การจัดการวงเงินเครดิต
หากคุณไม่ได้จัดการเครดิต การหมุนเวียนของเงินทุนจะไม่ราบรื่น
หากใช้ ECOUNT คุณสามารถตัดสินใจว่าจะขายโดยการตรวจสอบเครดิตลูกค้าล่วงหน้า ณ เวลาที่ทำการสั่งขายหรือซื้อ
ฟีเจอร์
 • สามารถกำหนดวงเงินและระยะเวลาเครดิตได้ตรงตามเงื่อนไขของลูกค้า
 • คุณสามารถป้องกันการเกิดขึ้นของหนี้สูญหรือลูกหนี้ที่ไม่ได้รับเป็นเวลานานโดยการตรวจสอบวงเงินเครดิต
 • สามารถแยกลูกค้าที่สามารถมีความเกี่ยวข้องอยู่ตลอด
  FAQ
  • สามารถจำกัดการส่งสินค้าจากธุรกิจที่มีลูกหนี้จำนวนมากได้หรือไม่
   หากตั้งค่าจำกัดสินเชื่อของลูกค้า เมื่อวงเงินเกินขีดจำกัดสามารถส่งข้อความหรือจำกัดไม่ให้บันทึกได้
  • สามารถกำหนดวันชำระเงินของการซื้อล่วงหน้าได้หรือไม่
   หากใช้ฟังก์ชันการวางแผนกองทุนช่วยให้คุณระบุวันที่ล่วงหน้าได้ ใบสำคัญการวางแผนที่ลงทะเบียนล่วงหน้าสามารถค้นหาได้ในใบสำคัญการวางแผน
  • หากกำหนดวันครบกำหนดชำระและเลยวันชำระนั้นมาแล้ว สามารถจำกัดไม่ให้ป้อนการขายได้หรือไม่
   สามารถตั้งค่าระเวลาสินเชื่อ หากเลยวันชำระมาแล้ว สามารถตั้งค่าไม่ให้บันทึกใบสำคัญการขายได้
  • บริษัทของเรากำหนดวันชำระที่แน่นอน สามารถจัดการการชำระให้ตรงกับวันชำระที่ประมาณไว้ได้หรือไม่
   หากใช้เมนูจัดการหนี้ ช่วยให้คุณสามารถลงทะเบียนวันครบกำหนดชำระ และดูแต่ละวันที่ในประวัติการลดหนี้
  • ในบรรดาบริษัทที่ทำธุรกรรม มีบริษัทที่ทำการฝากเงินเข้าธนาคารอยู่เป็นประจำ ฉันสามารถตั้งค่าล่วงหน้าได้หรือไม่
   สามารถลงทะเบียนวันที่กำหนดรับ / จ่ายล่วงหน้าได้ และยังสามารถตรวจสอบตารางเวลาที่เกี่ยวข้องนั้นด้วยรูปแบบปฏิทินได้
  • สามารถกำหนดค่าใช้จ่ายในเครดิตของลูกค้า และตั้งค่าเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนั้นผ่านได้หรือไม่
   หากลูกค้าใช้วงเงินเครดิตตอนที่วงเงินเครดิตเกินขีดจำกัด คุณสามารถจำกัดไม่ให้ป้อนใบสำคัญหรือแสดงข้อความแจ้งเตือนได้
  • ต้องจัดการการชำระเงินของแต่ละการขาย สามารถทำได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการแต่ละกรณีได้โดยตั้งค่าหมายเลขการติดตาม (ลูกหนี้) ได้ ในตอนที่ชำระเงินคุณสามารถระบุได้ว่าจะชำระเงินแบบใดและตรวจสอบยอดคงเหลือเป็นกรณี ๆ ไป
  ฟังก์ชันหลัก
  • ตั้งค่าวงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิต
   • วงเงินเครดิตและระยะเวลาเครดิตเป็นการตั้งค่าที่จำกัดจำนวนเงินที่จะขายให้กับลูกค้าและระยะเวลาของการชำระเงิน
   • ด้วยฟังก์ชันนี้คุณสามารถจัดการจำนวนจำกัดของลูกหนี้และระยะเวลาการชำระเงินที่ค้างชำระต่อลูกค้า
  • ตรวจสอบวงเงินเครดิต
   • คุณสามารถกำหนดว่าจะตรวจสอบวงเงินเครดิตหรือไม่เมื่อป้อนคำสั่งขายหรือการขาย
   • หากเกินวงเงินเครดิตคุณสามารถตั้งค่าข้อความเตือนหรือไม่ให้บันทึกด้วยข้อความ
   • ข้อความเตือนแสดงจำนวนเงินที่เกินวงเงินเครดิตโดยการเพิ่มจำนวนของสลิปที่ป้อนและยอดลูกหนี้ก่อนหน้า
  • การคัดแยกลูกค้าตามวงเงินเครดิต
   • หลังจากตรวจสอบรายละเอียดในข้อความเตือนแล้ว คุณสามารถตัดสินใจได้ว่าจะชำระหรือไม่
   • จำกัดคำสั่งขายและการขายของบริษัทที่ค้างชำระในระยะยาว
   • สามารถตรวจสอบระยะเวลาคืนหนี้ตั้งแต่วันที่ขายจนถึงวันที่สอบถามภายใน 30 วัน
  การจัดการวงเงินเครดิต