ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

การจัดการร้านค้าออนไลน์

รวบรวมร้านค้าออนไลน์ของคุณทั้งหมดเข้าด้วยกัน
  • ด้วยการเชื่อมโยงร้านค้าออนไลน์ของคุณกับความสามารถ API ของเรา คุณสามารถรวมและจัดการคำสั่งซื้อทั้งหมดได้ในที่เดียว
  • ไม่เพียงรองรับร้านค้าออนไลน์ แต่จะรองรับการกันกับผู้ให้บริการ e-commerce ในไม่ช้า
คำสั่งซื้อร้านค้าออนไลน์สามารถส่งไปยัง Ecount และนำไปใช้กับรายการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
  • คุณสามารถสร้างธุรกรรม ERP ได้อย่างง่ายดายตามข้อมูลการสั่งซื้อที่รวบรวมจากร้านค้าออนไลน์ของคุณ
  • การสร้างเอกสารคุณสามารถเลือกเอกสารที่ต้องการสร้างตามประเภทการขาย
การจัดการร้านค้าออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพโดยใช้ API แบบสองทิศทาง
  • ไม่เพียงแต่คุณสามารถรวบรวมข้อมูลจากร้านค้าออนไลน์ คุณยังสามารถถ่ายโอนข้อมูลจาก Ecount ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณได้
  • ส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ลงทะเบียนใน Ecount ไปยังร้านค้าออนไลน์ของคุณและเสนอการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์อัตโนมัติ (ขณะนี้มีให้เฉพาะสำหรับ High Mall, Auction, Store Farm)
  • หากคุณ เปลี่ยน/ใช้ แต่ละขั้นตอนความคืบหน้า เช่น การยืนยันการสั่งซื้อ,การออกสินค้าให้เสร็จสมบูรณ์,การรับคืน และอื่น ๆ Ecount จะแสดงสิ่งนี้โดยอัตโนมัติในร้านค้าออนไลน์ของคุณ