จัดการบัญชีเจ้าหนี้
หากทราบจำนวนเงินที่ชำระและวันครบกำหนดของราคาซื้อขาย
คุณสามารถคาดการณ์กระแสเงินสดซึ่งจะช่วยให้คุณลงทุนและจัดหากองทุนในอนาคตได้
ฟีเจอร์
 • หากคุณป้อนเพียงครั้งเดียว ณ จุดซื้อ จะเกิดเจ้าหนี้ของลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • คุณสามารถตรวจสอบสถานะเจ้าหนี้ของลูกค้า และPIC ได้อย่างรวดเร็ว
 • เมื่อซื้อด้วยเครดิตสามารถระบุวันที่ชำระเงินได้โดยเชื่อมกับโครงการกระแสเงินสด และสามารถกำหนดวันที่ชำระล่วงหน้าได้
  FAQ
  • สามารถตรวจสอบยอดหนี้ของแต่ละลูกค้า / ผู้ขายโดยทั้งหมดได้หรือไม่
   มีรายงานที่สามารถตรวจสอบยอดการซื้อ ยอดชำระ ยอดคงเหลือตามแต่ละลูกค้า / ผู้ขายได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถแชร์ประวัติหนี้โดยส่งไปที่ลูกค้า / ผู้ขายได้หรือไม่
   คุณสามารถแชร์ประวัติหนี้ของแต่ละลูกค้า / ผู้ขายได้อย่างง่ายโดยส่งไปที่อีเมลของผู้รับผิดชอบลูกค้า/ผู้ขาย
  • สามารถจัดการบัญชีหนี้ของแต่ละลูกค้า / ผู้ขาย โดยแบ่าตามแผนกได้หรือไม่
   หากคุณเลือกแผนกและป้อนข้อมูลในตอนที่ป้อนใบสำคัญ คุณสามารถค้นหา / รวมแต่ละแผนกเฉพาะได้
  • สามารถจัดการหนี้ของแต่ละใบสำคัญที่ป้อนการซื้อได้หรือไม่
   สามารถกำหนดเลขหนี้ของแต่ละการซื้อ และสามารถจัดการหนี้ตามเลขนั้น ๆ ได้
  • มีวิธีที่สามารถดูเงินที่ต้องชำระและเงินที่ค้างชำระหรือไม่
   สามารถใช้เมนูเจ้าหนี้โดยผู้ขาย ค้นหาวันที่คุณต้องการเพื่อดูยอดชำระและยอดหนี้ที่เหลือในช่วงเวลานั้น
  • สามารถจัดการเจ้าหนี้โดยผู้ขายเป็นสกุลเงินต่างประเทศได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบจำนวนเงินของสกุลเงินต่างประเทศโดยใช้สกุลเงินต่างประเทศและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
  • มีวิธีโอนใบสำคัญที่ป้อนข้อมูลการซื้อเป็นข้อมูลบัญชีโดยไม่มีเงื่อนไขหรือไม่
   หากคุณใช้ฟังก์ชันการแสดงบัญชีโดยอัตโนมัติ ใบสำคัญการซื้อทั้งหมดที่คุณป้อนจะแสดงเป็นใบสำคัญการซื้อในบัญชีโดยอัตโนมัติ
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการเจ้าหนี้ได้อย่างง่ายดาย
   • คุณสามารถจัดการการซื้อ การชำระเงิน และเจ้าหนี้ทั้งหมดของลูกค้าและผู้ซื้อได้
   • จำนวนหนี้จะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามการป้อนการซื้อและการชำระเงิน
   • คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดการซื้อ การชำระเงิน และเจ้าหนี้ที่ยังไม่ได้ชำระในแต่ละลูกค้าและวันที่กำหนดผ่านหนังสือ ลูกค้า / ผู้ขาย และสามารถแบ่งปันข้อมูลนั้น ๆ กับลูกค้าผ่านการส่งอีเมล
  • รายงานต่าง ๆ
   • คุณสามารถดูรายละเอียดการสั่งซื้อ รายละเอียดการชำระเงิน และเจ้าหนี้ยังไม่ได้ชำระได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในลูกค้าแต่ละราย
   • คุณสามารถตรวจสอบบัญชีเจ้าหนี้ของลูกค้าที่จัดการโดยผู้ดูแลการซื้อในเวลาเดียวกันได้
  • เชื่อมโยงกับโครงการกระแสเงินสด
   • เมื่อชำระด้วยเครดิตคุณสามารถระบุวันที่ชำระเงินโดยเชื่อมกับโครงการกระแสเงินสด
   • หากคุณตั้งค่าวันครบกำหนดชำระเงินในตอนลงทะเบียนลูกค้า วันที่ชำระเงินจะแสดงโดยอัตโนมัติในโครงการกระแสเงินสดในระหว่างที่ทำการซื้อ
   • ถ้าข้อมูลที่ลงทะเบียนในโครงการกระแสเงินสดได้รับการยืนยันว่าเป็นธุรกรรมจริง จะสามารถแสดงให้เห็นได้ทันทีในใบสำคัญบัญชี
  จัดการบัญชีเจ้าหนี้