สินค้าคงคลังขั้นต่ำ
หากใช้ฟังก์ชันสินค้าคงคลังขั้นต่ำเพื่อไม่ให้สินค้าคงคลังลดลงต่ำกว่าปริมาณ
คุณสามารถป้องกันปริมาณสินค้าคงคลังที่ไม่เพียงพอล่วงหน้าได้
ฟีเจอร์
 • สามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าที่ไม่เพียงพอได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถตั้งค่าคำเตือน หากสินค้าคงคลังของคุณต่ำกว่าในสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
 • สามารถคำนวณปริมาณการสั่งซื้อโดยพิจารณาจากสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
  FAQ
  • สามารถตรวจสอบสต็อกและสต็อกสินค้าขั้นต่ำของปัจจุบันได้หรือไม่
   เนื่องจากสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มในทุกบัญชีสินค้าได้ จึงทำให้คุณสามารถแสดงสต็อกของสินค้าปัจจุบันและปริมาณสต็อกสินค้าขั้นต่ำในแบบฟอร์มสถานะสต็อกได้ อีกทั้งคุณยังสามารถใช้การคำนวณเพื่อแสดงถึงความแตกต่างระหว่างสต็อกสินค้าขั้นต่ำและสต็อกปัจจุบันได้
  • สามารถสร้างใบคำสั่งซื้อเฉพาะสินค้าที่น้อยกว่าสต็อกสินค้าขั้นต่ำได้หรือไม่
   หากใช้เมนูแผนคำสั่งซื้อ โปรแกรมพิจารณาสต็อกสินค้าขั้นต่ำจะคำนวณปริมาณคำสั่งซื้อโดยอัตโนมัติ และคุณยังสามารถสร้างใบสั่งซื้อได้โดยอัตโนมัติตามปริมาณที่กำหนดในแผนการสั่งซื้อ
  • ต้องการดูเฉพาะสต็อกที่น้อยกว่าสต็อกสินค้าขั้นต่ำ
   คุณสามารถดูรายการสินค้าที่น้อยกว่าสต็อกสินค้าขั้นต่ำในบัญชีสต็อกได้ในครั้งเดียว
  • สามารถลงทะเบียนสต็อกสินค้าขั้นต่ำในสินค้าเป็นกลุ่มได้หรือไม่
   เนื่องจากปริมาณสต็อกสินค้าขั้นต่ำสามารถอัปโหลดกลุ่มไปยัง Excel ได้ ทำให้ง่ายต่อการลงทะเบียนแม้ว่าคุณจะมีสินค้าจำนวนมากก็ตาม
  • สามารถตั้งค่าสต็อกสินค้าขั้นต่ำสำหรับแต่ละคลังสินค้าได้หรือไม่
   สต็อกสินค้าขั้นต่ำสามารถตั้งค่าตามเกณฑ์สต็อกทั้งหมดได้ และยังสามารถตั้งค่าปริมาณสต็อกสินค้าขั้นต่ำของแต่ละคลังสินค้าแยกต่างหากได้อีกด้วย
  • ในกรณีที่ไม่ได้เพิ่มสต็อกสินค้าขั้นต่ำ สามารถจำกัดการป้อนใบสั่งขายหรือการขายได้หรือไม่
   หากปริมาณสินค้าลดลงเหลือน้อยกว่าสต็อกสินค้าขั้นต่ำขณะที่กำลังบันทึกใบสำคัญ หลังจากป้องกันเพื่อไม่ให้บันทึกหรือแจ้งเตือนข้อความแล้ว สามารถใช้เพื่อบันทึกได้
  • การจัดการสต็อกสินค้าขั้นต่ำสามารถดูสินค้าที่จำเป็นและสินค้าที่ไม่จำเป็นได้หรือไม่
   ในตอนที่ค้นหาสินค้า สามารถดูสินค้าที่อยู่ภายใต้การจัดการสต็อกสินค้าขั้นต่ำและสินค้าที่ไม่ได้ภายใต้การจัดการสต็อกสินค้าขั้นต่ำแยกกันได้
  • วัตถุดิบที่ใส่ในการผลิตสามารถจัดการสต็อกสินค้าขั้นต่ำได้หรือไม่
   ในขณะที่ี่ป้อนประวัติการผลิตสามารถจำกัดเพื่อไม่ให้ปริมาณลดลงต่ำกว่าสต็อกสินค้าขั้นต่ำ และสามารถตรวจสอบบัญชีสต็อกสินค้าได้ โดยทำการจัดการสต็อกสินค้าขั้นต่ำ เช่น วัตถุดิบ/วัสดุย่อยที่ใส่ในการผลิต
  ฟังก์ชันหลัก
  • ตั้งค่าสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
   • คุณสามารถตั้งค่าปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำในแต่ละสินค้าได้
   • คุณสามารถกำหนดปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำในแต่ละคลังสินค้า (ร้านค้า) ได้
   • คุณสามารถตั้งค่าว่าจะใช้สินค้าคงคลังขั้นต่ำกับแต่ละเมนู เช่น คำสั่งขาย คำสั่งซื้อ การโอนสินค้า หรือไม่
  • แจ้งเตือนสินค้าคงคลังไม่เพียงพอ
   • ปริมาณของสินค้าคงคลังที่ต่ำกว่าสินค้าคงคลังขั้นต่ำจากสถานะสินค้าคงคลังจะแสดงเป็นสีแดง
   • คุณสามารถตั้งค่าวิธีการแจ้งเตือนได้มากถึง 3 วิธี: แสดงข้อความเตือน, ห้ามไม่ให้สร้างการซื้อ / ขาย, ไม่มีผลในตอนที่ส่งออกด้วยปริมาณที่ต่ำกว่าสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
   • เมื่อตั้งค่าข้อความเตือน คุณสามารถตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำและปริมาณที่มากเกินไปหรือน้อยของสินค้าในข้อความได้
  • คำนวณปริมาณคำสั่งซื้อ
   • เมื่อคำนวณปริมาณคำสั่งซื้อที่เหมาะสมโดยใช้เมนูวางแผนการสั่งซื้อ สามารถรวมสินค้าคงคลังขั้นต่ำในเกณฑ์การคำนวณได้
   • คุณสามารถสร้างใบสั่งซื้อโดยเลือกเฉพาะสินค้าด้านล่างสินค้าคงคลังขั้นต่ำได้อย่างง่ายดาย
  สินค้าคงคลังขั้นต่ำ