ใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ
เอกสารเกี่ยวกับการส่งออก การจัดการสินค้าคงคลังและการจัดการกองทุนควรทำในระบบเดียว
หากคุณใช้ฟังก์ชันส่งออกของ ECOUNT ERP คุณไม่จำเป็นต้องจัดการแยกกัน แต่จัดการได้ด้วย Excel
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถพิมพ์หรือส่งไปยังอีเมลลูกค้าโดยการสร้างใบกำกับสินค้าและใบกำกับการบรรจุหีบห่อที่จำเป็นต่อการส่งออก
 • หากใช้ค่าเงื่อนไขการค้นหาที่หลากหลายสามารถช่วยคุณจัดการประวัติการส่งออกได้
  FAQ
  • ฉันต้องป้อนข้อมูลใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อด้วยตนเองหรือไม่
   นอกจากการป้อนข้อมูลด้วยตนเองแล้ว คุณยังสามารถนำเข้าและใช้งานใบสั่งขายและประวัติการขายได้อีกด้วย
  • สามารถส่งใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อไปยังลูกค้าทางอีเมลได้หรือไม่
   คุณสามารถส่งทางอีเมลลูกค้าได้ทันทีหลังจากลงทะเบียน
  • สามารถจัดการกับจุดทศนิยมของจำนวนเงินในขณะที่สร้างใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการโดยการตั้งค่าจำนวนตำแหน่งทศนิยม
  • สามารถตั้งค่าการอนุญาตในการแก้ไขและลบใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาตตาม ID สามารถตั้งค่า ID ผู้ดูแลเพื่อให้อนุญาตทั้งหมดหรืออนุญาตเฉพาะแค่การป้อนข้อมูล/การค้นหา
  • มีวิธีใดที่จะได้รับส่วนลดจากยอดเงินทั้งหมดของใบกำกับสินค้าการส่งออก
   สามารถใช้ส่วนลดได้หากป้อนปริมาณเป็น หรือป้อนจำนวนเงินติดลบ โดยการลงทะเบียนสินค้าที่ไม่ได้ตั้งค่าไว้
  • ในตอนกรอกข้อมูลในใบกำกับสินค้าสามารถกรอกชื่อสินค้าเป็นภาษาเกาหลี หรือภาษาอังกฤษได้หรือไม่
   ชื่อสินค้าที่ลงทะเบียนสามารถโหลดได้ตามค่าเริ่มต้นหรือสามารถแก้ไขและบันทึกเป็นภาษาอังกฤษได้ และคุณสามารถลงทะเบียนชื่อภาษาอังกฤษในรายการเพิ่มเติมของสินค้าทิ้งไว้และโหลดได้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถส่งใบกำกับสินค้าไปยังลูกค้าต่างประเทศได้หรือไม่
   สามารถส่งใบกำกับสินค้าไปยังอีเมลลูกค้าต่างประเทศได้
  • สามารถป้อนชื่อลูกค้าต่างประเทศเป็นภาษาเกาหลี และแสดงในใบกำกับสินค้าเป็นภาษาอังกฤษได้หรือไม่
   หากบันทึกชื่อลูกค้าในรายการเพิ่มเติมจากการลงทะเบียนลูกค้าเป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถแสดงชื่อธุรกิจที่ถูกเพิ่มเข้ามาผ่านการตั้งค่าแบบฟอร์มใบกำกับสินค้า
  • สามารถกำหนดแบบฟอร์มใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อของบริษัทได้หรือไม่
   หากคุณต้องการใช้แบบฟอร์มของบริษัท คุณสามารถใช้การตั้งค่าแบบฟอร์มใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ เพื่อปรับแต่งแบบฟอร์มสำหรับบริษัทของคุณ อย่างไรก็ตามสามารถทำได้ภายในขีดจำกัดที่ ECOUNT สนับสนุนเท่านั้น
  • สามารถตรวจสอบประวัติอีเมลที่ส่งถึงบริษัทต่างประเทศได้หรือไม่
   มีเมนูที่สามารถตรวจสอบอีเมลที่ส่งไปยังบริษัทต่างประเทศ และสามารถตรวจสอบว่าได้รับแล้วหรือยังและพิมพ์ออกมาแล้วใช่หรือไม่ได้
  • ฉันส่งอีเมลผิดไปยังบริษัทต่างประเทศ สามารถยกเลิกได้หรือไม่
   หากคุณส่งอีเมลผิดไปยังบริษัทหนึ่ง สามารถยกเลิกการจัดส่งก่อนที่จะได้รับการยืนยัน หลังจากยกเลิกการจัดส่งหากคลิกที่อีเมลบริษัท ข้อความ "อีเมลถูกยกเลิก" จะปรากฏขึ้น
  • ใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อสามารถสร้างได้อย่างไรบ้าง
   วิธีการสร้างคือ สามารถสร้างผ่านฟังก์ชัน ดังนี้ เช่น ป้อนข้อมูลด้วยตนเอง หรือ การนำเข้าประวัติใบสั่งขาย/การขาย
  • หากฉันส่งออกเฉพาะบางสินค้า สามารถนำเข้าทั้งหมดในครั้งเดียวโดยไม่ต้องป้อนแต่ละครั้งได้หรือไม่
   หากคุณลงทะเบียนเป็นสินค้าของคุณ สามารถนำสินค้าที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าได้ในครั้งเดียว
  ฟังก์ชันหลัก
  • สร้างและพิมพ์ใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อได้อัตโนมัติ
   • สามารถสร้างใบกำกับสินค้าและใบกำกับการบรรจุหีบห่อได้อย่างง่ายดายโดยดึงประวัติการขาย
   • หากลงทะเบียน L/C Issuing Bank, Shipper/Exporter ที่คงที่ของลูกค้า
    ข้อมูลจะถูกโหลดโดยอัตโนมัติเมื่อคุณป้อนข้อมูลลูกค้าที่เกี่ยวข้อง
   • นอกจากรูปแบบค่าเริ่มต้น คุณสามารถตั้งค่าให้เป็นรูปแบบใดก็ได้ที่คุณต้องการ
  • จัดการประวัติส่งออก
   • ใบกำกับสินค้าและใบกำกับการบรรจุหีบห่อที่สมบูรณ์สามารถส่งทางอีเมลไปยังลูกค้าต่างประเทศโดยไม่มีขั้นตอนเพิ่มเติม
   • คุณสามารถค้นหารายละเอียดการส่งของอีเมลและการรับลูกค้าต่างประเทศได้
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการทำงานและประวัติได้อย่างง่ายดายด้วยหมายเลขการจัดส่งสินค้า วันที่ในใบกำกับสินค้า
   • คุณสามารถจัดการใบกำกับสินค้าและใบกำกับการบรรจุหีบห่อของบริษัทได้โดยตั้งค่ารายการเพิ่มเติม
  ใบกำกับสินค้า / ใบกำกับการบรรจุหีบห่อ