ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

โครงสร้างสินค้า (BOM)

โครงสร้างสินค้า (BOM) ช่วยให้คุณกำหนดค่าปริมาณวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการผลิต
  • BOMs ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป ที่ประกอบด้วยวัตถุดิบและส่วนประกอบย่อย ตามกระบวนการคำสั่ง
  • การจัดการการผลิตและการจัดการสินค้าคงคลังสามารถจัดการร่วมได้ แม้ว่าปริมาณของวัตถุดิบที่ใช้จะแตกต่างกัน
  • คุณสามารถกำหนดค่า BOM ได้หลายเวอร์ชันสำหรับสินค้าเดียว และทำการเปลี่ยนแปลงไปพร้อมกันได้
  • จำนวนสินค้าคงคลังของวัตถุดิบต่างๆ และสินค้าที่อยู่ระหว่างการผลิต จะได้รับการจัดการโดยอัตโนมัติตาม BOM เมื่อผลิตสินค้า
การคำนวณข้อกำหนดสินค้าให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการผลิต
  • คุณสามารถประมานรายการวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการผลิตและปริมาณของวัตุดิบนั้นได้
  • โดยจะแสดงสิ่งที่คุณต้องการอัตโนมัติ รวมถึงปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำ,คลังสินค้าปัจจุบัน,การวางแผนการผลิต,และอื่น ๆ เมื่อสั่งซื้อสินค้า
คุณสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนที่สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพการผลิตจริงต่อสถานที่
  • ใช้ปริมาณวัตถุดิบที่ใช้จริงในรายการได้อย่างง่ายดาย
  • ดูความแตกต่างของวัตถุดิบที่ใช้กับข้อกำหนด BOM
BOM มาตรฐานเชื่อมโยงกับหลายเมนู และกลายเป็นพื้นฐานของการจัดการสินค้าคงคลัง
  • คุณสามารถคำนวณปริมาณของวัตถุดิบที่จำเป็นสำหรับการวางแผนการสั่งซื้อเพื่อการผลิต และค้นหาความคืบหน้าการผลิตของแต่ละกระบวนการตลอดวงจรการผลิต
  • หากสินค้าเกิดความเสียหาย คุณสามารถนำชิ้นส่วนกลับมาใช้ใหม่ได้ โดยการย้อนขั้นตอนหรือแยกส่วนประกอบ