การวางแผนการจัดซื้อ
คุณสามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมโดยพิจารณาจากสินค้าคงคลังเข้า / ออกโดยใช้ฟังก์ชันวางแผนการสั่งซื้อ
ฟีเจอร์
 • คุุณสามารถรักษาสินค้าคงคลังที่เหมาะสมในคัลงสินค้าโดยการคำนวณปริมาณการสั่งซื้อและเวลาการซื้อที่เหมาะสม
 • สามารถเชื่อมโยงกับงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างอิสระ ทำให้จัดการคำสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ
  FAQ
  • สามารถตรวจสอบปริมาณที่ต้องการสั่งซื้อได้อย่างง่ายได้หรือไม่
   หากใช้เมนูการวางแผนการสั่งซื้อ คุณสามารถปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมซึ่งคำนวณจากสินค้าคงคลังปัจจุบัน หน่วยการสั่งซื้อขั้นต่ำ
  • สามารถวางแผนการสั่งซื้อที่แสดงปริมาณสินค้าที่ยังไม่ได้นำเข้าและส่งออกได้หรือไม่
   เมื่อคำนวณปริมาณการสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ สามารถกำหนดปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมมากขึ้นซึ่งแสดงให้เห็นถึงปริมาณสินค้าที่ยังไม่ได้นำเข้าและส่งออก
  • สามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีไม่ถึงในสต็อกสินค้าขั้นต่ำได้หรือไม่
   คุณสามารถส่ร้างใบคำสั่งซื้อทั้งหมดโดยนำเข้าสินค้าที่มีไม่ถึงในสต็อกสินค้าขั้นต่ำได้อัตโนมัติ
  • ฉันสามารถตั้งค่าวิธีการคำนวณให้เหมาะกับบริษัทของฉันในตอนวางแผนการสั่งซื้อได้หรือไม่
   คุณสามารถคำนวณการตั้งค่าวิธีการที่ต้องการในสินค้าที่ยังไม่ได้ขาย สต็อกสินค้าขั้นต่ำ ปริมาณสินค้าคงคลัง สินค้าที่ยังไม่ได้นำเข้า หน่วยซื้อขั้นต่ำโดยการตั้งค่าวิธีการคำนวณ
  • สามารถคำนวณวันที่ให้ตรงกับสินค้าที่ถูกนำเข้ามาใหม่ล่วงหน้าได้หรือไม่
   เมื่อคำนวณปริมาณการสั่งซื้อคุณสามารถสร้างแผนการสั่งซื้อตามวันที่ในอนาคตโดยกำหนดวันที่ด้วยตนเอง
  • สามารถวางแผนการสั่ั่งซื้อจากการคำนวณวันกำหนดส่งสินค้าในอนาคตได้หรือไม่
   คุณสามารถคำนวณแผนการสั่งซื้อโดยตั้งค่าวันครบกำหนดส่งสินค้าที่ยังไม่ได้นำเข้าและส่งออก
  • สามารถแสดงคำขอการสั่งซื้อที่ป้อนไว้ที่แผนการสั่งซื้อตามที่มีอยู่ได้หรือไม่
   สามารถเรียกใช้ประวัติคำขอคำสั่งขายและคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • หลังจากสร้างแผนการสั่งซื้อ สามารถสร้างใบคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติได้หรือไม่
   หลังจากที่คุณตั้งค่าปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุด คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามปริมาณนั้น
  • ฉันสามารถป้อนแผนการสั่งซื้อโดย BOM ได้หรือไม่
   ในขณะป้อนแผนการสั่งซื้อ สามารถเรียก BOM ของผลิตภัณฑ์ และสามารถคำนวณปริมาณที่ต้องการตามปริมาณการผลิตได้
  • ในขณะที่ป้อนแผนการสั่งซื้อ สามารถนำเข้าและป้อนข้อมูลใบสั่งขายได้หรือไม่
   คุณสามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายโดยนำเข้าใบสั่งขายที่ถูกป้อนไว้และใช้ในแผนการสั่งซื้อได้ทันที
  • สามารถป้อนข้อมูลแผนการสั่งซื้อโดยการคำนึงถึงสต็อกสินค้าขั้นต่ำที่ตั้งค่าไว้ได้หรือไม่
   สามารถคำนวณปริมาณคำสั่งซื้อล่าสุดโดยให้แสดงถึงสต็อกสินค้าขั้นต่ำเพื่อให้สามารถเก็บสินค้าคงคลังไว้ในสต็อกสินค้าขั้นต่ำ
  • สามาารถสร้างใบคำสั่งซื้อจากข้อมูลในแผนการสั่งซื้อที่ป้อนไว้ได้หรือไม่
   หลังจากคำนวณปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมที่สุดคุณสามารถสร้างคำสั่งซื้อได้ทันทีโดยคลิกที่ปุ่ม
  • ในขณะที่คำนวณปริมาณที่ต้องการ สามารถเรียกใบสั่งขายและคำนวณได้หรือไม่
   เนื่องจากนำเข้าใบสั่งขายจากร้านค้าโดยคลิกที่ปุ่มใบสั่งขายที่หน้าจอคำนวณปริมาณที่ต้องการ สามารถคำนวณปริมาณที่ต้องการได้
  • ในขณะคำนวณปริมาณที่ต้องการสามารถนำเข้าใบคำสั่งงานและคำนวณได้หรือไม่
   เนื่องจากนำเข้าใบคำสั่งงานที่ถูกป้อนไว้โดยคลิกปุ่มใบคำสั่งงานที่หน้าจอคำนวณปริมาณที่ต้องการ ก็สามารถคำนวณปริมาณที่ต้องการได้
  • สามารถสร้างใบคำสั่งซื้อที่ใช้งานเมนูวางแผนการสั่งซื้อหรือไม่
   แม้ไม่ได้ใช้งานเมนูวางแผนการสั่งซื้อ แต่ยังสามารถสร้างและป้อนข้อมูลใบคำสั่งซื้อได้เช่นกัน
  ฟังก์ชันหลัก
  • การคำนวณปริมาณการยืนยันคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ
   • สามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อโดยพิจารณาจาก สินค้าคงคลังปัจจุบัน สินค้าคงคลังขั้นต่ำ จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ และสินค้าคงคลังที่ยังไม่ได้รับ
   • สามารถลดคำสั่งซื้อที่ไม่จำเป็นและป้องกันสินค้าคงคลังที่เป็นอันตราย
  • เชื่อมโยงกับธุรกิจอื่น
   • คุณสามารถวางแผนการสั่งซื้อโดยดึงรายละเอียดในคำสั่งขาย คำสั่งซื้อ และคำสั่งงานได้โดยอัตโนมัติ
   • ปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสมซึ่งคำนวณผ่านแผนใบสั่งสามารถเชื่อมโยงกับแผนความต้องการวัสดุ (MRP) เพื่อคำนวณเวลาในการซื้อ
   • หลังจากที่คุณตั้งค่าปริมาณการสั่งซื้อที่เหมาะสม คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อโดยอัตโนมัติตามปริมาณนั้น
  การวางแผนการจัดซื้อ