การจัดซื้อ (การรับสินค้า)
คุณสามารถบันทึกเป็นการซื้อโดยอิงจากสิ่งที่คุณป้อนในคำสั่งซื้อและดูสถานะใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่เทียบกับคำสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว
ประวัติการซื้อจะปรากฏในการเข้าออกสินค้าคงคลังโดยอัตโนมัติ
ฟีเจอร์
 • สามารถบันทึกเป็นข้อมูลการซื้อได้ง่าย ๆ เพียงเชื่อมโยงกับคำสั่งซื้อที่ป้อนเข้าไป
 • คุณสามารถตรวจสอบสินค้าที่ไม่รับและสถานะใบสั่งซื้อที่ค้างอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับใบสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อที่คุณต้องการได้ทันที
  FAQ
  • ราคาต่อหน่วยของสินค้าเดียวกันจะแตกต่างกันไปตามแต่ละลูกค้าแต่ละราย
   ถ้าคุณกำหนดราคาต่อหน่วยตามแต่ละลูกค้าล่วงหน้า ราคาต่อหน่วยของลูกค้าสามารถแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างใบสำคัญ
  • สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ไม่ได้เข้าสต็อกกับใบคำสั่งซื้อได้หรือไม่
   ใบคำสั่งซื้อและเมนูการซื้อนั้นเชื่อมโยงกันเพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบปริมาณที่ยังไม่ได้รับในปัจจุบันโดยเปรียบเทียบปริมาณการสั่งซื้อกับการซื้อโดยอัตโนมัติ
  • สามารถป้อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมของสินค้าที่นำเข้าได้หรือไม่
   คุณสามารถป้อนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามแต่ละสินค้าหรือใบสำคัญ และสามารถแสดงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจนถึงต้นทุนในภายหลังได้
  • สามารถจัดการสินค้าที่ยังมาไม่ถึงของแต่ละการนำเข้าได้หรือไม่
   มีเมนููที่สามารถจัดการการนำเข้าแยกกันเพื่อให้สามารถตรวจสอบสินค้าที่ยังมาไม่ถึงของแต่ละการนำเข้าได้
  • สามารถจัดการแยกการซื้อของแต่ละโครงการได้หรือไม่
   สามารถเชื่อมโยงรายการโครงการในเวลาที่ป้อนรายละเอียดการซื้อได้ ทำให้ง่ายต่อการติดตามและรวบรวมประวัติของแต่ละโครงการ
  • สามารถจัดการกับสินค้าปลอดภาษี / เก็บภาษีได้หรือไม่
   ในขณะที่สร้างใบสำคัญ สามารถแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ โดยดูได้ว่าเป็นสินค้าที่ปลอดภาษี / เก็บภาษีหรือไม่
  • ฉันสามารถจัดการวันหมดอายุของสินค้าที่สั่งซื้อได้หรือไม่
   เมื่อป้อนรายละเอียดการซื้อสามารถลงทะเบียนวันหมดอายุโดยใช้เลขซีเรียล/ล็อต และสามารถจัดการสินค้าคงคลัง/ประวัติตามวันที่หมดอายุได้
  • สามารถซื้อเฉพาะสินค้าที่อยู่ต่ำกว่าสินค้าคงคลังที่เหมาะสมได้หรือไม่
   สามารถลงทะเบียนสินค้าคงคลังที่เหมาะสมเป็นปริมาณสต็อกสินค้าขั้นต่ำ และสามารถเลือกและซื้อสินค้าที่น้อยกว่าสต็อกสินค้าขั้นต่ำที่รวมกันทั้งหมดได้
  • สินค้าที่ถูกนำเข้ามาภายในครั้งเดียวทีปริมาณมาก มีวิธีทที่ทำให้ป้อนข้อมูลอย่างง่ายหรือไม่
   หากใช้การอัปโหลดข้อมูลแบบ Excel สามารถอัปโหลดประวัติการนำเข้าของปริมาณทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย
  ฟังก์ชันหลัก
  • วิธีการป้อนข้อมูลแบบต่าง ๆ
   • ในระหว่างที่คุณป้อนการซื้อ ปริมาณสินค้าคงคลังจะเพิ่มขึ้นตามปริมาณที่คุณได้รับโดยอัตโนมัติ
   • คุณสามารถจัดการรับสินค้าโดยดึงรายละเอียดที่ป้อนในใบสั่งซื้อได้อย่างง่ายดาย
   • คุณสามารถจัดการรายการบริษัทโดยตั้งค่าหน้าจอการป้อนข้อมูลได้
   • คุณสามารถจัดการรับสินค้าที่ใช้บาร์โค้ดผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบมีสาย / ไร้สาย หรือแอป ECOUNT ได้
   • สามารถลงทะเบียนข้อมูลการซื้อจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำโดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount
  • ตรวจสอบการรับสินค้าที่เหลืออยู่
   • คุณสามารถตรวจสอบสินค้าและปริมาณที่ยังไม่ได้รับเทียบกับคำสั่งซื้อตามฟังก์ชันเชื่อมโยงคำสั่งซื้อ
   • สามารถจัดการสินค้าคงคลังเฉพาะสินค้าและปริมาณที่ยังไม่ได้รับในปริมาณคำสั่งซื้อผ่านฟังก์ชันใช้จำนวนที่เหลือ
   • ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าการซื้อเทียบกับใบสั่งซื้อ
  • ตรวจสอบข้อมูลการสั่งซื้อที่ต้องการได้ทันที
   • คุณสามารถดูและรวมสถานะการซื้อต่าง ๆ ที่รวมถึงประสิทธิภาพการซื้อในแต่ละตัวแทนจัดซื้อ
   • คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มรายงานต่าง ๆ ได้มากถึง 50 แบบที่บริษัทคุณต้องการได้
   • คุณสามารถลดการรั่วไหลของข้อมูลการขายของบริษัท เช่น ต้นทุนการซื้อ ด้วยการให้สิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนเข้าถึงแต่ละรายงานได้
  การจัดซื้อ (การรับสินค้า)