จัดการราคา
ราคาสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นประจำขึ้นอยู่กับสภาพตลาดหรือสัญญากับลูกค้า
ECOUNT มีวิธีการจัดการราคาที่หลากหลายเพื่อให้คุณสามารถปรับให้เข้ากับสถานการณ์ของคุณได้อย่างอิสระ
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถลงทะเบียนราคาหลายราคาต่อหนึ่งสินค้า
 • คุณสามารถเรียกดูราคาสินค้าเข้าออกล่าสุดกับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
 • ใช้อัตราส่วนลดต่อลูกค้า
 • คุณสามารถค้นหาประวัติการเปลี่ยนแปลงราคาได้อย่างง่ายดาย
 • จำกัดตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงราคาต่อผู้ใช้งาน
  FAQ
  • ราคาต่อหน่วยแตกต่างกันตามลูกค้าแต่ละคน
   คุณสามารถระบุราคาต่อสินค้าหนึ่งรายการสำหรับลูกค้าแต่ละรายได้ และสามารถนำราคาไปใช้กับลูกค้ารายนั้นโดยอัตโนมัติ
  • ฉันมีตารางราคาแล้ว สามารถนำตารางราคานี้มาใช้กับ ECOUNT ได้หรือไม่
   เมื่อลงทะเบียนสินค้าแล้วสามารถลงทะเบียนราคาพร้อมกันได้ เพื่อให้สามารถจัดการราคาของแต่ละสินค้าได้ ในกรณีที่ราคาในสินค้าชิ้นหนึ่งมีหลายราคา สามารถลงทะเบียนราคาได้หลายรายการ
  • หากยอดขายต่างกันจะต้องทำอย่างไร
   ในกรณีที่ราคามีการเปลี่ยนแปลง สามารถแก้ไขราคาที่ถูกลงทะเบียนไว้ในสินค้าได้ ประวัติการขายอันเก่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้และจะมีผลเฉพาะแค่กับการขายที่เกิดขึ้นในอนาคต
  • สามารถใช้ส่วนลดได้หรือไม่
   สามารถใช้ได้โดยแก้ไขจำนวนเงินเองหรือป้อนอัตราส่วนลด
  • สามารถแสดงจำนวนเงินต่าง ๆ ในรายการลูกค้า / ผู้ขายได้หรือไม่
   สามารถลงทะเบียนราคาในสินค้าชิ้นหนึ่งได้หลายราคา และในรายงานที่ส่งให้กับลูกค้าสามารถแสดงจำนวนเงินต่าง ๆ ได้ไม่ใช่แค่ราคา
  • สามารถจัดการราคาส่งและราคาขายจริงแยกจากกันได้หรือไม่
   สามารถจัดการการขายโดยแก้ไขจำนวนเงินในใบเสนอราคาที่ส่งในรายการลูกค้า
  • พนังงานบางคนสามารถตั้งค่าราคาต่อหน่วยเพื่อไม่ให้ถูกแก้ไขได้หรือไม่
   สามารถอนุญาตสิทธิ์ให้แต่ละ ID ได้ และบาง ID สามารถนำไปใช้เพื่อไม่อนุญาตให้แก้ไขราคาได้เช่นกัน
  • สามารถจัดการราคาซื้อขายจริงและราคาต้นทุนที่ต่างกันได้หรือไม่
   ขายในราคา 20,000 วอน แต่ในราคาต้นทุนสามารถแก้ไขให้เป็น 10,000 วอนได้
  • สามารถเลือกเปรียบเทียบราคาในแต่ละที่สั่งซื้อได้หรือไม่
   ส่งอีเมลเรียกราคาให้แก่สถานที่สั่งซื้อ และสามารถเลือกจากคำตอบที่คุณได้รับได้
  • สามารถกำหนดราคาสินค้าได้กี่รายการ
   คุณสามารถเพิ่มได้มากถึงสิบรายการ นอกจากนี้ยังตั้งค่าราคาของแต่ละลูกค้าและคลังสินค้า หรือมีฟังก์ชันในการนำเข้าราคาที่ใช้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติได้
  • ในตอนป้อนใบสำคัญ สามารถตรวจสอบราคาของสินค้าได้หรือไม่
   ในหน้าจอการป้อนใบสำคัญคุณสามารถกดปุ่มทางลัดเพื่อยืนยันและใช้งานได้ทันที
  • ในตอนดูสินค้าคงคลัง เห็นราคาต่อหน่วยหรือไม่
   สามารถแสดงราคาสินค้าเข้าออกในรายงานสินค้าคงคลัง และสามารถตั้งค่าสูตรเพื่อรู้จำนวนสินค้าคงคลังโดยประมาณได้
  • ขณะที่ป้อนข้อมูลการขาย สามารถป้อนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ราคาต่อหน่วยได้หรือไม่
   หากเพิ่มรายการราคที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถป้อนราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มได้
  • สามารถใส่จุดทศนิยมในราคาได้หรือไม่
   สามารถใช้ทศนิยมได้สูงสุด 6 ตำแหน่ง หากเป็นค่า 0 ไม่จำเป็นต้องแสดงจุดทศนิยม
  ฟังก์ชันหลัก
  • ราคาสินค้าหลายราคา
   • หากราคาสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถสร้างตัวเลือกราคาต่อหน่วยได้ถึง 10 ตัวเลือก พร้อมกับราคาต่อหน่วยมารตฐาน
   • สามารถเลือกราคาที่ลงทะเบียนในเวลาของการซื้อขาย
    (ตัวอย่าง : ราคาขายส่งของสินค้า 'เสื้อยืดแขนสั้น' คือ 2,000 บาท ราคาของร้านค้า 2,500 บาท ราคาของห้างสรรพสินค้า 3,000 บาท และร้านค้าออนไลน์ 2,100 บาท)
   • สามารถอัปโหลดข้อมูลราคาในแต่ละสินค้าได้ใน Excel
  • ดูราคาสินค้าเข้าออกล่าสุดอัตโนมัติ
   • หากราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณสามารถนำเข้าราคาล่าสุดไปยังธุรกรรมใหม่โดยอัตโนมัติ
   • ฟังก์ชันนี้จะใช้ราคาที่ป้อนล่าสุดโดยอัตโนมัติในตอนที่ขาย / ซื้อสินค้าเดียวกันอีกครั้งในบัญชีเดียวกัน
   • คุณสามารถกำหนดราคาต่อหน่วยได้อย่างง่ายดาย โดยการตรวจสอบราคาของการทำธุรกรรมล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสหกรรมที่มีความผันผวนบ่อย เช่น ผักผลไม้สดและอาหาร เป็นต้น
  • อัตราส่วนลดต่อลูกค้า
   • หากอัตราส่วนกำไรแตกต่างกันแต่ละบัญชี คุณสามารถกำหนดอัตราส่วนลดล่วงหน้าและนำไปใช้กับราคาได้
   • หากคุณต้องการใช้ส่วนลด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ส่วนลดพิเศษ หรือระยะเวลาการขาย คุณสามารถปรับอัดตราส่วนลดได้ทันทีจากหน้าจอการป้อนข้อมูล
  • จัดการประวัติราคา
   • คุณสามารถดูประวัติการทำธุรกรรมล่าสุด ของสินค้าที่คุณต้องการขายหรือซื้อได้ทันทีในเวลาที่ทำรายการ
   • คุณสามารถตรวจสอบความผันผวนของราคาซื้อและราคาส่งตามวันที่ได้
   • คุณสามารถค้นหาประวัติได้ในขณะที่ป้อนข้อมูล และใช้ราคาที่ค้นหาตามที่เป็นอยู่
  • จำกัดตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงราคาต่อผู้ใช้งาน
   • คุณสามารถตั้งค่าอนุญาตในการแก้ไขราคาต่อบัญชีผู้ใช้
   • ด้วยการจำกัดการสอบถามราคาต้นทุนการซื้อ คุณสามารถลดการเปิดเผยความลับทางการค้าของบริษัทได้
  จัดการราคา