การจัดการลูกค้า
หลักของการจัดการลูกค้าคือการจัดการลูกหนี้ และการจัดการราคาการทำธุรกรรม
ECOUNT ช่วยให้คุณสามารถจัดการราคาของลูกค้าและข้อมูลลูกค้าได้อย่างละเอียด
ฟีเจอร์
 • สามารถจัดการข้อมูลต่าง ๆ ในลูกค้าอย่างละเอียดได้
 • สามารถลงทะเบียนลูกค้าหลายคนได้ และจัดกลุ่มตามหมวดหมู่ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถจัดการราคาลูกค้าที่ซับซ้อนได้โดยตั้งค่าให้เหมาะกับความสะดวกของผู้ใช้
  FAQ
  • ลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้กี่ยูสเซอร์
   ไม่มีการจำกัดจำนวนลูกค้าที่สามารถลงทะเบียนได้ ดังนั้นคุณสามารถลงทะเบียนลูกค้าทั้งหมดที่คุณต้องการจัดการได้
  • สามารถลงทะเบียนแบ่งผู้ซื้อและผู้ขายได้หรือไม่
   คุณสามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่ม และสามารถลงทะเบียนแบ่งผู้ซื้อ / ผู้ขายออกเป็นกลุ่มได้เช่นกัน
  • สามารถกำหนดราคาของแต่ละลูกค้าแยกกันได้หรือไม่
   ในกรณีที่ราคาของสินค้าสินค้าหนึ่งของลูกค้า สามารถลงทะเบียนราคาสำหรับแต่ละลูกค้าได้ ในตอนที่ป้อนข้อมูลในใบสำคัญ ราคาที่ตรงกับลูกค้าที่เกี่ยวข้องจะขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพราะบัญชีลูกค้าและสินค้าเชื่อมถึงกัน
  • สามารถจำกัดสินเชื่อของแต่ละลูกค้าได้หรือไม่
   คุณสามารถกำหนดวงเงินสินเชื่อ / ระยะเวลาของลูกค้าได้ หากเกินขีดจำกัด ใบสำคัญจะไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือจะแสดงข้อความแจ้งเตือนเมื่อบันทึก
  • สามารถแยกเฉพาะลูกค้าที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเพื่อไม่ให้ปรากฏเมื่อค้นหาได้หรือไม่
   คุณสามารถค้นหาลูกค้าที่ไม่มีประวัติการใช้งานในหนึ่งปีที่ผ่านมาและลบออกได้ในครั้งเดียว ลูกค้าที่ถูกลบชั่วคราวจะไม่ปรากฏในการค้นหาและสามารถเรียกคืนได้ในเวลาจำเป็น
  • มีการลงทะเบียนลูกค้าเดียวกัน 2 บัญชีโดยไม่ได้ตั้งใจ อาจทำให้เกิดความสับสน สามารถรวมประวัติเข้าด้วยกันภายหลังได้หรือไม่
   หากคุณจัดการทั้ง 2 บัญชีที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยรหัส คุณสามารถย้ายประวัตินั้นให้เป็นรหัสเดียวกันได้และลบรหัสอื่นออกไป
  • มีลูกค้าอยู่ทั่วประเทศ สามารถจัดกลุ่มลูกค้าแต่ละพื้นที่ได้หรือไม่
   สามารถแบ่งลูกค้าออกเป็นกลุ่มได้ และสามารถจัดการแบ่งกลุ่มลูกค้าตามแต่ละพื้นที่
  • บ่อยครั้งที่มีลูกค้าจัดส่งแยกกันและปลายทางการจัดส่งแยกต่างหาก สามารถจัดการปัญหานี้ได้หรือไม่
   คุณสามารถลงทะเบียนที่อยู่ได้หลายที่ในข้อมูลลูกค้าได้ เมื่อป้อนข้อมูลในใบสำคัญ สามารถเลือกและใช้ที่อยู่ที่ลงทะเบียนทำให้ง่ายต่อการจัดการที่อยู่เพิ่มเติม เช่น ที่อยู่จัดส่ง
  • สามารถส่งข้อความยอดคงเหลือของลูกหนี้ให้กับลูกค้าได้หรือไม่
   ใช้ฟังก์ชันการส่ง SMS สามารถส่งข้อความลูกหนี้สำหรับแต่ละลูกค้าได้ทันที
  • ในกรณีที่มีลูกค้าจำนวนมาก ต้องลงทะเบียนโดยกดปุ่มใหม่ทีละคนหรือไม่
   คุณสามารถลงทะเบียนลูกค้าหลายบัญชีใน Excel ได้ในครั้งเดียวโดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลดข้อมูล Excel
  • ในตอนลงทะเบียนข้อมูลลูกค้า สามารถเพิ่มรายการที่จำเป็นได้หรือไม่
   นอกจากรายการที่มีให้อยู่แล้ว คุณสามารถเพิ่มรายได้สูงสุด 9 รายการ
  • มีกรณีที่ราคาของแต่ละลูกค้าต่างกัน มีวิธีที่สามารถจัดการกับกรณีนี้ได้หรือไม่
   หากใช้ฟังก์ชันราคาต่อหน่วยเฉพาะ สามารถใช้ราคาต่อหน่วยแต่ละอันที่ต่างกันของแต่ละลูกค้ากับสินค้าที่เหมือนกันได้
  • สามารถตรวจสอบประวัติการชำระเงินของลูกค้าในหน้าจอเดียวโดยไม่ย้ายหน้าได้หรือไม่
   หากใช้เมนูป้อนข้อมูลลูกค้าช่วยให้คุณสามารถป้อนและค้นหาธุรกรรมต่าง ๆ เช่น การขาย การซื้อ การรับเงิน และการชำระเงินได้ในหน้าจอเดียว
  • สามารถจัดการรวมกลุ่มลูกค้าที่คล้ายกันได้หรือไม่
   สามารถจัดกลุ่มลูกค้าที่คล้ายกันให้เป็นกลุ่มโดยใช้กลุ่มลูกค้ากับระดับกลุ่ม และในตอนที่ตรวจสอบบัญชีภายหลังสามารถค้นหาตามกลุ่มได้
  • ฉันต้องการแสดงเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในความดูแลของพนักงานแต่ละคน
   คุณสามารถจำกัดลูกค้าที่สามารถค้นหาด้วย ID ดังนั้นสามารถใช้มันเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบเฉพาะลูกค้าที่อยู่ในความดูแลของพนักงานแต่ละคน
  • ในตอนลงทะเบียนลูกค้าฉันต้องการป้อนบางรายการอย่างแน่นอน
   คุณสามารถตั้งค่าเพื่อสามารถลงทะเบียนลูกค้าที่ต้องการป้อนโดยกำหนดรายการที่เกี่ยวข้องให้เป็นรายการที่ต้องการ
  • สามารถสำรองข้อมูลลูกค้าที่ลงทะเบียนได้หรือไม่
   สามารถดาวน์โหลดข้อมูลลูกค้าทั้งหมดไปยัง Excel
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการข้อมูลลูกค้าโดยละเอียด
   • นอกจากรายการบันทึกทั่วไปแล้ว เช่นหมายเลขบริษัท ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ สามารถลงทะเบียนรายการเพิ่มได้
   • คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ต้องการ เช่น ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ บุคคลที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็วด้วยการตั้งค่ารายการลูกค้า / ผู้ขาย
   • สามารถจัดการป้อนและค้นหาบัญชี เช่น การขาย การซื้อ ใบเสร็จรับเงิน การชำระเงิน ได้ในหน้าจอเดียวโดยไม่ต้องย้ายหน้า
  • ลงทะเบียนและจัดการลูกค้า
   • คุณสามารถลงทะเบียนลูกค้าทั้งหมดที่คุณต้องการจัดการได้โดยไม่มีการจำกัดจำนวนลูกค้า
   • คุณสามารถลงทะเบียนและแก้ไขลูกค้าจำนวนมากได้ด้วยการใช้การอัปโหลด Ecout Excel
   • สามารถจัดการลูกค้าโดยการลงทะเบียนกลุ่มตามหมวดหมู่ เช่น ผู้ขาย / ผู้ซื้อ และพื้นที่
   • คุณสามารถค้นหาได้อย่างง่ายดายโดยใช้กลุ่มลูกค้าที่คุณระบุไว้เมื่อตอนป้อนการขาย / ซื้อ ค้นหาสถานะลูกหนี้ / เจ้าหนี้
  • จัดการราคาลูกค้า
   • คุณสามารถตั้งค่ากลุ่มราคาตามลูกค้าหรือตามประเภท
   • คุณสามารถใช้กับราคาขายหรือปรับอัตราส่วนลดโดยตรง ณ จุดขายโดยตั้งค่าอัตราส่วนลดที่แตกต่างกันล่วงหน้าสำหรับลูกค้าแต่ละราย
   • ราคาที่ใช้จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติเมื่อป้อนการขาย ดังนั้นคุณสามารถลดความผิดพลาดในการป้อนและจัดการราคาได้แม่นยำยิ่งขึ้น
  การจัดการลูกค้า