จัดการการเสนอราคา
หากคุณจัดการใบเสนอราคาของคุณด้วย ECOUNT คุณสามารถดึงรายละเอียดที่คุณยกมาในอดีตเมื่อคุณต้องการได้
จากนั้นดึงใบสั่งขายจริงจากลูกค้าแล้วสามารถติดตามและจัดการจำนวนและปริมาณที่ถูกส่งต่อล่าสุดได้
ฟีเจอร์
 • สามารถใส่ข้อมูลที่บริษัทต้องการและข้อมูลที่ส่งให้ลูกค้าทั้งหมดในใบเสนอราคาได้
 • สามารถส่งแบบเรียลไทม์ด้วยอีเมลและแฟกซ์เพื่อลดเวลาการทำงานและเพิ่มความถูกต้อง
 • สามารถจัดการใบเสนอราคาได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพด้วยการเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้อง
  FAQ
  • สามารถส่งใบเสนอราคาไปยังอีเมลลูกค้า / ผู้ขายได้หรือไม่
   หลังจากป้อนใบเสนอราคา คุณสามารถส่งใบเสนอราคาที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติทางอีเมลได้ทันที และสามารถตรวจสอบประวัติการส่งอีเมลและกล่องจดหมายดูว่าได้รับมาหรือไม่
  • หลังจากเสนอราคา สามารถรวมสินค้าที่ไม่ได้นำไปสู่การจำหน่ายได้หรือไม่
   หลังจากที่ป้อนใบเสนอราคา คุณสามารถดูยอดรวมของคำสั่งซื้อที่ไม่สมบูรณ์ได้ หลังจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่เสนอราคาอย่างแน่นอนแล้ว สามารถดูประวัติที่ไม่ได้มีการเชื่อมกันกับในการจำหน่ายได้
  • สามารถจัดการใบเสนอราคาครั้งเดียวได้หรือไม่
   หากไม่ใช่สินค้าที่กำหนดไว้ให้ตรงกับใบเสนอราคารอบเดียว คุณสามารถลงทะเบียนสินค้าได้อย่างอิสระได้หนึ่งรายการ และในตอนนั้นสามารถเปลี่ยนได้แค่ชื่อสินค้าเท่านั้น เพื่อสร้างใบเสนอราคา
  • หากใบเสนอราคาที่้เหมือนกับใบเสนอราคาอันเก่าที่เคยหายไป ต้องสร้างใบเสนอราคาใหม่หรือไม่
   เพราะว่ามีฟังก์ชันสำเนา ทำให้สามารถคัดลอกและใช้ใบเสนอราคาอันเก่าได้เลย
  • ในกรณีที่รูปแบบใบเสนอราคาที่ต้องการของแต่ละบริษัทต่างกัน สามารถจัดการได้หรือไม่
   เนื่องจากสามารถสร้างแบบฟอร์มใบเสนอราคาได้มากสุด 50 แบบ ดังนั้นแม้ว่าแบบฟอร์มใบเสนอราคาของแต่ละบริษัทไม่เหมือนกัน ก็สามารถจัดการได้อย่างแน่นอน
  • ในกรณีที่มีส่วนลดในใบเสนอราคา สามารถระบุส่วนลดแยกออกมาได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มใบเสนอราคาเพื่อแสดงรายการที่ต้องการเพิ่มเติม เช่น ส่วนลด
  • มีแบบฟอร์มใบเสนอราคาส่งออกให้หรือไม่
   แบบฟอร์มใบเสนอราคาสินค้านำเข้ามีให้ตามค่าเริ่มต้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มนั้นและใช้เป็นแบบฟอร์มใบเสนอราคาส่งออกของเราเองได้
  • สามารถพิมพ์รายละเอียดส่วนประกอบของสินค้าที่ส่งออกในใบเสนอราคาได้หรือไม่
   สามารถแสดงรายละเอียดส่วนประกอบและข้อมูลรายละเอียดของสินค้าในใบเสนอราคาได้
  • ในกรณีผู้สั่งขายในใบเสนอราคาต่างกับผู้สั่งขายที่สั่งซื้อจริง สามารถจัดการได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่าลูกค้าในตอนสร้างใบเสนอราคาและในตอนส่งออกสินค้าจริงให้ต่างกันได้
  • สามารถซ่อนลูกค้า/ผู้ขายในกลุ่มผู้รับผิดชอบที่สร้างใบเสนอราคาได้หรือไม่
   คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงเฉพาะลูกค้าที่รับผิดชอบโดยตั้งค่าการอนุญาตตามแต่ละ ID
  • สามารถทำการขายเหมือนกับรายละเอียดที่ส่งไปในใบเสนอราคาได้หรือไม่
   ในกรณีที่ใช้งานใบเสนอราคา คุณสามารถเชื่อมโยงไปยังใบสั่งขายได้ และเมื่อมีการขายในอนาคตสามารถใช้รายละเอียดใบสั่งขายเพื่อจัดระเบียบรายละเอียดใบสั่งขาย ทำให้สามารถตรวจสอบการขายที่เกิดขึ้นในบริษัทได้อย่างง่ายดาย
  • มีรายงานใดบ้างที่สามารถบอกความแตกต่างที่เกี่ยวกับรายละเอียดที่ได้รับการสั่งซื้อเปรียบเทียบกับใบเสนอราคาได้หรือไม่
   ในกรณีที่บันทึกใบเสนอราคาและการป้อนข้อมูลโดยจัดการป้อนคำสั่งซื้อสินค้า คุณสามารถเห็นความแตกต่างในประวัติการสั่งซื้อกับใบเสนอราคาในแบบฟอร์มสถานะใบเสนอราคาที่ค้างอยู่
  • สามารถจัดการใบเสนอราคาหมายเลขได้หรือไม่
   ใบเสนอราคาหมายเลขโดยเริ่มต้นกำหนดได้อัตโนมัติ และสามารถใช้ใบเสนอราคาหมายเลขเฉพาะนั้นได้ คุณสามารถค้นหาด้วยใบเสนอราคาหมายเลขในอนาคตเพื่อให้ง่ายต่อการติดตามประวัติ
  • ในตอนที่สร้างใบเสนอราคา ต้องการแชร์ให้กับผู้ที่รับผิดชอบ มีแค่วิธีที่เข้าและดูเมนูที่เกี่ยวข้องโดยตรงใช่หรือไม่
   เมื่อคุณบันทึกคำใบเสนอราคา สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังพนักงาน PIC ของคุณและแชร์ได้อย่างง่ายดายผ่านทางห้องสนทนา
  • สามารถชำระเงินด้วยใบเสนอราคาของ ECOUNT ได้หรือไม่
   เมื่อใช้ ECOUNT กรุ๊ปแวร์ คุณสามารถอัปโหลดการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ใบสำคัญ ERP และหลังจากอนุมัติแล้วสามารถใช้เพื่อให้งานสามารถดำเนินการได้ต่อ
  • สามารถกรอกโดยการคัดลอกให้เหมือนกับรายละเอียดในใบเสนอราคาก่อนหน้าได้หรือไม่
   คุณสามารถสร้างใบเสนอราคาใหม่โดยคัดลอกใบเสนอราคาที่มีอยู่แล้ว หลังจากคัดลอกแล้ว คุณสามารถแก้ไขเพิ่มเติมได้อย่างอิสระ
  • ฉันต้องตรวจสอบประวัติใบเสนอราคาของผู้ขายแต่ละคน ดังนั้นสามารถดูได้หรือไม่
   คุณสามารถป้อน PIC ได้เมื่อสร้างใบเสนอราคา และในอนาคตคุณสามารถดูประวัติใบเสนอราคาของแต่ละ PIC ได้อย่างง่ายดาย
  • ฉันมีรายการสินค้าจำนวนมาก ดังนั้นฉันต้องการป้อนใบเสนอราคาใน Excel พร้อมกันได้หรือไม่
   สามารถลงทะเบียนข้อมูลใน Excel ได้ในครั้งเดียว ดังนั้นหากคุณมีรายการสินค้าจำนวนมาก สามารถอัปโหลดใบเสนอราคาไปยัง Excel ได้ในครั้งเดียว
  ฟังก์ชันหลัก
  • ตั้งค่าแบบฟอร์มได้ตามต้องการ
   • คุณสามารถลงทะเบียนและใช้แบบฟอร์มใบเสนอราคาได้สูงสุด 50 แบบ
   • คุณสามารถเพิ่มช่องรายละเอียด เช่น รายการหรือภาพสินค้าที่ต้องการ เช่น ที่อยู่หรืออื่น ๆ
   • คุณสามารถค้นหาใบเสนอราคาที่เคยสร้างไว้ในรายที่เพิ่มได้
  • จัดส่งใบเสนอราคาแบบเรียลไทม์
   • คุณสามารถพิมพ์ใบเสนอราคาและส่งอีเมลหรือแฟกซ์ได้ในเวลาเดียวกัน
   • คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ได้รับใบเสนอราคาจากลูกค้า และยังสามารถค้นหาใบเสนอราคาที่ผ่านมาสำหรับงานอื่น ๆ
   • เมื่อใบเสนอราคาเสร็จสมบูรณ์คุณสามารถส่งการแจ้งเตือน (SMS, ข้อความ, การแจ้งเตือนแบบพุชของแอป) ไปยัง PIC ฝ่าย
   • คุณสามารถส่งเฉพาะใบเสนอราคาที่ได้รับการอนุมัติล่าสุดที่เชื่อมกับการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์แล้วไปให้ลูกค้าได้
   • คุณสามารถส่งใบเสนอราคาที่เชื่อมกับห้องสนทนาไปยังห้องแชทที่เกี่ยวข้องได้
  • การเชื่อมต่อธุรกิจต่าง ๆ
   • คุณสามารถสร้างใบสั่งขาย (ใบสั่งซื้อ) โดยนำเข้ารายละเอียดใบเสนอราคาที่ถูกสร้างไว้ได้
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อและจำนวนการสั่งขายที่ค้างเปรียบเทียบกับใบเสนอราคาได้อย่างง่ายดายผ่านรายงานต่าง ๆเช่น สถานะใบเสนอราคาและสถานะใบเสนอราคาที่ค้างอยู่
  จัดการการเสนอราคา