จัดการบัญชีเงินเดือน
คุณมีปัญหาในการจัดการเงินเดือนเนื่องจากบัญชีเงินเดือนใหม่ที่ซับซ้อนและกฎหมายภาษีที่เปลี่ยนแปลงเป็นประจำหรือไม่
ใน ECOUNT ERP คุณสามารถคำนวณเงินเดือนของคุณในแต่ละเดือนwfhโดยอัตโนมัติ
ฟีเจอร์
 • สามารถใช้รูปแบบการคำนวณเงินเฉพาะบริษัทของคุณได้กับ ECOUNT ERP
 • เพียงกดปุ่มบัญชีเงินเดือนใหม่ รายได้และจำนวนเงินที่หักจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติตามการตั้งค่าที่คุณป้อนไว้ล่วงหน้า
 • คุณสามารถตรวจสอบบัญชีเงินเดือนของคุณในรูปแบบต่าง ๆ ได้
 • สามารถแสดงประวัติบัญชีเงินเดือนในประวัติบัญชีและภาษีได้อย่างง่าย
  FAQ
  • สามารถทำสลิปเงินเดือนใน ECOUNT ได้หรือไม่
   หากใช้งานบัญชีเงินเดือนใน ECOUNT สลิปเงินเดือนจะถูกทำขึ้นโดยอัตโนมัติ
  • สามารถใส่รายการเบี้ยเลี้ยงและรายการหักเงินที่บริษัทของฉันใช้อยู่ในปัจจุบันได้หรือไม่
   นอกจากรายการที่ให้ไว้ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถจัดการเพิ่มรายการเบี้ยเลี้ยงและรายการหักเงินได้สูงสุด 30 รายการ
  • สามารถโอนเงินเดือนจาก ECOUNT โดยตรงได้หรือไม่
   สามารถจ่ายเงินเดือนได้อย่างง่ายดายโดยการสร้างไฟล์โอนเงินเดือนอัตโนมัติที่ช่วยให้คุณสามารถโอนเงินเดือนใน Internet Banking ได้อย่างง่ายดาย
  • ในบริษัทของฉันมีตำแหน่งที่ทำงานเป็นรายวัน สามารถทำบัญชีเงินเดือนการทำงานรายวันได้หรือไม่
   สามารถจัดการค่าจ้างรายวัน / เงินเดือนได้อย่างง่ายโดยจัดทำเมนูเงินเดือนแยกต่างหากสำหรับการทำงานรายวัน
  • สามารถแสดงเวลางานในเงินเดือนได้หรือไม่
   คุณสามารถเชื่อมโยงเวลางานกับรายการเบี้ยงเลี้ยงได้ และสามารถนำข้อมูลการจัดการเวลาจากบัญชีเงินเดือนและและแสดงอยู่ในเงินเดือนได้
  • สามารถรวมเงินเดือนพนักงานสำหรับโครงการในบริษัทได้หรือไม่
   คุณสามารถรวมโครงการที่เกี่ยวข้องได้จากสรุปการเวลาการเข้าร่วมประชุม
  • สลิปเงินเดือน (ใบแจ้งยอด) ที่ถูกสร้างขึ้น สามารถส่งให้กับพนักงานได้อย่างไรบ้าง
   สลิปเงินเดือนสามารถส่งเป็นเอกสารหรือทางอีเมลได้ และถ้าหากใช้ระบบเงินเดือนออนไลน์ (UserPay) ช่วยให้พนักงานสามารถดูเงินเดือนของตนเองได้โดยตรงจากเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ของแต่ละคน
  • สามารถดูบัญชีเงินเดือนที่แสดงเวลาเข้าออกงานของพนักงานได้หรือไม่
   สามารถแสดงที่สมุดบัญชีเงินเดือนโดยคำนวณค่าจ้างรายชั่วโมงและค่าจ้างรายวันตามข้อมูลใบบันทึกเวลาของพนักงานแต่ละคนที่แสดงประวัติเวลาเข้า-ออก
  • สามารถคำนวณแยกเงินเดือนกับโบนัสได้หรือไม่
   คุณสามารถสร้างบัญชีโบนัสด้วยหมวดเงินเดือนในหัวข้อ [โบนัส] และคุณสามารถสร้างบัญชีโบนัสได้มากถึง 9 บัญชีในหนึ่งเดือนตามแต่ละจำนวนเงินเดือน
  • สามารถเพิ่มบัญชีเงินเดือนที่เสร็จสมบูรณ์โดยไม่คำนวณเงินเดือนด้วย ECOUNT ได้หรือไม่
   คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลเป็นชุดใน Excel เพื่อให้คุณสามารถลงทะเบียนรายละเอียดเงินเดือนที่เสร็จสมบูรณ์ได้ในครั้งเดียว
  • สามารถจัดการการทำงานรายวันในแต่ละสถานที่ทำงานได้หรือไม่
   ลงทะเบียนพนักงานรายวัน ทำให้สามารถจัดการรายได้รายวันได้โดยการป้อนเวลางาน และสามารถจัดการเงินเดือนในแต่ละสถานที่ทำงานโดยใช้ค่าเริ่มต้นของโครงการ
  ฟังก์ชันหลัก
  • ตั้งค่ารายได้และรายการที่หัก
   • คุณสามารถเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงรายได้และรายการที่หักได้อย่างอิสระ
   • คุณสามารถตั้งค่าใบบันทึกเวลา, ไม่ต้องเสียค่าภาษี และสูตร ในแต่ละรายได้
   • สำหรับพนักงานแต่ละคนคุณสามารถป้อนได้ว่าจะใช้รายการเงินเดือนและจำนวนเงินส่วนตัวหรือไม่
   • สามารถแบ่งเงินเดือนประจำงวดตามฝ่ายและโครงการ และสามารถคำนวณแยกกับการชำระส่วนบุคคลได้
  • คำนวณบัญชีเงินเดือนอัตโนมัติ
   • คุณสามารถคำนวณบัญชีเงินเดือนของคุณโดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลพนักงานที่คุณป้อนไว้ล่วงหน้า
   • คุณสามารถคำนวณรายได้ตามรายชั่วโมง / รายวันรวมกันได้โดยเชื่อกับบันทึกเวลา
   • ภาษีเงินได้และการหักจะถูกคำนวณให้ตรงตามกฎหมายภาษีล่าสุดโดยอัตโนมัติ
  • ตรวจสอบประวัติบัญชีเงินเดือน
   • คุณสามารถตรวจสอบประวัติบัญชีเงินเดือนผ่านรายงานที่หลากหลาย เช่น บัญชีเงินเดือน ใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือน และสรุปเงินเดือน
   • คุณสามารถเลือกรูปแบบของใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือนเพื่อแสดงรายละเอียด
   • สามารถส่งใบแจ้งยอดบัญชีเงินเดือนเป็นกลุ่มให้กับพนักงานผ่านทาง e-mail
  • เชื่อมโยงกับฟังก์ชันอื่น ๆ
   • สามารถแสดงประวัติบัญชีเงินเดือนที่ถูกคำนวณแล้วในใบสำคัญบัญชีได้
   • คุณสามารถโอนเงินเดือนโดยดาวน์โหลดไฟล์การโอนจำนวนมากสำหรับการโอนเงินเดือนจริงจาก ECOUNT ERP
   • คุณสามารถยื่นภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้โดยตรงตามประวัติการคำนวณเงินเดือน
  จัดการบัญชีเงินเดือน