ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

การจัดการราคา

คุณสามารถสร้างราคาต่อหน่วยที่ต่างกันได้ถึง 10 ตัวเลือก ต่อรายการ
 • หากราคาสินค้าสามารถเปลี่ยนแปลงได้ คุณสามารถสร้างตัวเลือกราคาต่อหน่วยได้ถึง 10 ตัวเลือก พร้อมกับราคาต่อหน่วยมารตฐาน
 • คุณสามารถเลือกตัวเลือกราคาต่อหน่วยของคุณ เมื่อสร้างการขายหรือเมื่อซื้อสินค้า
 • ตัวอย่างเช่นราคาขายส่งของคุณคือ ($20) ราคาร้านค้าออนไลน์ของคุณอาจเท่ากับ ($25) และราคาขายปลีกของคุณคือ ($30) ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ในซอฟต์แวร์เดียวกัน
คุณจัดการตารางราคาต่อหน่วนเฉพาะกลุ่มหรือไม่
 • คุณสามารถกำหนดราคาต่อหน่อยให้กับกลุ่มสินค้า หรืออัปโหลดราคาต่อหน่วยผ่าน Excel Uploader ทั้งหมดได้ในทีเดียว
 • ราคาต่อหน่วยที่ถูกกำหนดจะถูกใช้อัตโนมัติไปยังเมนูการซื้อและการขาย เมื่อป้อนข้อมูลสินค้าลงบนหน้าจอ
ราคาต่อหน่วยของคุณมีความผันผวนหรือไม่
 • หากราคาต่อหน่วยเปลี่ยนแปลงบ่อย คุณสามารถนำเข้าราคาล่าสุดไปยังธุรกรรมใหม่ โดยอัตโนมัติ
 • คุณสามารถกำหนดราคาต่อหน่วยที่จำได้โดยอัตโนมัติ เมื่อคุณขายหรือซื้อสินค้าเดียวกันจากบัญชีเดียวกัน
 • คุณสามารถกำหนดราคาต่อหน่วยได้อย่างง่ายดาย โดยการตรวจสอบราคาของการทำธุรกรรมล่าสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสหกรรมที่มีความผันผวนบ่อย เช่นน้ำมันเบนซินและอาหาร
กำหนดอัตราส่วนลดต่อลูกค้า
 • สามารถกำหนดอัตราส่วนลดที่แตกต่างกันต่อลูกค้า และนำไปใช้กับราคาขาย หรือคุณสามารถปรับเปลี่ยนอัตราส่วนลดได้ทันที ณ จุดขาย
 • เป็นตัวเลือกที่สะดวกในการใช้เมื่อต้องการเพิ่มหรือลดส่วนต่างของราคาลูกค้า
ใช้ราคาต่อหน่วยและอัตราส่วนลด ณ เวลาที่ทำธุรกรรท
 • คุณสามารถใช้ราคาต่อหน่วยที่แตกต่างกัน ณ จุดขาย หรือปรับอัตราส่วนลดได้ทันที
 • หากคุณต้องการใช้ส่วนลด ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง เช่น ส่วนลดพิเศษ หรือระยะเวลาการขาย คุณสามารถปรับอัดตราส่วนลดได้ทันทีโดยการป้อนข้อมูลที่หน้าจอ
ดูประวัติการทำธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย
 • คุณสามารถดูประวัติการทำธุรกรรมล่าสุด ของสินค้าที่คุณต้องการขายหรือซื้อได้ทันทีในเวลาที่ทำรายการ
 • คุณสามารถตรวจสอบความผันผวนของราคาซื้อและราคาส่งตามวันที่ได้
จำกัดตัวเลือกการเปลี่ยนแปลงราคา ต่อผู้ใช้งาน
 • คุณสามารถตั้งค่าสิทธิ์ในการแก้ไขราคา ต่อบัญชีผู้ใช้
 • ด้วยการกำหนดค่าตัวเลือกการให้สิทธิ์การแก้ไขราคา คุณสามารถลดการเปิดเผยราคา เช่นต้นทุนพื้นฐาน