จัดการตามโครงการ
หลังจากกำหนดเป้าหมายของแต่ละโครงการแล้ว คุณสามารถวางแผนอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
คุณสามารถเปรียบเทียบประสิทธิภาพของคุณกับเป้าหมายทำให้ง่ายต่อการดูความคืบหน้าและดูว่าจะประสบความสำเร็จหรือไม่
ฟีเจอร์
 • สามารถสร้างแผนการประสบความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมในแต่ละโครงการได้
 • สามารถดูว่าบรรลุเป้าหมายตามที่วางแผนของไว้หรือไม่
  FAQ
  • สามารถเปรียบเทียบยอดขายที่คาดการณ์ไว้กับยอดขายจริงของแต่ละโปรเจ็คได้หรือไม่
   หลังจากที่วางแผนการขายล่วงหน้าของแต่ละโปรเจ็ค สามารถเปรียบเทียบยอดขายที่คาดการณ์ไว้กับยอดขายจริงได้ด้วยการป้อนยอดขายที่เกิดขึ้นจริง
  • สามารถเพิ่มรายการเปรียบเทียบผลงานแต่ละโปรเจ็คได้หรือไม่
   คุณสามารถเพิ่มรายการเพิ่มเติมได้ เช่น การขาย การสั่งซื้อ ต้นทุนค่าแรง เป็นต้น
  • สามารถกำหนดลำดับการจัดเรียงในรายการได้หรือไม่
   คุณสามารถกำหนดลำดับความสำคัญและป้อนข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถเปรียบเทียบช่วงเวลาเฉพาะเจาะจงกับในแต่ละหลาย ๆ โปรเจ็คได้หรือไม่
   สามารถรวมค่าข้อมูลที่ต้องการทั้งหมดในรายละเอียดได้มากขึ้นผ่านแผนโครงการ / ค่าพื้นฐานจากการค้นหาในสมุดบัญชีผลงาน
  • สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดสำหรับโครงการได้หรือไม่
   กำหนดวันที่เริ่มต้น / วันที่สิ้นสุด และสามารถค้นหาสมุดบัญชีตามวันที่นั้นได้
  • สามารถดาวน์โหลดจำนวนเงินในแต่ละโครงการไปยัง Excel ได้หรือไม่
   คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลที่ป้อนได้โดยคลิกปุ่ม Excel ที่ด้านล่างของเมนู
  • สามารถเลือกเกณฑ์รวมแต่ละรายการของโครงการได้หรือไม่
   สามารถรวมข้อมูลได้หลังจากเลือกโครงการ, รายการ, ลูกค้า / ผู้ขาย, สินค้า, PIC, คลังสินค้าแล้ว
  • สามารถตรวจสอบยอดขายของแต่ละโครงการได้หรือไม่
   ใน ECOUNT คุณสามารถรวมยอดขายของทุก ๆ โครงการเป็นรายวัน รายเดือน หรือรายปีได้
  • สามารถป้อนจำนวนเงินตามแผนในแต่ละโครงการได้หรือไม่
   สามารถป้อนจำนวนเงินตามแผนในแต่ละโครงการล่วงหน้าได้ เช่น การขาย การสั่งซื้อ ต้นทุนค่าแรง ค่าใช้จ่าย
  • สามารถเปรียบเทียบแผนการ/ผลงานของแต่ละโครงการที่เกี่ยวข้องในลูกค้า/ผู้ขายได้หรือไม่
   ไม่เพียงแค่ลูกค้าที่สามารถเปรียบเทียบได้ แต่ยังรวมไปถึงสินค้า, PIC, คลังสินค้า, ฝ่าย
  • สามารถเพิ่ิ่มรายการแผนการในขณะที่ลงทะเบียนแผนการโครงการได้หรือไม่
   นอกจากการขาย การสั่งซื้อ ต้นทุนค่าแรง และค่าใช้จ่ายที่ลงทะเบียนโดยค่าเริ่มต้นอยู่แล้ว คุณสามารถเพิ่มรายการเพิ่มเติมให้ตรงกับบริษัทของคุณได้
  • สามารถดูแค่ผลงานเฉพาะโครงการที่ต้องการได้หรือไม่
   ในตอนที่ี่ค้นหารายงาน สามารถค้นหาโครงการที่ต้องการดูได้
  • ในตอนที่ตรวจสอบบัญชีกำไรขาดทุน สามารถดูกำไรขาดทุนของแต่ละโครงการได้หรือไม่
   คุณสามารถเลือกและค้นหาวิธีการแสดงผลจากเงื่อนไขค้นหาโครงการ
  • สามารถรวมหลายโครงการและจัดการผลงานทั้งหมดในครั้งเดียวได้หรือไม่
   หากคุณรวมกลุ่มหลาย ๆ โครงการเป็นหนึ่งกลุ่มคุณสามารถค้นหาได้ในครั้งเดียว
  • ในตอนที่ป้อนใบสำคัญ สามารถซ่อนโครงการที่ไม่ได้ใช้งานได้หรือไม่
   คุณสามารถใช้งานเพื่อซ่อนโครงการที่ไม่ได้รับการจัดการโดยจัดการลบออกชั่วคราวได้
  • ฉันต้องการตรวจสอบจำนวนเงินในบัญชีเฉพาะที่ใช้ในเฉพาะโครงการ สามารถดูได้หรือไม่
   ในตอนที่ดูรายงาน คุณสามารถเลือกโครงการเพื่อตรวจสอบผลงานตามจำนวนเงินที่เกิดขึ้นของบัญชีใดบัญชีหนึ่งได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • สร้างเป้าหมายในแต่ละโครงการ
   • คุณสามารถตั้งค่าเป้าหมายในแต่ละโครงการ เกณฑ์การรวมแต่ละรายการ และการบัญชีที่เชื่อมโยงกับระบบ ERP
   • คุณสามารถระบุจำนวนเป้าหมายรายปี ไตรมาส และรายเดือน ของรายการประสบความสำเร็จในแต่ละผู้ติดต่อ,หุ้นส่วนธุรกิจ และแผนก
  • เปรียบเทียบประสิทธิภาพของเป้าหมาย
   • คุณสามารถเลือกโครงการจากเมนูการขาย, การจัดซื้อ, การบัญชี และสามารถป้อนใบสำคัญได้
   • หลังจากโครงการเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างเป้าหมายและประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้คุณสามารถวิเคราะห์ผลลัพธ์ได้อย่างรวดเร็ว
   • คุณสามารถดูแผนโครงการและรายงานผลปฏิบัติงานประเภทต่าง ๆ ตามระยะเวลาและยอดรวม
  จัดการตามโครงการ