ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

การจัดการการจ้าง

คุณสามารถจัดการ ผู้รับเหมาช่วง โดยรวมไว้ในผังกระบวนการผลิตของบริษัทของคุณ
  • กระบวนการส่งวัตถุดิบไปยังโรงงานเอาท์ซอร์สและกระบวนการรับสินค้านั้น ได้รับการจัดการตาม BOM เพื่อให้สามารถควบคุมสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้อง
  • คุณสามารถดูสถานะการผลิตของโรงงานเอาท์ซอร์สตามเวลาจริง และรับรู้ต้นทุนของวัตถุดิบได้โดยอัตโนมัติ
พอร์ทัลออนไลน์ของ Ecount ช่วยให้คุณแก้ไขความคลาดเคลื่อนของสินค้าคงคลังในแหล่งที่มา
  • คุณสามารถให้ ID ผู้ใช้แก่ ผู้รับเหมาช่วง ด้วยการเข้าถึงที่จำกัด เฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทของคุณ
  • สามารถรายงานการจัดส่งและการผลิตวัตถุดิบบนพอร์ทัลออนไลน์ เพื่อให้ subcontractor ของคุณสามารถเข้าถึงข้อมูลตามเวลาจริง เกี่ยวกับการรับและการโอนสินค้าของคุณ
คุณสามารถตรวจสอบต้นทุนที่ถูกต้อง ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นในแต่ละรายการ
  • ตัวเลือกการบัญชีต้นทุนเอาท์ซอร์ส ช่วยให้คุณสามารถสะท้อนต้นทุนเข้าสู่บัญชีได้ทันทีเมื่อรับสินค้าจาก ผู้รับเหมาช่วง ของคุณ
  • ต้นทุนการจ้างถูกคำนวณตามปริมาณการผลิตสำหรับแต่ละสินค้าและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงโดยอัตโนมัติไปยังการบัญชี