การจัดการคำสั่งงาน
หากผลิตภัณฑ์และกระบวนการที่คุณผลิตแตกต่างกัน คุณจะต้องสั่งการและควบคุมอย่างเป็นระบบเพื่อหลีกเลี่ยงการละเลยงาน
ใบคำสั่งงานใน ECOUNT ERP ทำให้ง่ายต่อการติดตามความคืบหน้าการผลิตตามแต่ละกระบวนการ
ฟีเจอร์
 • สามารถจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดตามคำสั่งงานได้
 • สามารถออกคำสั่งงานได้อย่างง่ายดายเมื่อรวมกับงานอื่น ๆ และงานสินค้าคงคลังอื่น ๆ สามารถดำเนินการได้ตามคำสั่งงาน
 • จัดทำรายงานที่หลากหลายที่จะช่วยให้คุณมองเห็นขั้นตอนการผลิตได้อย่างรวดเร็ว
  FAQ
  • สามารถสั่งการผลิตในไลน์การผลิตได้หรือไม่
   ใช้ใบคำสั่งงานเพื่อให้สามารถสั่งการผลิตในสินค้าที่จะผลิตของแต่ละกระบวนการได้
  • เมื่อสั่งการผลิตแล้ว สามารถตรวจสอบสถานะของปริมาณที่ถูกผลิตได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละกระบวนการผลิตและปริมาณที่ยังไม่ได้ผลิตได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถตรวจสอบสถานะการผลิตได้อย่างรวดเร็วได้หรือไม่
   สถานะความคืบหน้าของแต่ละใบคำสั่งงานสามารถตรวจสอบ เช่น วันที่ผลิต และ สินค้าคงคลังปัจจุบันจากเมนูได้
  • สามารถสร้าง BOM และสั่งการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่จำเป็นในระหว่างผลิตผลิตภัณฑ์ได้หรือไม่
   เมื่อป้อนใบคำสั่งงาน คุณสามารถป้อนผลิตภัณฑ์และป้อนผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่ต้องการได้อัตโนมัติโดยการแก้ไข BOM
  • ในตอนที่ผลิตผลิตภัณฑ์จากใบสั่งขาย ต้องป้อนผลิตภัณฑ์ที่เคยป้อนไว้ในใบสั่งขายเพิ่มอีกครั้งหรือไม่
   ไม่ต้องเพิ่ม ในระหว่างป้อนใบสั่งงานสามารถเปิดและป้อนข้อมูลในใบสั่งขายที่เคยป้อนข้อมูลไว้แล้วได้
  • ฉันสามารถสั่งให้ BOM สร้างหลาย ๆ เวอร์ชันและสร้างเวอร์ชันที่ต้องการได้หรือไม่
   เมื่อป้อนใบสั่งงาน คุณสามารถลงทะเบียนเวอร์ชัน BOM ที่ต้องการไว้ล่วงหน้าโดยป้อนเวอร์ชัน BOM
  • ในระหว่างป้อนใบสั่งงานสามารถเพิ่มไฟล์แผนผังได้หรือไม่
   ในระหว่างป้อนใบสั่งงานสามารถเพิ่มไฟล์แผนผังได้
  • สามารถสั่งผลิต และตรวจสอบการผลิตตาม BOM เป็นอย่างดีได้หรือไม่
   ในตารางเปรียบเทียบการใส่วัตถุดิบ คุณสามารถตรวจสอบโดยเปรียบเทียบปริมาณที่ใช้โดยเฉลี่ยและปริมาณที่ใช้จริง
  • สามารถป้อนประวัติการผลิตได้อย่างง่ายหรือไม่
   ในระหว่างป้อนการผลิต สามารถเรียกใบสั่งงานขึ้นมาและป้อนข้อมูลได้อย่างง่ายดายของในแต่ละกระบวนการ
  • ในตอนที่สั่งงาน สามารถสั่งงานของแต่ละกระบวนการทำงาน / ผู้ปฏิบัติงานได้หรือไม่
   ใบสั่งงานจะถูกจัดการอัติโนมัติในแต่ละกระบวนการทำงาน และสามารถจัดการได้โดยการป้อนผู้ที่รับผิดชอบ
  • สามารถบอกวิธีการทำงานของแต่ละกระบวนการทำงาน หรือข้อควรระวังได้หรือไม่
   ในใบสั่งงานคุณสามารถบันทึกและส่งข้อมูลผ่านช่องเขียนสรุป หรือการตั้งค่ารายการเพิ่มเติม
  • มีอุปกรณ์หลายอย่าง สามารถสั่งงานในแต่ละอุปกรณ์ได้หรือไม่
   สามารถสั่งงานได้โดยการลงทะเบียนสินค้าที่ผลิตในแต่ละอุปกรณ์
  • สามารถสั่งงานแต่ละ PIC ในแต่ละอุปกรณ์ได้หรือไม่
   เมื่อสร้างใบสั่งงาน คุณสามารถสั่งงานได้โดยลงทะเบียน PIC หรืออุปกรณ์
  • สามารถทราบสถานะความคืบหน้าของการจัดการการผลิตในแต่ละอุปกรณ์ได้หรือไม่
   หากใช้งานใบสั่งงาน คุณสามารถทราบปริมาณการสั่งผลิต ปริมาณการผลิต และปริมาณที่ยังไม่ได้ผลิตในแต่ละอุปกรณ์ได้
  • สามารถจัดการประวัติการผลิตของแต่ละผู้รับผิดชอบได้หรือไม่
   ในขณะที่ป้อนข้อมูลประวัติการผลิต คุณสามารถบันทึกผู้รับผิดชอบ และสามารถดูว่าประวัติของแต่ละผู้รับผิดชอบในภายหลังได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการขั้นตอนการผลิตอย่างเป็นประสิทธิภาพ
   • หากคุณป้อนผลิตภัณฑ์ในใบสั่งงาน ปริมาณการผลิต / การใช้งานจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตาม BOM และแสดงในประวัติการผลิตและสินค้าคงคลังเข้าออก
   • สามารถดำเนินการผลิตได้โดยป้อนใบสั่งงานในแต่ละกระบวนการทำงานเพื่อทำการผลิตผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปบางส่วน
   • หากมีโรงงานหลายแห่งที่ดำเนินการในกระบวนการเดียวกัน สามารถส่งใบสั่งงานเฉพาะกระบวนผ่านฟังก์ชันการกำหนดกระบวนการผลิต
   • แม้ว่าผลิตภัณฑ์เดียวกัน แต่ถ้าหากใช้รหัสวัสดุที่แตกต่างกัน คุณสามารถกำหนดใบสั่งงานได้โดยเลือกเวอร์ชัน BOM ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
  • เชื่อมต่อกับธุรกิจอื่น ๆ
   • คำสั่งขาย / คำสั่งซื้อที่ป้อนโดยฝ่ายขายสามารถนำเข้ามาในคำสั่งงานเพื่อสั่งผลิตได้
   • สามารถเรียกใบสั่งงานและสร้างแผนการสั่งซื้อเพื่อให้แผนกจัดซื้อสามารถสั่งซื้อวัสดุที่จำเป็นสำหรับการผลิตได้อย่างถูกต้อง
   • สามารถส่งคำสั่งงานที่เสร็จสมบูรณ์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องโดยใช้ SMS อีเมล ข้อความ แอปพุช เป็นต้น
   • นอกจากนี้ยังสามารถส่งใบสั่งงานทางอีเมลหรือแฟกซ์ไปยังPIC ของลูกค้า Outsource ที่เกี่ยวข้องในการผลิตได้
  • รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับใบสั่งงาน
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการผลิตตามวันที่ สินค้า หรือกระบวนการทำงานได้
   • คุณสามารถตรวจสอบรายละเอียดสินค้าคงคลังเข้าออกต่าง ๆ ตามการส่งผลิตวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป, ผลิตภัณฑ์ และการผลิต
   • จัดทำตารางเปรียบเทียบปริมาณการใช้จริงกับปริมาณการใช้วัตถุดิบปกติ
  การจัดการคำสั่งงาน