การจัดการสินค้ามีตำหนิ
จุดประสงค์ของการจัดการสินค้ามีตำหนิคือเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและป้องกันการเกิดซ้ำ
ECOUNT ERP จัดเตรียมระบบการจัดการสินค้ามีตำหนิอย่างเป็นระบบเพื่อวิเคราะห์กระบวนการและประเภทของข้อบกพร่อง
ฟีเจอร์
 • สามารถจัดการประเภทของข้อบกพร่องโดยลงทะเบียนมาตรฐานการจัดการ
 • เมื่อสินค้ามีตำหนิสามารถเชื่อมโยงกับรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถจัดการกับสินค้ามีตำหนิได้อย่างง่ายดาย
 • คุณสามารถตรวจสอบรายงานและอัตราข้อบกพร่องของสถานะข้อบกพร่องในแต่ละเงื่อนไขข้อบกพร่องได้
  FAQ
  • สามารถจัดการประวัติสินค้ามีตำหนิได้หรือไม่
   ใน ECOUNT คุณสามารถจัดการรายละเอียดข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าผ่านเมนูการจัดการข้อบกพร่อง
  • สามารถจัดการแต่ละประเภทสินค้ามีตำหนิในบริษัทได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบอัตราการชำรุดด้วยการลงทะเบียนประเภทข้อบกพร่องที่บริษัทกำลังใช้งาน และบันทึกประวัติข้อบกพร่องสำหรับแต่ละประเภทที่เกี่ยวข้อง
  • จะจัดการแบ่งผลิตภัณฑ์มีตำหนิที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตได้อย่างไร
   เมื่อเข้าสู่ประวัติการผลิตสามารถป้อนประวัติข้อบกพร่องได้ทันที ซึ่งจะไปปรากฏในรายงานอัตราความบกพร่องโดยอัตโนมัติ
  • สามารถจัดการผลิตภัณฑ์ที่มีตำหนิที่เกิดขึ้นระหว่างนำสินค้าเข้าออกและการผลิตได้หรือไม่
   คุณสามารถนำเข้าและใช้ใบสำคัญรับสินค้า ส่งสินค้า ในระหว่างจัดการความบกพร่อง
  • ฉันจะจัดการยกเลิกสต็อกได้อย่างไร
   ใน ECOUNT ในตอนที่จะทำการยกเลิกสต็อก สามารถป้อน/จัดการที่เมนูจัดการความบกพร่อง นอกจากนี้ในรหว่างจัดการความบกพร่องอสามารถจัดการความบกพร่องได้อย่างถูกต้องมากขึ้น โดยใช้ค่าการแบ่ง 3 ค่า คือ การยกเลิกวีธีกาจัดการ การเปลี่ยนสินค้า และ การใช้งานปกติ
  • สามารถดูแค่เฉพาะรายงานของสินค้ามีตำหนิได้หรือไม่
   คุณสามารถค้นหาในรูปแบบรายงานต่าง ๆ เช่น สถานะการจัดการข้อบกพร่อง/รายงานอัตราข้อบกพร่อง ที่ขึ้นอยู่กับข้อมูลการจัดการข้อบกพร่อง
  • หากป้อนข้อมูลจัดการกำจัดหรือจัดการสินค้ามีตำหนิ จะมีผลกระทบกับการรับส่งสินค้าคงคลังหรือไม่
   ปริมาณของรายการที่มีข้อบกพร่องจะลดลง เพียงแต่ว่าการเพิ่มขึ้นและลดลงของปริมาณสต็อกในสินค้าที่มีข้อบกพร่องจะถูกแสดงขึ้นแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับวิธีการจัดการข้อบกพร่อง
  • สามารถจัดการแยกเฉพาะผลิตภัณฑ์มีตำหนิได้หรือไม่
   สามารถจัดการแยกเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพแย่ได้โดยลงทะเบียนคลังสินค้าเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งรายการเพื่อเอาไว้แยกผลิตภัณฑ์คุณภาพต่ำ
  • PIC สามารถลดปริมาณสินค้ามีตำหนิที่ต้องตรวจสอบได้หรือไม่
   แม้ว่าใบสำคัญจะถูกป้อนแล้วก็ตาม แต่สามารถตั้งค่าเพื่อให้ปรากฏที่รายงานสินค้าคงคลังที่ต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบของ PIC
  • เรามีรายการที่ต้องป้อนข้อมูลเพิ่มเติมของแต่ละสินค้าในระหว่างที่ป้อนข้อมูลข้อบกพร่อง ฉันสามารถป้อนข้อมูลนี้พร้อมกันได้หรือไม่
   คุณสามารถเพิ่มรายการที่คุณต้องการไปยังหน้าจอการป้อนข้อมูล และรายการนั้นจะแสดงให้เห็นอยู่ในรายงาน
  • สามารถตรวจสอบอัตราการชำรุดตามระยะเวลา / สินค้าได้หรือไม่
   คุณสามารถดูได้อย่างอิสระตามช่วงเวลาและสินค้าในรายงาน
  • เมื่อสินค้ามีตำหนิเราจะเก็บมันไว้ในคลังสินค้ามีตำหนิ แล้วสามารถทิ้งประวัติสินค้ามีตำหนิไว้ได้หรือไม่
   เมื่อมีการจัดการสินค้ามีตำหนิ คุณสามารถปล่อยประวัติสินค้ามีตำหนิไว้โดยไม่ต้องหักสต็อก
  • สามารถอัปโหลดประวัติสินค้ามีตำหนิในครั้งเดียวตอนสิ้นเดือนได้หรือไม่
   คุณสามารถอัปโหลดประวัติสินค้ามีตำหนิไปยัง Excel ได้ในครั้งเดียว
  • สามารถพิมพ์ใบสำคัญแต่ละการป้อนข้อมูลของสินค้ามีตำหนิได้หรือไม่
   มีแบบฟอร์มหน้าจอโดยทั่วไป และสามารถปรับแต่งรายงานให้ตรงกับบริษัทของคุณได้
  • ในตอนที่ป้อนข้อมูลสินค้ามีตำหนิ สามารถแจ้งกับ PIC ให้รับรู้ได้อย่างไร
   ในตอนที่ป้อนประวัติสินค้ามีตำหนิ สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนข้อความให้กับ PIC เพื่อส่งให้โดยอัตโนมัติ
  ฟังก์ชันหลัก
  • วิธีจัดการข้อบกพร่อง
   • เมื่อพบข้อบกพร่องระหว่างการผลิตและขั้นตอนของสินค้าเข้าออก การจัดการข้อบกพร่องเป็นเมนูสำหรับป้อนรายละเอียดข้อบกพร่อง
   • สามารถแบ่งรายละเอียดออกเป็นการกำจัด / เปลี่ยนรายการ / การใช้งานปกติ ตามวิธีการจัดการข้อบกพร่อง
   • คุณสามารถลบปริมาณสินค้าคงคลังของสินค้าที่มีตำหนิหรือป้อนเพื่อไม่ให้ปริมาณสินค้าคงคลังเปลี่ยนแปลงตามวิธีการจัดการข้อบกพร่อง
  • ลงทะเบียนประเภทข้อบกพร่อง
   • หากคุณต้องการค้นหาและสรุปสาเหตุข้อบกพร่องโดยจำแนกสาเหตุ คุณสามารถจัดการได้โดยลงทะเบียนประเภทข้อบกพร่อง
   • ประเภทข้อบกพร่องสามารถลงทะเบียนได้อย่างอิสระในแบบฟอร์มที่บริษัทของคุณต้องการจัดการ
   • คุณสามารถดำเนินการจัดการข้อบกพร่องและวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อบกพร่องที่คุณตั้งค่าไว้
  • การเชื่อมต่อกับธุรกิจอื่น ๆ
   • สามารถเรียกประวัติการขาย การซื้อ การรับสินค้า การเคลื่อนย้ายคลังสินค้าขึ้นมาเพื่อดำเนินการจัดการข้อบกพร่องได้
   • การควบคุมคุณภาพ (QC) ช่วยให้คุณสามารถนำสินค้าที่ไม่เหมาะสมที่ผ่านการตรวจสอบจำนวนมาก / การสุ่มตัวอย่าง มาดำเนินการจัดการข้อบกพร่องได้
   • จำนวนสินค้าคงคลังที่ถูกกำจัดจากสินค้ามีตำหนิสามารถเรียกขึ้นมาโดยอัตโนมัติในระหว่างการคิดต้นทุนเพื่อจัดการการขาดทุนในบัญชี
  • รายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้ามีตำหนิ
   • คุณสามารถค้นหาสถานะข้อบกพร่องตามเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น สาเหตุที่มีตำหนิ วิธีดำเนินการ สินค้า ปริมาณ และระยะเวลา
   • ในอุตสาหกรรมการผลิตคุณสามารถดูสถิติอัตราข้อบกพร่องโดยคำนวณปริมาณข้อบกพร่องเปรียบเทียบกับการผลิตตามกระบวนการ
  การจัดการสินค้ามีตำหนิ