จัดการคลัง
ECOUNT ทำให้ง่ายต่อการรวบรวมและจัดการร้านค้า สาขา และร้านค้าที่เข้าร่วมรายการหลายแห่ง
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของร้านค้าหลายแห่งจากสำนักงานใหญ่ได้แบบเรียลไทม์
 • คุณสามารถป้อนข้อมูลคลังสินค้าเข้าออกได้คลังต่อคลัง และวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละร้านค้าได้
 • คุณสามารถใช้การอนุญาตนี้เพื่อให้ผู้ดูแลแต่ละร้านค้าสามารถป้อนและดูข้อมูลเกี่ยวกับร้านค้าของคุณเท่านั้น
 • มีฟังก์ชันขายด่วนที่เหมาะกับการใช้ในร้านค้าขายปลีก
  FAQ
  • สามารถจัดการสินค้าคงคลังตามแต่ละสาขา / ร้านค้าได้หรือไม่
   สามารถจัดการสินค้าเข้าออกของแต่ละสาขา / ร้านค้าได้ โดยสิ่งนี้จะแสดงให้เห็นอัตโนมัติในรายงานสินค้าคงคลัง แล้วสามารถตรวจสอบสินค้าได้แบบเรียลไทม์
  • สาารถจัดการสินค้าคงคลังของแต่ละคลังสินค้าได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังในคลังสินค้าแต่ละแห่งได้อย่างรวดเร็วจากสถานะสินค้าคงคลังของแต่ละคลังสินค้า
  • สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ตามแต่ละร้านค้าได้หรือไม่
   เนื่องจาก ECOUNT เป็นโปรแกรมเว็บเบส ในขณะที่ป้อนข้อมูลคุณสามารถตรวจสอบสถานะสินค้าคงคลังของแต่ละร้านค้า (คลังสินค้า) ในแบบเรียลไทม์ได้
  • สามารถทำให้ไม่แสดงสินค้าคงคลังร้านค้าอื่นของแต่ละร้านได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่าไม่ให้แสดงสินค้าคงคลังของร้านค้าอื่น (คลังสินค้า) โดยตั้งค่าร้านค้า (คลังสินค้า) ที่อนุญาตสำหรับผู้ใช้แต่ละราย
  • สามารถจัดการร้านค้าหลายร้านพร้อมกันได้หรือไม่
   เนื่องจากสามารถป้อนข้อมูลและค้นหาแต่ละร้านค้า (คลังสินค้า) ดังนั้นคุณสามารถจัดการแต่ละสาขา / ร้านค้าได้
  • สามารถรวมและจัดการเฉพาะร้านค้าได้หรือไม่
   คุณสามารถค้นหาตามกลุ่มที่ต้องการบนหน้าจอเพื่อดูประวัติโดยตั้งค่ากลุ่มคลังสินค้า
  • ในกรณีที่ย้ายสินค้าคงคลังไปตามแต่ละร้านค้า สามารถจัดการได้หรือไม่
   คุณสามารถป้อนข้อมูลและตรวจสอบประวัติการเคลื่อนไหวของแต่ละร้าน (คลังสินค้า) ผ่านอินพุตการเคลื่อนไหวของคลังสินค้า
  • สามารถจัดการสต็อกสินค้าขั้นต่ำสำหรับแต่ละคลังสินค้าได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการปริมาณสต็อกสินค้าขั้นต่ำที่จำเป็นสำหรับแต่ละคลังสินค้าผ่านการตั้งค่าสต็อกสินค้าขั้นต่ำของแต่ละคลังสินค้า
  • สามารถจัดการคลังสินค้าที่ไม่ได้ใช้งานโดยแยกกันได้หรือไม่
   ในกรณีของคลังสินค้าที่ไม่ใช้งาน สามารถจัดการข้อมูลที่ค้างไว้ใน ECOUNT โดยการลบทิ้งชั่วคราว
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการรวมร้านค้า
   • คุณสามารถตรวจสอบรายการสินค้าและปริมาณสินค้าคงคลังของแต่ละร้านในยอดคงเหลือสินค้าคงคลังตามสถานที่ตั้งได้อย่างรวดเร็ว
   • หากคุณป้อนประวัติสินค้าเข้าออกของแต่ละคลัง ระบบจะเเสดงสถานะสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถติดตามคลังสินค้าที่มีอยู่จากสำนักงานใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
  • ตรวจสอบคลังสินค้าแต่ละร้านค้า
   • คุณสามารถป้อนข้อมูลได้โดยระบุคลังสินค้า (ร้านค้า) ในเมนูทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคงคลังเข้าออก
   • คุณสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสินค้า เช่น การซื้อ / ขาย การขนส่ง และอื่น ๆ
   • มีการติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าระหว่างคลังสินค้า เพื่อป้องกันจำนวนสินค้าคงคลังที่อาจขาดหาย
  • อนุญาตการเข้าถึงต่อผู้ดูแลร้านค้า
   • ผู้ดูแลร้านค้าแต่ละคนสามารถกำหนดค่าเพื่อจัดการร้านค้าเฉพาะเท่านั้น
   • คุณสามารถตั้งค่าจำนวนร้านค้าเพื่อให้ผู้ดูแลคนเดียวจัดการได้ผ่านฟังก์ชันการตั้งค่ากลุ่มคลังสินค้า (ร้านค้า)
  • ฟังก์ชันขายด่วน
   • จัดเตรียมฟังก์ชันขายด่วนให้เหมาะกับการใช้ในร้านค้าขายปลีกที่มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์เป็นประจำ
   • ซอฟต์แวร์สามารถรับรู้ข้อมูลสินค้าผ่านการแสกนบาร์โค้ด และเสนอเครื่องมือที่คล้ายกับระบบ POS สำหรับการจัดส่งแบบครั้งเดียว
   • ด้วยความสามารถของ API ของเรา คุณสามารถนำเข้าหรือโอนข้อมูลการขายทั้งหมดของคุณไปยังซอฟต์แวร์ เพื่อตรวจสอบระดับคลังสินค้า สถานะการจัดส่ง และเงินที่ได้รับได้อย่างง่ายดาย
  จัดการคลัง