การจัดการเวลาและการเข้างาน
เป้าหมายสูงสุดของการจัดการเวลาและการเข้างานคือการแสดงเบี้ยเลี้ยงเงินเดือน
หากใช้ฟังก์ชันการจัดการเวลาและการเข้างานของ ECOUNT ERP สามารถจัดการรวมเวลาและเงินเดือนได้
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถจัดระบบการจัดการเวลาเฉพาะบริษัทของคุณได้
 • คุณสามารถจัดการรวมประวัติเวลาเข้า-ออก, การจัดการเวลา, บัญชีเงินเดือนได้
  FAQ
  • ฉันกำลังจัดการเวลาการเดินทางไปและกลับจากที่ทำงานด้วยระบบจดจำลายนิ้วมือ ฉันสามารถเชื่อมโยงกับ ECOUNT ได้หรือไม่
   คุณสามารถนำเข้าประวัติเข้าและเลิกงานจาก Secom, Caps และ KT Telecop ได้โดยอัตโนมัติ แม้ว่าคุณกำลังใช้ธุรกิจอื่น คุณสามารถจัดการได้โดยการอัปโหลดประวัติเข้าและเลิกงานจากการดาวน์โหลดไปยัง Excel หรือไปยัง ECOUNT ได้อย่างง่ายดาย
  • มีวิธีป้อนประวัติเวลาทีละครั้งหรือไม่
   เนื่องจากสามารถอัปโหลดข้อมูลเป็นชุดใน Excel ทำให้คุณสามารถลงทะเบียนประวัติเวลาด้วย Excel ในครั้งเดียว
  • มีวิธีที่ให้พนักงานบันทึกเวลาเข้าและเลิกงานด้วยตนเองใน ECOUNT หรือไม่
   ECOUNT สามารถบันทึกเวลาเข้าและเลิกงานในตอนที่เข้าสู่ระบบหรือออกจากระบบได้
  • สามารถจัดการการใช้วันลากิจได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการการใช้วันลากิจสำหรับพนักงานแต่ละคน และสามารถตรวจสอบรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดายผ่านรายงานต่าง ๆ โดยการตั้งค่าการใช้งานประจำปีและใช้การคำนวณรายปีตามข้อบังคับของบริษัท
  • มีฟังก์ชันที่ PIC สามารถตรวจสอบและแสดงให้เห็นในบัญชีเมื่อไม่ได้ใช้การอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์และพนักงานเพิ่มชั่วโมงหรือชั่วโมงการทำงานล่วงเวลาหรือไม่
   พนักงานสามารถป้อนเวลาได้โดยตรงผ่านระบบ UserPay และ PIC สามารถจัดการกำหนดขั้นตอนสุดท้ายในเมนูรายการเวลาหลังจากที่พนักงานตรวจสอบใบจัดการเวลาเข้าออกงานที่สร้างไว้
  • มีวิธีการตรวจสอบว่าได้ป้อนบันทึกเวลาเข้าและเลิกงานจากภายนอกหรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบประวัติที่ป้อนเวลาเข้าและเลิกงานจาก IP ภายนอก และยังสามารถตรวจสอบแม้แต่ IP ของสถานที่ที่คุณป้อนได้อีกด้วย
  • สามารถคำนวณจำนวนวันในแต่ละปีของพนักงานตามเวลาทำงานได้หรือไม่
   ตามกฎหมายแรงงานมาตรฐานจำนวนวันในแต่ละปีสามารถคำนวณได้โดยอัตโนมัติตามหลัก 40 ชั่วโมง และ 44 ชั่วโมง
  • ฉันสามารถคำนวณเงินเดือนตามฐานข้อมูลที่ป้อนในการจัดการเวลาได้หรือไม่
   เป้าหมายขั้นสุดท้ายของการจัดการเวลาคือการแสดงเงินเบี้ยเลี้ยง สามารถแสดงบันทึกเวลาของพนักงานแต่ละคนในเงินเดือนโดยการเชื่อมโยงรหัสเวลากับเงินเบี้ยเลี้ยง
  • บริษัทของฉันใช้ SECOM สามารถเชื่อมโยงกับ ECOUNT ได้หรือไม่
   นอกจาก Secom แล้ว สามารถเชื่อมโยงกับ Caps และ KT Telecop ได้อีกด้วย
  • สามารถเชื่อมโยงการจัดการเวลา (แต่ละปี) กับการอนุมัติอิเล็กทรอนิกส์ได้หรือไม่
   คุณสามารถป้อนการจัดการเวลาใน ECOUNT และอัปโหลดการอนุมัติอิเล็กทรกนิกส์ได้ทันที และสามารถแสดงเฉพาะประวัติการชำระเงินที่สมบูรณ์เท่านั้นที่การจัดการเวลา
  • ฉันต้องการจัดการประวัติการมาสาย/การเลิกงานก่อนกำหนด สามารถจัดการได้หรือไม่
   นอกจากรายการเบี้ยเลี้ยง / หักเงินที่ได้รับจาก ECOUNT คุณสามารถจัดการเพิ่มได้ถึง 30 รายการในแต่ละรายการ
  • ฉันต้องการดูรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลาและรายงานอนุมัติได้อย่างรวดเร็ว
   คุณสามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วผ่านสรุปเวลาการเข้างานและบัญชีต่าง ๆ และหลังจากพิมพ์คุณสามารถอนุมัติได้
  • สามารถแสดงการมาสายในบัญชีเงินเดือนได้หรือไม่
   สามารถแสดงประวัติการหัก เช่น การมาสาย ด้วยเงินที่ถูกหักในบัญชีเงินเดือน
  ฟังก์ชันหลัก
  • ตั้้งค่าและจัดการบันทึกเวลา
   • สามารถตั้งค่ากฏการจัดการเวลาเฉพาะของบริษัทใน ECOUNT ได้ เช่น ชื่อเวลา การใช้วันลา เวลาที่ใช้
   • สามารถคำนวณจำนวนวันลาหยุดขึ้นอยู่กับตามกฎหมายแรงงานมาตรฐานตามวันที่ได้รับการว่าจ้างของพนักงานแต่ละราย
   • คุณสามารถตรวจสอบประวัติเวลาของพนักงานผ่านรายงานต่าง ๆ เช่น สถานะเวลาการเข้างาน จำนวนวันลาที่เหลืออยู่ เป็นต้น
   • พนักงานสามารถลงทะเบียนและอนุมัติเวลาได้ด้วยตนเอง
  • จัดการรวมเวลาเข้า-ออก, การจัดการเวลา, บัญชีเงินเดือน
   • คุณสามารถคำนวณเวลาการเข้างาน เช่น ทำงานล่วงเวลา ขึ้นอยู่กับบันทึกเวลาเวลาเข้า-ออกได้โดยอัตโนมัติ
   • คุณสามารถแสดงบันทึกเวลาของพนักงานในบัญชีเงินเดือนโดยเชื่อมโยงกับเบี้ยเลี้ยงเงินเดือนกับเวลา
  การจัดการเวลาและการเข้างาน