การจัดการกระบวนการ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจำเป็นต้องควบคุมปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการอย่างเหมาะสม
ECOUNT ERP เป็นทางออกที่เหมาะสมสำหรับการจัดการและควบคุมการทำงานทั้งหมดในกระบวนการทำงาน
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถจัดการตามขั้นตอนกระบวนการผลิตของบริษัทคุณได้
 • คุณสามารถป้องกันบันทึกงานที่ขาดหายไประหว่างกระบวนการ และลดงานของบุคคลที่รับผิดชอบ
 • รองรับรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกระบวนการ เช่น ความคืบหน้าตามกระบวนการหรือสถานะจำนวนที่ใช้จริงเมื่อเปรียบเทียบกับ BOM
  FAQ
  • สามารถติดตามความคืบหน้าของแต่ละกระบวนการผลิตได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบว่าการผลิตมีกี่ขั้นตอนที่เสร็จสมบูรณ์ในกระบวนการปัจจุบัน และสามารถรู้ปริมาณที่ยังไม่ได้ผลิตในแต่ละกระบวนการได้ทันที
  • ตอนที่นำเข้าสินค้าใหม่และผลิตเป็น BOX ใช้อย่างละ 1 หน่วย ดังนั้นสามารถใช้หน่วยได้หลาย ๆ หน่วย ได้หรือไม่
   ในกรณีที่หน่วยสินค้าเข้าออกแตกต่างกันและในบางกรณีที่หน่วยปริมาณมากกว่า 3 หน่วย ใน ECOUNT สามารถจัดการได้ เมื่อทำการป้อนข้อมูลสามารถใช้หน่วยที่สะดวกในช่วงเวลานั้น และในตอนที่ตรวจสอบสินค้าคงคลังสามารถระบุหน่วยได้โดยเปลี่ยนแปลงหน่วย
  • สามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าการผลิตได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าของการทำงานแต่ละกระบวนการ รวมถึงสถานะสินค้าส่งออกของวัตถุดิบ / วัสดุย่อยได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถจัดการการผลิตภายนอกได้หรือไม่
   สามารถจัดการการผลิตภายนอกและการเบิกจ่ายวัสดุ รวมไปถึงจัดการบัญชีค่าใช้จ่ายOutsourcing ได้
  • การจัดการวัตถุดิบ / วัสดุย่อยยุ่งยากมาก สามารถจัดการให้ง่ายขึ้นได้หรือไม่
   หากป้อนประวัติการผลิตใน ECOUNT ประวัติการเพิ่มขึ้นและลดลงของวัตถุดิบ/วัสดุย่อยจะถูกแสดงขึ้นมาโยอัตโนมัติที่บัญชีสินค้าคงคลัง
  • บริษัทของฉันมีโรงงานในต่างประเทศและขั้นตอนกระบวนการทำงานซับซ้อนกว่าที่เกาหลี สามารถจัดการให้ได้หรือไม่
   คุุณสามารใช้ ECOUNT ในต่างประเทศได้แค่เพียงมีอินเทอร์เน็ต อีกทั้งยังตั้งค่าได้หลายภาษา คุณสามารถจัดการงานทั้งหมดให้กับพนักงานท้องถิ่นด้วย ECOUNT ที่เดียว
  • สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายของแต่ละขั้นตอนการทำงานได้หรือไม่
   สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายได้อย่างแม่นยำผ่านการแบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายของแต่ละขั้นตอนการทำงาน
  • สามารถจัดการกระบวนการทำงานด้วยบาร์โค้ดได้หรือไม่
   ในตอนป้อนประวัติการผลิตในแต่ละกระบวนการ สามารถใช้บาร์โค้ดให้จัดการได้ง่ายและแม่นยำมากขึ้น
  ฟังก์ชันหลัก
  • การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต
   • คุณสามารถลงทะเบียนคลังสินค้า โรงงาน และโรงงาน Outsource ได้ไม่จำกัดจำนวน
   • คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของโรงงานและคลังสินค้าหลายแห่งแบบเรียลไทม์ผ่านรายงานที่เรียกว่าสถานะสินค้าคงคลังในแต่ละคลังสินค้า
   • คุณสามารถตั้งค่าซอฟต์แวร์เพื่อให้ผู้ใช้บางคนได้รับอนุญาตเข้าถึงสำหรับบางรายการและโรงงานต่าง ๆ
  • เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ PIC
   • ในระหว่างการผลิต สินค้าคงคลังเข้าออกในกระบวนการทำงานทั้งหมดจะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติ
   • ปริมาณของวัตถุดิบ / วัสดุย่อยที่นำมาผลิตลดลงและการผลิตเพิ่มขึ้นตาม BOM (ปริมาณความต้องการ)
   • สามารถจัดการส่งผลิตสินค้าของวัสดุและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจากคลังสินค้าไปยังโรงงานและจากโรงงานไปยังโรงงานถัดไป
  • รายงานการผลิตที่หลากหลาย
   • คุณสามารถเข้าใจความคืบหน้าการผลิตตามกระบวนการได้อย่างง่ายดายโดยการเปรียบเทียบคำสั่งงานและผลการผลิตจริง
   • คุณสามารถเห็นความแตกต่างของผลผลิตแต่ละกระบวนการทำงานโดยการเปรียบเทียบปริมาณการบริโภคจริงและโดยประมาณตาม BOM
   • ขณะที่มอบหมายให้โรงงาน Outsource ดำเนินการ คุณสามารถตรวจสอบค่าใช้จ่าย Outsource ที่เกิดขึ้นและสถานะเจ้าหนี้ที่เป็นลูกค้า Outsource ได้
  การจัดการกระบวนการ