การจัดการบัญชีลูกหนี้
แม้ว่าการขายจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง หากคุณไม่ได้เรียกคืนลูกหนี้ในเวลาที่กำหนด เงินของคุณจะหมุนเวียนอย่างไม่ราบรื่นและจะมีปัญหาในการจัดการทุน
นั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องการการจัดการลูกหนี้และเจ้าหนี้ที่ถูกต้องโดยใช้โปรแกรมการจัดการการขายที่ดี
ฟีเจอร์
 • เพราะลูกหนี้จะถูกแสดงในเวลาเดียวกันกับป้อนการขาย ดังนั้นจึงสามารถป้องกันการตกหล่นและการกรอกข้อมูลที่ผิดพลาด
 • สามารถจัดการรวมข้อมูลสินค้าคงคลังและบัญชีได้
 • สามารถตรวจสอบลูกหนี้ในแต่ละ PIC และลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
  FAQ
  • จัดการลูกหนี้ของลูกค้าอย่างไร
   หากสร้างใบสำคัญการขาย / การจำหน่าย และการฝากเงิน ลูกหนี้ของลูกค้าจะถูกแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบผ่านบัญชีได้อย่างรวดเร็ว
  • จัดการลูกหนี้ของแต่ละลูกค้าด้วย Excel ฉันสามารถจัดการลูกหนี้ด้วย ECOUNT ได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบลูกหนี้ในแต่ละลูกค้าได้อย่างรวดเร็วโดยจัดพิมพ์รายงานที่สามารถระบุยอดขาย ยอดที่ได้รับ และยอดคงเหลือของแต่ละลูกค้า
  • มีฟังก์ชันดูลูกหนี้ของแต่ละผู้ทำธุรกิจได้หรือไม่
   ในระหว่างค้นหาลูกหนี้ สามารถตรวจสอบรวมโดยเรียงลำดับของแต่ละผู้ทำธุรกิจหรือตรวจสอบโดยการค้นหาชื่อของผู้ทำธุรกิจ
  • ฉันต้องการแสดงลูกหนี้ในสลิปการขาย สามารถทำได้หรือไม่
   คุณสามารถแสดงยอดคงเหลือของลูกค้าผ่านการตั้งค่าแบบฟอร์ม
  • ลูกค้าต้องการตรวจสอบลูกหนี้ได้โดยตรงจาก CS Portal
   เนื่องจากสามารถตั้งค่าเมนูที่สามารถดูได้ใน CS Portal หากเพิ่มผู้ดูแลลูกค้า คุณสามารถตรวจสอบจากลูกค้าได้อย่างง่าย
  • บริษัทของเรามักจะทำธุรกรรมกับสาขาของลูกค้า แต่ทำการคิดบัญชีกับสำนักงานใหญ่ สามารถจัดการได้หรือไม่
   หากคุณใช้ฟังก์ชันการรวมรหัสการจัดการลูกหนี้สามารถทำธุรกรรมกับสาขาต่าง ๆ ได้ และในตอนที่ดูลูกหนี้สามารถรวมและดูได้ที่สำนักงานใหญ่
  • สามารถจัดการกับบริษัทลูกหนี้ระยะยาวได้อย่างไรบ้าง
   คุณสามารถตั้งค่าและจัดการวงเงินจำกัดและระยะเวลาของลูกค้าได้ และยังสามารถจำกัดไม่ให้ลงทะเบียนการขายและการซื้อตอนที่วงเงินเกินขีดจำกัด หรือสามารถแสดงข้อความแจ้งเตือนในตอนที่ทำการบันทึก
  • ต้องป้อนลูกหนี้ที่ถูกโอนไป แต่ลูกค้ามีจำนวนมาก มีวิธีหรือไม่
   คุณสามารถอัปโหลดกลุ่มลูกหนี้ในลูกค้าไปยัง Excel ได้ หากคุณมีข้อมูลที่จัดการไว้อยู่แล้วก็สามารถใส่ลงใน Excel ได้อย่างง่ายดาย
  • มีกรณีที่แบ่งและได้รับเงินจากแต่ละการขายต่าง ๆ ฉันสามารถดูลูกหนี้ในแต่ละกรณีได้หรือไม่
   หากมีการขายเกิดขึ้น ตอนที่บันทึกหมายเลขการติดตาม (ลูกหนี้) ในแต่ละใบสำคัญ และในตอนที่ได้รับเงินแล้ว คุณสามารถลบลูกหนี้จากหมายเลขการติดตาม (ลูกหนี้) ที่เกี่ยวข้องออกได้ และสามารถตรวจสอบลูกหนี้ตามหมายเลขติดตามลูกหนี้ (ใบสำคัญ)
  • ฉันต้องการส่งบัญชีลูกหนี้ให้กับบริษัท สามารถส่งด้วยวิธีไหนได้บ้าง
   เมื่อพิมพ์บัญชีแล้ว สามารถส่งโดยตรงได้เลยหรือส่งทางอีเมลได้ทันที และยังสามารถส่งแฟกซ์ได้อีกด้วย
  • สามารถเรียกดูประวัติเงินเข้าจากบัญชีธนาคารได้หรือไม่
   ECOUNT ให้บริการดึงข้อมูลจากสมุดบัญชีธนาคารโดยค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว คุณสามารถเรียกดูเงินเข้าออกจากสมุดบัญชีธนาคาร ใน ECOUNT และจะปรากฏขึ้นในใบสำคัญทันที
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการลูกหนี้โดยอัตโนมัติ
   • ในระหว่างป้อนการขายยอดขายจะแสดงในบัญชีลูกหนี้โดยอัตโนมัติ
   • จำนวนเงินที่เก็บจะลดลงในรายละเอียดบัญชีลูกหนี้โดยอัตโนมัติ
  • จัดการรวมสินค้าคงคลังและบัญชี
   • คุณสามารถรวมยอดขายหรือจัดกลุ่มไว้ในสมุดบัญชีได้อย่างง่ายดาย
   • เมื่อมีการแสดงบัญชี คุณสามารถใช้ส่วนลดกับยอดค้างชำระ และสามารถออกใบกำกับภาษีได้อย่างง่ายดาย
  • สถานะลูกหนี้
   • คุณสามารถดูประวัติการขาย, การชำระเงิน และประวัติลูกหนี้ตามระยะเวลาที่กำหนดของตัวแทนการขายและลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว
   • สามารถตรวจสถานะสอบลูกหนี้และสถานะที่ยังไม่ออกใบกำกับภาษีได้อย่างรวดเร็ว
   • สามารถเปรียบเทียบยอดขายระหว่างฝ่ายขายและฝ่ายบัญชีเพื่อสามารถจัดการลูกหนี้โดยไม่มีการตกหล่น
  การจัดการบัญชีลูกหนี้