จัดการคำสั่งซื้อ
หากใช้ฟังก์ชันการจัดการคำสั่งของ ECOUNT คุณสามารถดูการทำงานเฉพาะหน่วยที่ดำเนินการโดยบุคลากรหลายคน
ตั้งแต่คำสั่งขาย (คำสั่งซื้อ) การซื้อ การผลิต จนถึงการจัดส่ง ด้วยหน้าจอที่แสดงออกมาเป็นตาราง
ฟีเจอร์
 • สามารถใช้ขั้นตอนการทำงานของบริษัทกับระบบได้ตั้งแต่คำสั่งขาย (คำสั่งซื้อ) ไปจนถึงการจัดส่ง
 • เมื่อแต่ละขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์ PIC สามารถตรวจสอบได้ทันทีผ่านการแจ้งเตือน
 • ดูความคืบหน้าทีละขั้นตอนได้อย่างรวดเร็ว
  FAQ
  • มีกระบวนการจัดการธุรกิจเฉพาะของบริษัทอยู่แล้ว ฉันสามารถจัดการใน ECOUNT ได้หรือไม่
   หากใช้งานเมนูการจัดการคำสั่งซื้อ สามารถจัดการได้โดยตั้งค่าขั้นตอนการจัดการ คุณสามารถเพิ่มความเร็วในกระบวนการทำงานโดยกำหนดเมนูเชื่อมโยงกับแต่ละขั้นตอนการทำงาน
  • หากใช้งานเมนูการจัดการคำสั่งซื้อ สามารถตรวจสอบประวัติการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนการจัดการได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบสถานะการดำเนินงานของแต่ละขั้นตอนการทำงานได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบตาราง
  • สามารถตั้งค่าเมนูจัดการออเดอร์ให้ตรงกับแนวทางงานของบริษัทได้หรือไม่
   คุณสามารถกำหนดลำดับที่คุณต้องการตามขั้นตอนการทำงานของบริษัท และสามารถจัดการคำสั่งซื้อสินค้าแต่ละรายการได้
  • หากใช้งานการจัดการออเดอร์ สามารถแจ้งประวัติการทำงานให้กับพนักงานดูแลได้หรือไม่
   สามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนตามขั้นตอนการทำงานเพื่อให้ PIC ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วได้
  • สามารถค้นหาประวัติการจัดการออเดอร์ของแต่ละใบสั่งขายเก่า ๆ ได้หรือไม่
   คุณสามารถกำหนดช่วงเวลาเพื่อดูประวัติที่เกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าที่ผ่านมาได้ตลอดเวลา
  • สามารถจัดการไฟล์ของแต่ละคำสั่งซื้อได้หรือไม่
   เมื่อใช้บริการเสริมกรุ๊ปแวร์สามารถเพิ่มไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละคำสั่งซื้อได้โดยใช้เมนูไฟล์ส่วนบุคคล
  • สามารถตั้้งค่าเลขคำสั่งซื้อให้เป็นไปตามลำดับที่บริษัทต้องการได้หรือไม่
   สามารถนำมาใช้เพื่อให้ได้รับรหัสอัตโนมัติตามลำดับ โดยตั้งค่ารูปแบบที่แต่ละบริษัทต้องการ
  • สามารถตั้งค่าการอนุญาตแบบฟอร์มที่แสดงในการจัดการคำสั่งซื้อได้หรือไม่
   เมื่อคุณตั้งค่าการอนุญาตแบบฟอร์ม แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องจะมีผลกับผู้ใช้งานที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น
  • มีวิธีที่สามารถป้อนข้อมูลการขายโดยตรงจากใบเสนอราคาหรือไม่
   การจัดการออเดอร์ช่วยให้สามารถจัดการได้โดยตั้งค่าขั้นตอนจัดการทำงานที่ต้องการในเมนู
  • สามารถกำหนด PIC ตามแต่ละขั้นตอนการทำงานได้หรือไม่
   สามารถกำหนด PIC ตามแต่ละขั้นตอนการทำงานได้และยังสามารถดำเนินการขั้นตอนต่อไปผ่านการแจ้งเตือน
  • หากทำตามขั้นตอนการทำงานเสร็จสิ้น สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังบุคคลที่ต้องการได้หรือไม่
   สามารถแจ้งเตือนไปยัง Email ข้อความ หรือ แอปพุช และสามารถกำหนดบุคคลที่ต้องการให้ส่งแจ้งเตือนได้
  • ลำดับการทำงานตามแต่ละรายการแตกต่างกัน สามารถจัดการภายในครั้งเดียวได้หรือไม่
   สามารถจัดการได้โดยกำหนดลำดับการทำงานในทุก ๆ รายการผ่านการจัดการคำสั่งซื้อ
  • หากลบเลขออเดอร์ ใบสำคัญที่เชื่อมกันอยู่ทั้งหมดจะถูกลบด้วยหรือไม่
   เฉพาะเลขออเดอร์เท่านั้นที่ถูกลบ ในใบสำคัญจะไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ เลย
  ฟังก์ชันหลัก
  • การจัดการขั้นตอนการทำงาน
   • คุณสามารถสร้างขั้นตอนการทำงานได้มากถึง 10 ระดับโดยมีศูนย์กลางที่ใบสั่งขาย
   • คุณสามารถทำงานได้เร็วขึ้นโดยการกำหนดเมนูที่เชื่อมต่อกันสำหรับแต่ละขั้นตอน
    (เช่น ขั้นที่ 1 / คำสั่งขาย ขั้นที่ 2 / คำสั่งซื้อ ขั้นที่ 3 / การซื้อ ขั้นที่ 4 / การขาย ขั้นที่ 5 / ใบเสร็จรับเงิน)
  • การแจ้งเตือนแต่ละขั้นตอนการทำงาน
   • สามารถระบุบุคคลที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอน
   • สามารถไปยังขั้นตอนถัดไปได้โดยไม่ล่าช้าผ่านฟังก์ชันการแจ้งเตือนเมื่อขั้นตอนก่อนหน้านี้เสร็จสมบูรณ์
  • ตรวจสอบสถานะความคืบหน้า
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะความคืบหน้าและรายละเอียดแต่ละคำสั่งขายได้อย่างรวดเร็วในสถานะความคืบหน้าการจัดการคำสั่ง
  จัดการคำสั่งซื้อ