ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

การขาย

เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้วิธีการป้อนข้อมูลที่หลากหลาย
  • คุณสามารถบันทึกข้อมูลการขายได้ง่ายๆเพียงเชื่อมโยงคำสั่งซื้อเดิม
  • แอป Ecount ERP ช่วยให้คุณใช้การสแกนบาร์โค้ด เพื่อการขายที่รวดเร็วขึ้น
  • คุณสามารถลงข้อมูลการขายจำนวนมากได้ง่ายๆและรวดเร็ว ด้วย Excel Uploader ของเรา
ข้อมูลการขายควรระบุได้ง่าย
  • คุณสามารถตรวจสอบรายงานสถานะการขายเพื่อดูประวัติการขายได้อย่างรวดเร็ว และสร้างงานพิมพ์
  • ตรวจสอบข้อมูลการขาย เช่น ประสิทธิภาพการขายต่อพนักงานขาย ผ่านตัวเลือกรายงานที่หลากหลาย