ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

MRP

สร้าง MRP ตามแผนการผลิต
  • คุณสามารถสร้างแผนความต้องการวัสดุโดยอัตโนมัติตามแผนการผลิตของคุณ
  • คุณสามารถใช้คลังสินค้าขั้นต่ำ, ระยะเวลาการจัดซื้อ และอื่น ๆ เมื่อทำการคำนวณความต้องการวัสดุ
การวางแผนที่เหมาะสมพร้อมการคำนวณอัตโนมัติ
  • โปรแกรมจะคำนวณปริมาณที่ต้องการโดยอัตโนมัติ ตามวันที่ที่ต้องใส่วัตถุดิบในการผลิต
  • ตรวจสอบระดับคลังสินค้าที่คาดหวัง, ปริมาณที่ต้องการ และอื่น ๆ ในหน้าจอเดียวได้อย่างง่ายดาย
  • หากมี BOM หลายรายการสำหรับผลิตภัณฑ์คุณสามารถเลือกเวอร์ชันที่เกี่ยวข้องต่อการสั่งซื้อ
ดูแลทุกอย่างตั้งแต่การวางแผนวัตถุดิบจนถึงการสร้างคำสั่งซื้อ
  • การวางแผนใบสั่งจะคำนวณโดยอัตโนมัติตามแผนความต้องการวัตถุดิบ
  • สามารถสร้างใบสั่งซื้อได้ทันทีโดยเชื่อมโยงประวัติการวางแผนใบสั่ง
  • สามารถสร้างใบสั่งซื้อได้ทันทีโดยเชื่อมโยงประวัติการวางแผนใบสั่ง