount Excel
  • จัดการใบกำกับภาษี
   • สามารถออกใบกำกับภาษีตามประวัติการขายได้ทันที
   • สามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างอิสระโดยใช้เกณฑ์ที่ต้องการ เช่น การออกใบในแต่ละกรณี และยอดรวมรายเดือน
  • ตรวจสอบข้อมมูลการขาย
   • คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการขายได้อย่างรวดเร็วโดยใช้รายงานสถานะการขาย
   • สามารถใช้การตรวจสอบข้อมูลการขายในรูปแบบที่บริษัทคุณต้องการได้ เช่น ผลงานการขายของพนักงานขายแต่ละราย ผ่านการตั้งค่ารายงาน
  บริหารการขาย