ตารางกำหนดการผลิตหลัก
เพื่อให้โรงงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องสามารถวางแผนและกำหนดเวลาการผลิตล่วงหน้า
ECOUNT ERP สามารถจัดการตารางการผลิตและกำหนดการสั่งซื้อผ่าน MPS
ฟีเจอร์
 • สามารถสร้างแผนการผลิตตามประวัติการสั่งซื้อและการวางแผนการขาย
 • สามารถตรวจสอบปริมาณแผนการผลิตรายวันได้อย่างรวดเร็ว
 • สามารถกำหนดเวลาและจำนวนในการจัดหาวัสดุสำหรับการผลิตที่ขึ้นอยู่กับแผนการผลิตที่กำหนดไว้
  FAQ
  • มีฟังก์ชันการวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์หรือไม่
   มีเมนูที่ช่วยให้คุณสร้างแผนการผลิตตามประวัติการสั่งซื้อกับแผนการขาย และเมนูที่สามารถเปรียบเทียบกับผลลัพธ์ได้
  • สามารถวางแผนการผลิตด้วยเกณฑ์อะไรได้บ้าง
   สามารถวางแผนการผลิตได้ตามประวัติใบสั่งขายกับแผนการขาย และสามารถนำไปใช้ในการพิจารณาสต็อกสินค้าขั้นต่ำและวันหยุด
  • จะรู้ได้อย่างไรว่าผลิตภัณฑ์ที่ผลิตตามแผนต้องผลิตระยะเวลานานเท่าใด
   หากวางแผนการผลิตแล้วคุณสามารถดูได้ว่าผลิตภัณฑ์จะผลิตเสร็จตอนไหนจากวันกำหนดส่งสินค้าของประวัติใบสั่งขาย และรแผนการขาย
  • สามารถวางแผนการผลิตผลิตภัณฑ์โดยพิจารณาจากปริมาณสต็อกที่เหมาะสม
   เนื่องจากสามารถแสดงปริมาณสต็อกสินค้าขั้นต่ำของแต่ละสินค้าในตอนการวางแผนการผลิตได้ จึงสามารถวางแผนการผลิตโดยคำนึงถึงปริมาณสต็อก
  • สามารถตรวจสอบตารางกำหนดการตามแผนการผลิตได้อย่างรวดเร็วได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบตารางการวางแผนการผลิตได้อย่างง่ายจากวันที่ในตาราง
  • บริษัทของฉันจำหน่ายผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปรวมถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป สามารถวางแผนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปได้หรือไม่
   สามารถวางแผนการผลิตได้ทั้งผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์ธรรมดา
  • สามารถปรับเปลี่ยนแผนการผลิตที่สร้างในโปรแกรมให้ตรงกับสถานการณ์ได้โดยตรงหรือไม่
   แผนการผลิตจะถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติจากประวัติใบสั่งขายและแผนการขาย แต่อย่างไรก็ตามคุณสามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างอิสระหากต้องการการแก้ไขเพิ่มเติม
  • ในตอนที่วางแผนการผลิต สามารถใช้วันหยุดได้หรือไม่
   สามารถแสดงวันหยุดราชการลงในกำหนดการวางแผนการผลิตจึนถึงวันหยุดของบริษัท เช่น วันครบรอบการสถาปนา
  • ในตอนวางแผนการผลิต สามารถกำหนดแผนการผลิตเพื่อให้สามารถผลิตเฉพาะรายการที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานใหญ่ได้หรือไม่
   คุณสามารถกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงสินค้าในแต่ละ ID ซึ่งใช้ในขณะที่วางแผนการผลิตได้อีกด้วย
  • สามารถวางแผนการผลิตได้หรือไม่
   คุณสามารถวางแผนการผลิตตามใบสั่งขายหรือแผนการขายผ่านเมนูแผนการผลิตมาตรฐาน
  • สามารถจัดการคำสั่งซื้อตามแผนการผลิตได้หรือไม่
   สามารถออกใบคำสั่งซื้อ โดยการคำนวณปริมาณคำสั่งซื้อวัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่จำเป็นในตอนผลิตได้โดยอัตโนมัติตามพื้นฐานแผนการผลิต
  ฟังก์ชันหลัก
  • เกณฑ์การวางแผนการผลิต
   • เมื่อคุณสร้างแผนการผลิตมาตรฐาน (MPS) คุณสามารถนำเข้าสินค้าที่จะวางแผนการผลิตในใบสั่งขายและแผนการขายได้
   • คุณสามารถตัดสินใจว่าจะแสดงสินค้าคงคลังขั้นต่ำในเงื่อนไขการวางแผนการผลิตหรือไม่
   • คุณสามารถตั้งค่าว่าจะรวมวันหยุดในกำหนดการวางแผนการผลิตหรือไม่
   • กำหนดตารางการผลิตอัตโนมัติโดยคำนึงถึงสินค้าคงคลังขั้นต่ำและวันหยุด
  • ตรวจสอบแผนการผลิตรายวัน
   • เมื่อคุณสร้างแผนการผลิตพื้นฐาน คุณสามารถดูตารางการผลิตตามวันที่และสินค้าได้โดยอัตโนมัติ
   • ปริมาณการผลิตในแต่ละช่วงเวลาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจัดหาของสินค้า
   • นอกจากนี้คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนแผนให้ตรงตามข้อมูลที่วางแผนไว้
  • เชื่อมต่อไปยัง MRP
   • ตารางการผลิตของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่จัดตั้งขึ้นผ่านแผนการผลิตมาตรฐานสามารถเชื่อมโยงกับ MRP
    เพื่อกำหนดเวลาในการจัดหาชิ้นส่วนและปริมาณที่ต้องการ
   • สร้างแผนการสั่งซื้อที่เหมาะสมผ่านการวางแผนความต้องการวัสดุ และสร้างกระบวนการสั่งซื้ออย่างเป็นระบบโดยเชื่อมโยงกับใบการสั่งซื้อ
  ตารางกำหนดการผลิตหลัก