คำสั่งซื้อ
ECOUNT ERP ช่วยให้การจัดการคำสั่งซื้ออย่างเป็นระบบที่เชื่อมโยงตั้งแต่คำสั่งขาย การสั่งซื้อ และการรับสินค้า
ฟีเจอร์
 • สามารถสร้างคำสั่งซื้อได้อย่างง่ายดายโดยดึงข้อมูลที่เชื่อมกับคำสั่งซื้อ
 • สามารถออกคำสั่งซื้อที่ถูกปรับให้เหมาะกับบริษัทได้ทันที
 • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว
  FAQ
  • สามารถเปลี่ยนแบบฟอร์มใบคำสั่งซื้อได้หรือไม่
   เนื่องจากสามารถตั้งค่าแบบฟอร์ม ดังนั้นสามารถเพิ่ม / ลบ หรือเปลี่ยนรายการในใบคำสั่งซื้อได้
  • เมื่อส่งใบคำสั่งซื้อไปยังโรงงานจีน ฉันต้องการแสดงชื่อผลิตภัณฑ์เป็นภาษาจีน
   เนื่องจากเพิ่มรายการหนึ่งรายการไปยังข้อมูลสินค้า เลยสามารถบันทึกชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาจีนได้ และสามารถเพิ่มแบบฟอร์มใบคำสั่งซื้อเพื่อนำสินค้าพื้นฐานให้เป็นชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาจีน
  • ลงทะเบียนแผนการสั่งซื้อแล้ว แต่ต้องป้อนข้อมูลที่เหมือนกันในใบคำสั่งซื้อเดิมซ้ำอีกครั้งหรือไม่
   ไม่ต้องป้อนข้อมูลซ้ำ แต่ละเมนูมีการเชื่อมโยงถึงกันหมด เพื่อให้คุณสามารถใช้สิ่งที่คุณป้อนในแผนการสั่งซื้อในใบคำสั่งซื้อที่มีอยู่แล้ว
  • ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าแล้ว แต่สต็อกสินค้ามีไม่เพียงพอแล้วต้องส่งใบคำสั่งซื้อไปที่ผู้ซื้อ ดังนั้นสามารถโหลดใบคำสั่งซื้อนั้นได้หรือไม่
   เมื่อป้อนคำสั่งซื้อคุณสามารถเรียกคืนใบคำสั่งซื้อและนำไปใช้เพื่อให้สามารถส่งคำสั่งซื้อไปยังผู้ซื้อได้อย่างง่ายดาย
  • เมื่ออกไปทำงานนอกสถานที่ และจำเป็นต้องส่งใบคำสั่งซื้ออย่างเร่งด่วนเนื่องจากสต็อกสินค้าที่ต้องขายมีไม่เพียงพอ สามารถป้อนและส่งใบคำสั่งซื้อด้วยโทรศัพท์ได้หรือไม่
   ข้อมูลที่ป้อนจากมือถือสามารถแชร์แบบเรียลไทม์ได้ด้วยการเชื่อมโยงแบบเรียลไทม์กับแอปมือถือ และสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วโดยสามารถส่งตรงไปยังอีเมลของคุณ
  • ตั้งค่าวันครบกำหนดส่งใบคำสั่งซื้อแล้ว หากใกล้ถึงวันครบกำหนดนั้น สามารถตั้งค่าเพื่อแจ้งเตือนได้หรือไม่
   หลังจากตั้งค่าวันครบกำหนดส่งใบคำสั่งซื้อ หากตั้งค่าการแจ้งเตือนโดยการเชื่อมโยงกับการลงทะเบียนกำหนดการ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่รับผิดชอบทาง SMS ข้อความหรือแอปพุชได้
  • หลังจากสั่งซื้อ สามารถระบุปริมาณที่ยังไม่ได้รับได้หรือไม่
   จัดทำรายงานที่สามารถตรวจสอบความแตกต่างระหว่างปริมาณที่สั่งและปริมาณที่ได้รับนั่นคือปริมาณที่ไม่ได้รับได้อย่างรวดเร็ว
  • แบบฟอร์มใบคำสั่งซื้อเป็นเมนูที่ไม่มีผลกระทบต่อสินค้าคงคลัง แต่สามารถแสดงได้หรือไม่ว่าใบคำสั่งซื้อนั้นได้ทำการซื้อขายไปแล้วหรือยัง
   คุณสามารถจัดการความคืบหน้าของคำสั่งซื้อได้ และคำสั่งซื้อที่สมบูรณ์สามารถแบ่งแยกกับใบคำสั่งซื้อที่กำลังดำเนินการโดยการเปลี่ยนขั้นตอนการดำเนินการเป็นเสร็จสมบูรณ์
  • บริษัทเราต้องส่งใบคำสั่งซื้อไปยังอีเมลลูกค้า
   หากแค่เพียงคลิกปุ่มสามารถส่งใบคำสั่งซื้อไปยังอีเมลลูกค้าได้ทันที
  • สามารถกำหนดวันครบกำหนดส่งสินค้าล่วงหน้าได้หรือไม่
   คุณสามารถระบุวันที่ครบกำหนดเมื่อคุณสร้างใบคำสั่งซื้อ วันที่ครบกำหนดส่งสินค้าสามารถเชื่อมโยงกับเมนูการจัดการตารางเวลาของกรุ๊ปแวร์เพื่อให้จัดการกำหนดการอย่างเป็นระบบ
  • ลูกค้าแต่ละรายมีแบบฟอร์มใบคำสั่งซื้อที่แตกต่างกัน ฉันสามารถตั้งค่าแต่ละลูกค้าได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มใบคำสั่งซื้อได้สูงสุด 50 แบบ และคุณสามารถระบุรูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้สำหรับผู้ใช้แต่ละคนได้
  • ฉันสามารถเปรียบเทียบปริมาณที่สั่งซื้อกับปริมาณที่สั่งซื้อจริงได้หรือไม่
   เนื่องจากใบคำสั่งซื้อและเมนูการซื้อถูกเชื่อมโยงกัน จึงสามารถตรวจสอบปริมาณที่ยังไม่ได้รับในปัจจุบันได้โดยการคำนวณปริมาณคำสั่งซื้อเปรียบเทียบกับการซื้อได้อย่างรวดเร็ว
  • ฉันต้องการดำเนินการใบคำสั่งหลังจากผ่านการยืนยันผู้ที่รับผิดชอบ
   เมื่อลงทะเบียนใบคำสั่งซื้อ หลังจากกระบวนการอนุมัติของผู้ที่รับผิดชอบแล้ว สามารถนำไปใช้เพื่อแสดงให้เห็นในบัญชี
  • ฉันสามารถป้อนวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่จำเป็นต่อการผลิตผลิตภัณฑ์โดยอัตโนมัติได้หรือไม่
   เมื่อสร้างใบคำสั่งซื้อ สามารถนำเข้าวัตถุดิบ / วัสดุย่อยและนำไปใช้โดยอัตโนมัติตามผลิตภัณฑ์/BOM ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป
  ฟังก์ชันหลัก
  • ป้อนคำสั่งซื้อ
   • คุณสามารถโหลดคำสั่งซื้อที่ได้รับจากลูกค้าหรือนำเข้าปริมาณวัตถุดิบที่สร้างขึ้นในแผนการซื้อและนำไปใช้กับคำสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติ
   • สามารถนำเข้าและใช้ข้อมูลที่ป้อน เช่น แผนการซื้อ คำสั่งขาย และใบขอราคาได้
   • สามารถกำหนดวันที่ส่งสินค้าได้ ดังนั้นจึงง่ายต่อการจัดการกำหนดคำสั่งซื้อ
  • วิธีการจัดส่งคำสั่งซื้อต่าง ๆ
   • ทันทีที่คุณบันทึก คำสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถพิมพ์ออกมาได้ทันทีและส่งต่อได้
   • นอกจากการพิมพ์แล้วยังสามารถส่งแบบเรียลไทม์ผ่านอีเมล SMS และแฟกซ์ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้แอปมือถือ
   • สามารถส่งคำสั่งซื้อที่เสร็จสมบูรณ์ด้วยอีเมลไปยังผู้ซื้อได้ทันที และคุณสามารถตรวจสอบว่าลูกค้าได้รับคำสั่งซื้อเหล่านั้นหรือไม่
   • คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มคำสั่งซื้อได้สูงสุด 50 แบบ และสามารถระบุรูปแบบที่สามารถพิมพ์ได้สำหรับผู้ใช้แต่ละคน
  • ตรวจสอบความคืบหน้า
   • เมื่อเทียบกับปริมาณคำสั่งซื้อ คุณสามารถตรวจสอบว่าจำนวนการสั่งซื้อที่ค้างที่ยังไม่ได้รับมีจำนวนเท่าไหร่
   • คุณสามารถค้นหาตามวันที่กำหนดส่งหรือตรวจสอบตารางเวลาประเภทปฏิทิน
  คำสั่งซื้อ