BOM
การจัดการ BOM (ความต้องการ) เป็นพื้นฐานของการจัดการการผลิต และเมื่อป้อนคำสั่งงานและการผลิตองค์ประกอบของวัตถุดิบ / วัสดุที่อยู่ในการผลิต
สามารถเรียกดูและแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติ
ฟีเจอร์
 • BOM(Bill of Material) ช่วยให้คุณสามารถกำหนดปริมาณของวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิต
 • การคำนวณความต้องการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการผลิต
 • สามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานที่ผลิตจริง
 • BOM ที่ลงทะเบียนแล้วจะกลายเป็นพื้นฐานของการจัดการสินค้าคงคลังการผลิตที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันอื่น ๆ
  FAQ
  • สามารถสร้าง BOM ของแต่ละขั้นตอนการทำงานได้หรือไม่
   สามารถสร้าง BOM ของแต่ละขั้นตอนการทำงานได้ถึง 30 ขั้นตอน ทำให้สามารถควบคุมการผลิตอย่างละเอียดได้
  • หากสร้าง BOM และป้อนการผลิต สามารถดูต้นทุนผลิตภัณฑ์ที่ถูกผลิตได้หรือไม่
   หากป้อนเพียงประวัติการสั่งขาย การผลิต และการขาย ECOUNT จะคำนวณตั้งแต่ต้นทุน จนถึงกำไรให้โดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ BOM
  • ต้องตั้งค่า BOM ที่แน่นอน สำหรับการจัดการการผลิตหรือไม่
   ไม่จำเป็น คุณสามารถป้อนและจัดการประวัติที่ใช้และประวัติการผลิตโดยไม่ต้องตั้งค่า BOM
  • มีผลิตภัณฑ์ที่มากเกิน ต้องลงทะเบียน BOM ทีละผลิตภัณฑ์หรือไม่
   ไม่จำเป็น คุณสามารถอัปโหลด BOM เป็นกลุ่มไปยัง Excel ได้ ดังนั้นคุณสามารถลงทะเบียน BOM ได้อย่างง่ายดายแม้ว่าจะมีผลิตภัณฑ์มากมาย
  • ผลิตภัณฑ์บางอย่างของบริษัทมีการกำหนดค่า BOM ที่แตกต่างกัน จะจัดการกรณีแบบนี้ได้อย่างไร
   สามารถลงทะเบียน BOM หลายรายการในผลิตภัณฑ์เดียวซึ่งสามารถเลือกใช้ในตอนที่ป้อนข้อมูลการผลิต
  • จะเป็นอย่างไรถ้าหน่วยของสินค้าที่ผลิตกับสินค้าที่ต้องการมีหน่วยที่ต่างกัน
   คุณไม่ต้องกังวล เนื่องจากสามารถกำหนดค่า BOM ได้โดยไม่คำนึงถึงหน่วย ดังนั้นหากคุณลงทะเบียนเฉพาะปริมาณที่แปลงแล้วของแต่ละหน่วยคุณสามารถจัดการได้โดยไม่ยุ่งยาก
  • สามารถคำนวณปริมาณที่ต้องการล่วงหน้าก่อนผลิตได้หรือไม่
   เมื่อคุณป้อนปริมาณการผลิตจะมีเมนูที่คำนวณปริมาณความต้องการที่จำเป็นขึ้นมาโดยอัตโนมัติเพื่อให้คุณสามารถประเมินปริมาณความต้องการล่วงหน้าได้
  • สามารถจัดการการผลิตเฉพาะตามที่จดทะเบียนใน BOM ได้หรือไม่
   ในกรณีที่ปริมาณที่ใช้ของวัตถุดิบ / วัสดุย่อยที่ใส่ในการผลิตเกิดเสียหายในขณะที่ผลิต สามารถปรับและใช้ปริมาณที่ใช้จริงในตอนที่ป้อนข้อมูลการผลิตได้
  • แต่ละผลิตภัณฑ์มี BOM ที่คล้ายกัน มีวิธีที่สามารถการตั้งค่า BOM อย่างง่ายหรือไม่
   เนื่องจากสามารถคัดลอกและใช้ BOM ได้ สามารถลงทะเบียนหลังจากที่ปรับรายละเอียดบางส่วนโดยคัดลอก BOM ที่ได้ลงทะเบียนไว้ก่อนแล้ว
  • บริษัทของฉันมีกระบวนการทำงานที่มีหลายขั้นตอน สามารถจัดการได้หรือไม่
   ECOUNT ไม่มีจำกัดเกี่ยวกับจำนวนของสินค้าและสามารถนำไปใช้กับขั้นตอนการผลิตสูงสุด 30 ขั้นตอน แม้ว่าจะมีขั้นตอนและผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปหลายประเภท ก็สามารถจัดการได้โดยไม่มีปัญหา
  • มีเมนูที่สามารถเปรียบเทียบปริมาณที่ลงทะเบียนใน BOM กับปริมาณที่ผลิตจริงหรือไม่
   มีการจัดทำรายงานที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพการผลิต คุณสามารถเปรียบเทียบปริมาณการใช้มาตรฐานตาม BOM กับปริมาณที่ใช้จริงและตรวจสอบความแตกต่างและจำนวนที่ต่างกันได้อย่างรวดเร็ว
  • มีเมนูมากมายที่ต้องป้อนข้อมูล เช่น การลงทะเบียน BOM ใบสั่งงาน การเบิกจ่ายการผลิต และการรับสินค้าที่ผลิตเข้าคลัง มีวิธีที่สามารถทำได้อย่างง่ายหรือไม่
   หากใช้งานใบสั่งงาน สามารถป้อนข้อมูลได้โดยง่าย สามารถเรียกใบสั่งงานได้จากเมนูการเบิกจ่ายการผลิต และการรับสินค้าที่ผลิตเข้าคลัง หากเรียกใช้งานใบสั่งงาน สินค้าและปริมาณที่ผลิต / ใช้ จะถูกนำไปใช้โดยอัตโนมัติบนพื้นฐาน BOM ทำให้ง่ายต่อการป้อนรายละเอียดที่จำเป็นสำหรับการจัดการการผลิต
  ฟังก์ชันหลัก
  • วิธีลงทะเบียน BOM
   • BOM คือรายการที่แสดงส่วนประกอบที่สำคัญ วัตถุดิบ และปริมาณความต้องการในการผลิตสินค้า
   • หากมีข้อมูลจำนวนมากในการลงทะเบียน BOM คุณสามารถลงทะเบียนแบบกลุ่มผ่านฟังก์ชันอัปโหลด Ecount Excel ได้
   • หาก BOM ของสินค้าใหม่คล้ายกับ BOM ของสินค้าที่มีอยู่คุณสามารถคัดลอก BOM ได้
   • หากมี BOM หลายประเภทที่ต้องลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ / ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป คุณสามารถจัดการเวอร์ชัน BOM ได้
  • คำนวณปริมาณความต้องการ
   • คุณสามารถประมานปริมาณวัตถุดิบ / วัสดุที่ต้องใช้ในการผลิตนั้นได้
   • สามารถแสดงปริมาณความต้องการจริงที่พิจารณาจากสินค้าคงคลังขั้นต่ำและสินค้าคลังคลังปัจจุบันโดยอัตโนมัติในการสั่งซื้อ เช่น แผนการซื้อ MRP
  • วิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนตาม BOM
   • เมื่อป้อนการผลิต ปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้จริงในสถานที่ผลิตสามารถนำไปใช้กับการผลิตได้
   • หากคุณสร้างต้นทุนตามปริมาณการใช้จริง คุณสามารถเห็นความแตกต่างของผลตอบแทนเทียบกับ BOM ในสถานะต้นทุนจริง
   • สามารถยืนยันความแตกต่างระหว่างวัตถุดิบจริงที่ใช้กับ BOM ผ่านรายงาน เช่น การใช้วัตถุดิบ ตารางเปรียบเทียบใส่วัตถุดิบ
  • เชื่อมโยงไปยังฟังก์ชันอื่น ๆ
   • คุณสามารถคำนวณปริมาณวัตถุดิบที่จำเป็นของแผนการสั่งซื้อเพื่อผลิตได้อัตโนมัติตาม BOM
   • คุณสามารถเข้าใจขั้นตอนการผลิตของแต่ละโรงงานจากใบคำสั่งงาน
   • หากสินค้าเกิดความเสียหาย คุณสามารถนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการย้อนขั้นตอนหรือแยกส่วนประกอบ
  BOM