การจัดการควบคุมคุณภาพ (QC)
การควบคุมคุณภาพคือความได้เปรียบในการแข่งขันของเรา
ECOUNT ERP สามารถเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของบริษัทผ่านการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ฟีเจอร์
 • สามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพตามโครงสร้างทางธุรกิจของคุณ
 • คุณสามารถบันทึกได้ว่ามีคุณสมบัติ / ไม่เหมาะสมได้หลังจากเลือกการสุ่มตัวอย่าง / การตรวจสอบจำนวนมากเป็นรายการตรวจสอบที่กำหนดไว้สำหรับแต่ละสินค้า
 • สามารถเรียกดูประวัติการซื้อและการผลิตได้และสามารถดำเนินการตรวจสอบคุณภาพเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบที่ตกหล่น
 • สามารถดูผลการทดสอบคุณภาพในรายงานประเภทต่าง ๆ
  FAQ
  • สามารถพิมพ์รายงานการจัดการคุณภาพได้หรือไม่
   หากบันทึกประวัติการตรวจสอบคุณภาพ คุณสามารถพิมพ์รายงานการจัดการคุณภาพได้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถป้อนและจัดการรายละเอียดเกี่ยวกับคุณภาพได้หรือไม่
   ขณะที่จัดการคุณภาพ คุณสามารถป้อนข้อมูลและจัดการได้หลายรูปแบบ โดยตั้งค่ารายละเอียดคุณภาพที่ต้องการได้ด้วยตนเอง
  • สามารถดูรายละเอียดการควบคุมคุณภาพในรูปแบบของรายงานได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่ารูปแบบในรูปแบบของรายงานที่คุณต้องการในเมนูสถานะการควบคุมคุณภาพ
  • สามารถจัดการการตรวจสอบคุณภาพโดยตั้งค่ารายการตรวจสอบที่ต้องการได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการได้โดยตั้งค่าและป้อนรายการตรวจสอบในรูปแบบต่าง ๆ
  • มีสินค้าถูกเก็บในคลังสินค้า ต้องการดำเนินการตรวจสอบคุณภาพโดยอัตโนมัติ
   สามารถตั้งค่าเพื่อป้อนข้อมูลในเมนูคำขอตรวจสอบคุณภาพโดยอัตโนมัติ เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ถูกป้อนไว้และวัตถุดิบในตอนที่ได้รับการซื้อ / การผลิต โดยใช้ฟังก์ชันสร้างสลิปใหม่
  • สามารถนำเข้าข้อมูลที่ป้อนจากที่อื่นมาเพื่อตรวจสอบคุณภาพได้หรือไม่
   เมื่อเข้าสู่การตรวจสอบคุณภาพ คุณสามารถป้อนข้อมูลที่ถูกป้อนไว้ในใบสำคัญอื่นได้โดยอัตโนมัติ
  • สามารถจัดการประวัติการตรวจสอบคุณภาพด้วยการสุ่มตัวอย่างได้หรือไม่
   ในตอนที่จัดการคุณภาพ สามารถตั้งค่าเป้าหมายการตรวจสอบคุณภาพ โดยเลือก Lot / การสุ่มตัวอย่าง
  • สามารถขอการตรวจสอบจากทีมคุณภาพใน ERP ได้หรือไม่
   สามารถป้อนและส่งสินค้าที่จะตรวจสอบคุณภาพ โดยใช้เมนูคำขอตรวจสอบคุณภาพ
  • สามารถจัดการปริมาณที่ยังไม่ได้ตรวจสอบระหว่างการตรวจสอบคุณภาพได้หรือไม่
   คุณสามารถขอการตรวจสอบคุณภาพจากสถานะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ และสามารถจัดการปริมาณที่เหลือได้
  • สามารถดูปริมาณที่ตรวจสอบคุณภาพ เพื่อทำให้ถูกป้อนข้อมูลไปที่ใบสำคัญอื่นโดยอัตโนมัติได้หรือไม่
   สามารถสร้างใบสำคัญอื่นตามปริมาณที่ป้อนในประวัติการตรวจสอบคุณภาพในเมนูสอบถามคุณภาพ
  • ฉันสามารถตั้งค่าวิธีการตรวจสอบและรายงานโดยตรงจากบริษัทของฉันได้หรือไม่
   ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าจำพวกวิธีการตรวจสอบ ประเภทการตรวจสอบให้ตรงกับงานได้อย่างอิสระ และรองรับการตั้งค่าแบบฟอร์มสำหรับสถานะการตรวจสอบคุณภาพ
  • สามารถขอทำการจัดการคุณภาพของสินค้าที่ผลิตเสร็จสมบูรณ์ (หรือซื้อ) ได้หรือไม่
   ในกรณีของสินค้าที่ได้รับการร้องขอการตรวจสอบคุณภาพ คำขอการตรวจสอบคุณภาพจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติระหว่างการซื้อและการผลิต
  • สามารถตรวจสอบผลการตรวจสอบคุณภาพแบบเรียลไทม์ได้หรือไม่
   หากคุณนำเข้าและกรอกคำขอการตรวจสอบคุณภาพ คุณสามารถตรวจสอบประวัติที่ยังไม่ได้ดำเนินการตรวจสอบในสถานะที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
  • สามารถจัดการสินค้าที่พบว่าสินค้ามีตำหนิได้หรือไม่
   สินค้าที่พบว่ามีตำหนิสามารถใช้ร่วมกับใบสำคัญสินค้าคงคลังที่ขึ้นอยู่กับประเภทของการส่งคืน การกำจัด หรือการแทนที่
  • สามารถแยกระหว่างสินค้าที่ตรวจสอบเต็มรูปแบบกับสินค้าตรวจสอบตัวอย่างได้หรือไม่
   คุณสามารถเลือกวิธีการตรวจสอบสินค้า เช่น การตรวจสอบตัวอย่างหรือการตรวจสอบเต็มรูปแบบในแต่ละสินค้าที่ต้องตรวจสอบ
  • สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังภายใต้การควบคุมคุณภาพได้หรือไม่
   ECOUNT สามารถตรวจสอบสถานะสต็อกในแต่ละคลังสินค้าได้ ดังนั้นคุณสามารถลงทะเบียนส่วนการควบคุมคุณภาพในคลังสินค้าเดียวได้เลย
  • สามารถควบคุมคุณภาพในแต่ละหมายเลข Lot (Serial) ได้หรือไม่
   แม้ว่าจะเป็นสินค้าเดียวกัน สามารถจัดการด้วยเลขเฉพาะของแต่ละสินค้า โดยกำหนดเลขเฉพาะของแต่ละสินค้าผ่านฟังก์ชันเลขซีเรียล/เลขล็อต
  • สามารถตรวจสอบหมายเลขสั่งขายในระหว่างการตรวจสอบคุณภาพได้หรือไม่
   หากป้อนคำขอตรวจสอบคุณภาพของใบสั่งขาย และป้อนการตรวจสอบคุณภาพของประวัติที่ทำการขอตรวจสอบคุณภาพ คุณสามารถตรวจสอบเลขสั่งขายร่วมกันในการสอบถามการตรวจสอบคุณภาพ
  • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับสินค้าที่ตรวจสอบคุณภาพได้หรือไม่
   สินค้าที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้โดยตรงจากเมนูสอบถามการตรวจสอบคุณภาพ
  ฟังก์ชันหลัก
  • เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งค่าควบคุมคุณภาพ
   • สามารถตั้งค่าประเภทการตรวจสอบที่คุณใช้ที่ในบริษัทของคุณด้วยตนเองได้
   • คุณสามารถร้องขอการตรวจสอบคุณภาพและตั้งค่าวิธีการตรวจสอบหรือประเภทการตรวจสอบในแต่ละสินค้าได้
  • การเลือกเป้าหมายการตรวจสอบคุณภาพ
   • คุณสามารถนำเข้าประวัติคำสั่งซื้อ การซื้อ การสั่งขาย การขาย และการผลิตก่อนหน้าเพื่อดำเนินการตรวจสอบ
   • ในกรณีที่สินค้าที่มีคำขอตรวจสอบคุณภาพ คำขอตรวจสอบคุณภาพจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติเมื่อมีการสร้างใบสำคัญการซื้อหรือการผลิต
   • เมื่อป้อนการตรวจสอบคุณภาพรายการประเภทการตรวจสอบตามสินค้าจะถูกเรียกโดยอัตโนมัติ และสามารถดำเนินการการตรวจสอบคุณภาพได้โดยรายการประเภทการตรวจสอบ
  • กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
   • คุณสามารถเลือกวิธีการตรวจสอบสินค้า เช่น การทดสอบตัวอย่าง, การตรวจสอบจำนวนมากในแต่ละสินค้า
   • เลือกความคืบหน้าของการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อตัดสินและดำเนินการว่าผ่านหรือไม่
   • สามารถจัดการปริมาณที่ไม่เหมาะสมที่พบในระหว่างขั้นตอนป้อนข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพได้ตามประเภทข้อบกพร่อง
  • รายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ
   • คุณสามารถดูคุณสมบัติที่เหมาะสม / ไม่เหมาะสม และปริมาณในแต่ละสินค้าตามวิธีการตรวจสอบและประเภทการตรวจสอบได้
   • คุณสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ได้โดยการตั้งค่ารายงานการตรวจสอบคุณภาพตรงตามความต้องการทางธุรกิจของคุณ
  การจัดการควบคุมคุณภาพ (QC)