การจัดการการจ้าง
คุณจะจัดการสินค้าคงคลังที่จัดส่งไปยังโรงงานOutsource ได้อย่างไร
ECOUNT ERP ช่วยให้คุณสามารถจัดการกระบวนการผลิตของลูกค้า Outsource ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์
  • สามารถจัดการรวมกระบวนการผลิตของลูกค้า Outsource ให้อยู่ในกระบวนการทำงานของบริษัทคุณได้
  • คุณสามารถส่งและรับการทำธุรกรรมแบบเรียลไทม์กับลูกค้า Outsource ผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์
    FAQ
    • สามารถตรวจสอบปริมาณสต็อกและสถานะความคืบหน้าการผลิตของโรงงาน outsource ได้หรือไม่
      คุณสามารถจัดการวมสต็อกและประวัติการผลิตของโรงงาน outsource รวมทั้งโรงงานของคุณเองด้วยได้
    • PIC ที่ดูแลงานใน outsource สามารถเข้าถึง ECOUNT ได้หรือไม่
      ECOUNT ไม่จำกัดผู้ใช้ คุณสามารถให้ ID กับพนักงานดูแลงานใน outsource และอนุญาตให้เข้าใช้งานเฉพาะเมนูที่กำหนดไว้ให้
    • สามารถจัดการค่าใช้จ่ายOutsourcing ได้หรือไม่
      เมื่อป้อนรายละเอียดการผลิต outsource สามารถใช้ราคาของค่าใช้จ่ายOutsourcing ได้ สามารถแสดงค่าใช้จ่ายOutsourcing ที่สมุดบัญชีโดยอัตโนมัติ และในตอนที่คำนวณต้นทุนภายหลัง สามารถรวมค่าใช้จ่ายOutsourcing ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบกำไรขาดทุนได้อย่างถูกต้อง
    • สามารถส่งการแจ้งเตือนให้กับพนักงานดูแลงานใน outsource เมื่อมีการส่งวัสดุได้หรือไม่
      หากคุณให้ ECOUNT ID ให้กับพนักงานดูแลงานใน outsource สามารถส่งการแจ้งเตือนโดยอัตโนมัติเมื่อมีการจัดส่งวัสดุไปยังโรงงาน outsource
    • ในความเป็นจริงไม่สามารถอนุญาตป้อนข้อมูลให้ Outsource ได้ มีวิธีอื่นหรือไม่
      หากไม่สามารถป้อนรายละเอียดการผลิตใน Outsource ได้ PIC ของสำนักงานใหญ่สามารถป้อนและจัดการรายละเอียดการผลิตที่เกิดขึ้นใน Outsource พร้อมกันได้
    • บริษัท outsource (คู่ค้า) มีจำนวนมาก แต่ไม่ควรเปิดเผยประวัติการผลิตที่ป้อนในระว่าง ECOUNT กับบริษัท outsource (คู่ค้า)
      เมื่อคุณให้ ECOUNT ID กับบริษัท outsource (คู่ค้า) คุณสามารถตั้งค่าอนุญาตเพื่อให้สามารถดูเฉพาะรายละเอียดที่เกี่ยวกับบริษัทนั้นได้ ในกรณีนี้คุณสามารถจำกัดการเข้าถึงรายละเอียดทั้งหมด เช่น รายละเอียดการผลิตของบริษัทอื่น และสินค้าคงคลัง
    • ในตอนที่ออกใบกำกับภาษีในช่วงสิ้นเดือน อาจต้องใช้ส่วนลดค่าใช้จ่าย Outsourcing ที่ขึ้นอยู่กับปริมาณการผลิต และการจ้าง Outsource ฉันสามารถใช้ส่วนลดได้ไหม
      สามารถใช้ส่วนลดค่าใช้จ่ายOutsourcing ที่รวมแล้ว เมื่อมีการออกใบกำกับภาษี สามารถตรวจสอบความแตกต่างระหว่างค่าใช้จ่ายOutsourcing จริงและค่าใช้จ่ายOutsourcing ที่ถูกลดราคาได้ทันทีผ่านรายงาน
    • มีการจำกัด ID ที่มอบให้กับ PIC ที่ดูแลงานใน outsource หรือไม่ นอกจาก ERP แล้วฉันยังสงสัยว่ามีการจำกัดระบบคำสั่งซื้อออนไลน์หรือไม่
      ECOUNT ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการเพิ่มผู้ใช้งาน ERP ID รวมถึง ID ระบบคำสั่งซื้อออนไลน์นั้นไม่จำกัดเช่นกัน
    • เราจัดการการผลิตภายใต้โรงงาน outsource สามารถใช้ที่ ERP ด้วยได้หรือไม่
      สามารถรวมและจัดการโรงงาน outsource ในขั้นตอนการผลิตของบริษัทของคุณ และสามารถจัดการสินค้าคงคลังในโรงงาน outsource ได้อีกด้วย
    • สามารถส่งใบสั่งงานให้กับโรงงาน outsource ได้หรือไม่
      สามารถส่งได้ทันทีทาง E-mail โดยสร้างใบสั่งงานที่จะส่งไปยังโรงงาน outsource
    • สามารถทราบสถานะความคืบหน้าการผลิตที่โรงงาน outsource ได้หรือไม่
      หากคุณให้ ECOUNT ID กับ PIC ที่ดูแลงานใน outsource สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยตรงและตรวจสอบสถานะการผลิตแบบเรียลไทม์ได้
    • ฉันต้องการทราบปริมาณการผลิต แต่ฉันไม่ทราบกระบวนการของโรงงาน outsource อย่างถูกต้อง มีวิธีการใช้ ERP หรือไม่
      ในความเป็นจริงแม้ว่าโรงงาน outsource มีหลายกระบวนการ หากคุณจัดการรวมเป็นกระบวนการเดียวในตอนจัดการโดย ECOUNT คุณสามารถจัดการประวัติการผลิตทั้งหมดได้อย่างง่ายดายแม้ว่าการจัดการรายละเอียดเป็นเรื่องยากก็ตาม
    • หากสร้าง ID โปรแกรมคำสั่งซื้อออนไลน์ที่โรงงาน outsource สามารถตรวจสอบข้อมูลทั้งหมดได้หรือไม่
      คุณสามารถตั้งค่าการอนุญาตบน ID ระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ และสามารถเข้าถึงข้อมูบทั้งหมด อีกทั้งยังจำกัดการเข้าถึงข้อมูลบางส่วนได้อีกด้วย
    • สามารถตรวจสอบรายละเอียดที่ป้อนไว้ที่โปรแกรมคำสั่งซื้อออนไลน์ด้วยรหัสบริษัทได้หรือไม่
      ใบสำคัญที่ป้อนโดยบริษัท outsource (คู่ค้า) ในระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ สามารถตรวจสอบได้ทันทีใน ECOUNT ERP และในขณะที่ใบสำคัญสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังพนักงานที่รับผิดชอบได้
    • ค่าจ้างและค่าบริการของโรงงาน outsource รวมอยู่ในต้นทุนหรือไม่
      สามารถตรวจสอบและรวมค่าจ้าง ค่าบริการที่เกิดขึ้นจากโรงงาน outsource ไว้ที่ต้นทุนได้
    ฟังก์ชันหลัก
    • จัดการลูกค้า Outsource
      • ด้วยการรวมโรงงาน Outsource ในกระบวนการของบริษัทเพื่อจัดการสินค้าเข้าออก คุณสามารถตรวจสอบที่ตั้งของสินค้าคงคลังและความคืบหน้าการผลิตแบบเรียลไทม์
      • เมื่อได้รับการส่งมอบจากลูกค้า Outsource สามารถคำนวณราคาของสินค้าและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ Outsource ได้
      • คุณสามารถจัดการกระบวนการทั้งหมดได้อย่างเป็นระบบตั้งแต่การสั่งซื้อจนถึงการรับสินค้าและจำนวนเงินที่จ่ายการทำธุรกรรม
    • การจัดการ Outsource ผ่านระบบสั่งซื้อออนไลน์
      • คุณสามารถออก ID ให้กับลูกค้า Outsource เพื่อให้สามารถใช้ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ได้
      • หากคุณป้อนการเบิกจ่ายวัสดุและใบรับสินค้าใน ERP ลูกค้า Outsource สามารถตรวจสอบประวัติของสินค้าคงคลังเข้าออกและการโอนย้ายผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์ได้
      • ลูกค้า Outsource สามารถตรวจสอบบัญชีแยกประเภทหรือตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์
    การจัดการการจ้าง