MRP
หากวัตถุดิบและวัสดุย่อยที่จำเป็นสำหรับการผลิตไม่เพียงพอสามารถทำตารางการผลิตเกิดความผิดพลาดได้
หากใช้ฟังก์ชัน MRP สามารถวางแผนความต้องการวัสดุเพื่อไม่ให้วัตถุดิบและวัสดุย่อยขาดโดยสามารถสั่งซื้อปริมาณที่จำเป็นต่อการผลิตได้
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถกำหนดเวลาและจำนวนที่จะจัดหาส่วนประกอบโดยเชื่อมโยงกับกำหนดการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่คำนวณผ่านแผนการผลิตมาตรฐาน (MPS)
 • การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) ช่วยให้คุณสร้างแผนการสั่งซื้อที่ดีที่สุด และสามารถสร้างกระบวนการสั่งซื้ออย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับใบสั่งซื้อ
  FAQ
  • สามารถคำนวณวัตถุดิบ / วัสดุย่อยที่จำเป็นต่อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามแผนว่าจำเป็นแค่ไหนได้หรือไม่
   คุณสามารถคำนวณปริมาณที่ต้องการของวัตถุดิบ / วัสดุย่อยที่จำเป็นต่อการผลิตและช่วงเวลาการสั่งซื้อตามแผนการผลิตได้โดยอัตโนมัติ
  • ปริมาณที่ต้องการของวัตถุดิบ / วัสดุย่อยที่จำเป็นต่อแผนการผลิตถูกคำนวณขึ้นอยู่กับเกณฑ์ใดบ้าง
   กำหนดแผนความต้องการวัสดุโดยพิจารณาปริมาณสินค้าที่ยังไม่ได้นำเข้า สต็อกสินค้าขั้นต่ำ และระยะเวลาการจัดส่งตามเกณฑ์ BOM ของแต่ละผลิตภัณฑ์
  • สามารถสร้างใบคำสั่งซื้อตาม MRP (แผนความต้องการวัสดุ) ได้หรือไม่
   แผนการสั่งซื้อถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตาม ERP ที่ถูกผลิต และหลังจากนั้นสามารถสร้างใบคำสั่งซื้อได้อย่างง่าย
  • บริษัทของเราเปลี่ยนแปลงตามสถานการ์ BOM ของการผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งรายการ สามารถวางแผนความต้องการวัสดุตาม BOM ที่เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่
   หากมีการลงทะเบียน BOM หลายรายการในผลิตภัณฑ์เดียวสามารถเลือกและใช้ BOM ได้ในขณะที่สร้าง MRP และสามารถสร้างใบคำสั่งซื้อได้โดยใช้แผนความต้องการของวัตถุดิบ/วัสดุย่อยสำหรับแต่ละเวอร์ชัน BOM
  • สามารถตรวจสอบปริมาณการสั่งซื้อที่จำเป็นตามวันและสินค้าได้อย่างรวดเร็วได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบแผนการสั่งซื้อโดยพิจารณาวันที่กำหนดส่งสินค้าและระยะเวลาการจัดส่งตามแต่ะลวันและสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
  • เมื่อลูกค้าของบริษัทเราทำการสั่งซื้อในคราวเดียวหากไม่ได้ทำการสั่งซื้อเกิน 100 ครั้ง พวกเขาจะไม่ได้รับคำสั่งซื้อ เมื่อสร้าง MRP (แผนความต้องการวัสดุ) สามารถวางแผนเพื่อแสดงปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำได้หรือไม่
   ในตอนสร้าง MRP สามารถใช้หน่วยการซื้อขั้นต่ำ และในตอนที่กำหนดปริมาณการสั่งซื่อสามารถแสดงปริมาณการซื้อขั้นต่ำของแต่ละสินค้าได้
  • สามารถดูสินค้าคงคลังโดยประมาณของแต่ละวันได้อย่างรวดเร็วได้หรือไม่
   หากสร้าง MRP สามารถดูสินค้าคงคลังโดยประมาณของแต่ละวันได้อย่างรวดเร็วได้
  • เพราะนำเข้าวัตถุดิบ / วัสดุย่อยเฉพาะ จึงใช้เวลาในการจัดส่งนาน สามารถแสดงส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นได้อย่างไร
   หากคุณกำหนดระยะเวลาการจัดหาสำหรับแต่ละสินค้า ในตอนที่สร้าง MRP สามารถแสดงช่วงเวลานั้นได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • เชื่อมโยงกับ MPS
   • แผนการผลิตมาตรฐาน (MPS) ECOUNT ช่วยให้คุณสามารถกำหนดตารางการผลิตผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปได้
   • เมื่อพิจารณาตารางการผลิตคุณสามารถซื้อวัตถุดิบ / วัสดุย่อยเพื่อการผลิตในเวลาที่เหมาะสม
   • การวางแผนความต้องการวัสดุ (MRP) จะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามแผนการผลิตโดยไม่มีการคำนวณของผู้ใช้
  • วางแผนผ่านการคำนวณอัตโนมัติ
   • คุณสามารถกำหนดเวลาและจำนวนในการจัดหาส่วนประกอบโดยใช้ การสั่งซื้อคงค้าง, สินค้าคงคลังขั้นต่ำ และระยะเวลาในการรอได้อย่างอิสระตาม BOM
   • โปรแกรมจะคำนวณปริมาณความต้องการรายวัน ใบเสร็จที่รับเงินทั้งหมด และปริมาณที่จำเป็นของวัตถุดิบ / วัสดุย่อยที่นำไปผลิตโดยอัตโนมัติ
   • แผนการสั่งซื้อจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติตามความต้องการวัสดุที่คำนวณได้
   • คุณสามารถคำใบสั่งซื้อได้ทันทีโดยการเชื่อมโยงรายละเอียดในแผนการซื้อ
  MRP