ระบบบัญชีเงินเดือนออนไลน์
ระบบบัญชีเงินเดือนออนไลน์ (UserPay) ของ ECOUNT เป็นฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยให้คุณสามารถส่งใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ฟีเจอร์
 • พนักงานแต่ละคนสามารถตรวจสอบใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือนออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
 • คุณสามารถป้อนข้อมูลการชำระบัญชีสิ้นปีส่วนบุคคลและลงทะเบียนเวลา เช่น งานประจำปี / งานเพิ่มเติม
  FAQ
  • บริษัทเรามีพนักงานเยอะ พนักงานสามารถตรวจสอบเฉพาะเงินเดือนของตนเองได้หรือไม่
   คุณสามารถค้นหาเงินเดือนของตนเองออนไลน์ได้อย่างอิสระโดยใช้ระบบเงินเดือนออนไลน์ (UserPay)
  • กรณีที่พนักงานต้องการพิมพ์สลิปเงินเดือน ไม่สามารถพิมพ์เองได้ใช่หรือไม่
   เมื่อเข้าสู่ระบบเงินเดือนออนไลน์ สามารถพิมพ์สลิปเงินเดือนด้วยตนเองได้
  • ในการคำนวณภาษีปลายปี พนักงานป้อนรายละเอียดของตนเองได้หรือไม่
   สามารถลงทะเบียนรายละเอียดการคำนวณภาษีปลายปีของตนเองได้โดยใช้ระบบเงินเดือนออนไลน์ (UserPay)
  • พนัักงานสามารถออกใบเสร็จภาษีหัก ณ ที่จ่ายของตนเองได้หรือไม่
   คุณสามารถค้นหา / พิมพ์ใบรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่ายในแต่ละปีในระบบเงินเดือนออนไลน์ (UserPay)ได้
  • พนักงานสามารถตรวจสอบเฉพาะประวัติเวลางานของตนเองได้หรือไม่
   เนื่องจากเข้าสู่ระบบเงินเดือนออนไลน์ (UserPay) จึงสามารถดูเฉพาะประวัติเวลางานของตนเองได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • ระบบบัญชีเงินเดือนออนไลน์ (UserPay) แบบไร้กระดาษ
   • พนักงานสามารถตรวจสอบเงินเดือนออนไลน์ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
   • นอกจากรายละเอียดเงินเดือนของเดือนปัจจุบัน คุณสามารถดูรายละเอียดเงินเดือนทั้งหมดหลังจากเข้าทำงาน และสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่สามารถใช้ในการคำนวณเงินเดือนได้
  • จัดการบุคลากรรายบุคคลและภาษี
   • คุณสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินสำหรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายและบัญชีแยกประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่ายของแต่ละบุคคลได้ด้วยตนเอง
   • คุณสามารถป้อนข้อมูลการชำระบัญชีสิ้นปีส่วนบุคคล และรายละเอียดที่ป้อนจะถูกเชื่อมโยงกับข้อมูลภาษี ERP ได้
   • คุณสามารถลงทะเบียนเวลา เช่น งานประจำปี งานเพิ่มเติม และคุณสามารถตรวจสอบการอนุมัติและสถานะการเข้างานของ PIC
  ระบบบัญชีเงินเดือนออนไลน์