ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

การจัดการคลัง

ตรวจสอบสินค้าคงคลังของคลังสินค้าและสาขาต่างๆของคุณแบบเรียลไทม์
  • คุณสามารถดูรายการสินค้าในแต่ละคลัง จำนวนสินค้า และอื่นๆได้ที่ รายงานคลังสินค้าคงคลังตามที่ตั้ง
  • หากคุณป้อนรายละเอียดการเพิ่ม/ลด ของแต่ละคลัง ระบบจะเเสดงสถานะสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ เพื่อให้คุณสามารถติดตามคลังสินค้าที่มีอยู่จากสำนักงานใหญ่ได้อย่างรวดเร็ว
คุณสามารถป้อนข้อมูลและดูคลังขาเข้าและคลังขาออกได้คลังต่อคลัง
  • Ecount ถูกออกแบบมาเพื่อขอคลังสินค้าที่เกี่ยวข้อง หรือคลังสินค้าในทุกรายการสินค้าคงคลังทั้งหมด (ยังไม่สมบูรณ์)
  • มีการติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าระหว่างคลังสินค้า เพื่อป้องกันจำนวนสินค้าคงคลังที่อาจขาดหาย
  • คุณสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์เนื้อหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับจำนวนสินค้า เช่น การซื้อ/ขาย การขนส่ง และอื่นๆ
สะดวกในการใช้งานเมื่อสินค้าคงคลังมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
  • จัดเตรียมเมนูการขายที่เหมาะสำหรับการจัดการสินค้า ที่จัดส่งให้กับลูกค้าเป็นประจำ
  • ซอฟต์แวร์สามารถรับรู้ข้อมูลสินค้าผ่านการแสกนบาร์โค้ด และเสนอเครื่องมือที่คล้ายกับระบบ POS สำหรับการจัดส่งแบบครั้งเดียว หรือการประมวลผลการชำระเงิน
  • ด้วยความสามารถของ API ของเรา คุณสามารถนำเข้าหรือโอนข้อมูลการขายทั้งหมดของคุณไปยังซอฟต์แวร์ เพื่อตรวจสอบระดับคลังสินค้า สถานะการจัดส่ง และเงินที่ได้รับ ได้อย่างง่ายดาย
คุณสามารถตั้งค่าบุคคลที่รับผิดชอบแต่ละคลังสินค้า หรือเว็บไซต์
  • ตั้งค่าคลังสินค้าได้อย่างง่ายดาย เพื่อให้สามารถจัดการข้อมูลและและเพิ่มความสะดวกสบาย เช่นเดียวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล
  • คุณยัังสามารถตั้งกลุ่มเพื่อให้บุคคลหนึ่งจัดการคลังสินค้าได้หลายที่