จัดการสินค้า
เพื่อการจัดการสินค้าคงคลังที่ราบรื่น คุณจำเป็นต้องจัดระเบียบคุณลักษณะและการจำแนกประเภทของสินค้า
ECOUNT สามารถใช้ในการลงทะเบียนข้อมูลที่หลากหลาย เช่น ลักษณะของสินค้า ข้อมูลจำเพาะ และสามารถจัดกลุ่มตามแต่ละประเภทได้
ฟีเจอร์
 • สามารถลงทะเบียนและจัดการข้อมูลที่หลากหลายของสินค้าได้
 • สามารถจัดการสินค้าโดยจัดกลุ่มตามแต่ละประเภท
 • สามารถลงทะเบียนข้อมูลสินค้าจำนวนมากด้วย Excel ได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถดูประวัติสินค้าเข้าออกได้อย่างรวดเร็ว
  FAQ
  • เมื่อลงทะเบียนสินค้าฉันสามารถป้อนข้อมูลเพิ่มเติมที่ต้องจัดการนอกเหนือจากข้อมูลที่มีจาก ECOUNT ได้หรือไม่
   เมื่อลงทะเบียนคุณสามารถใช้การลงทะเบียนนี้เพิ่มรายการที่ผู้ใช้ต้องการได้นอกเหนือจากรายการที่ให้ไว้ตามค่าเริ่มต้น
  • บางรายการ เช่น HSCODE และเลขใบอนุญาตนำเข้าไม่ได้ถูกจัดเตรียมไว้ตามค่าเริ่มต้น
   นอกเหนือจากรายการที่ให้ไว้ตามค่าเริ่มต้นแล้ว คุณสามารถเพิ่มรายการที่จำเป็นสำหรับการจัดการรายการและสามารถตรวจสอบได้เมื่อป้อนหรือค้นหาข้อมูล
  • สามารถจัดการความปลอดภัยสินค้าคงคลังได้หรือไม่
   สามารถตั้งค่าสินค้าคงคลังขั้นต่ำในแต่ละคลังสินค้า / สินค้าได้ และยังสามารถดูสินค้าที่น้อยกว่าปริมาณสินค้าคงคลังขั้นต่ำหรือแสดงข้อความแจ้งเตือนในตอนที่หักออกจากสินค้าคงคลังขั้นต่ำ
  • สามารถจัดการสินค้าเรียกเก็บภาษีและสินค้าปลอดภาษีได้หรือไม่
   สามารถตั้งค่าเรียกเก็บภาษีและปลอดภาษีของแต่ละสินค้าได้ และตอนที่เรียกดูสินค้าที่เกี่ยวข้องขณะที่ป้อนข้อมูลใบสำคัญจะถูกใช้ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
  • การจัดการข้อมูลเป็นสิ่งที่ยุ่งยากเพราะพนักงานแต่ละรายเรียกสินค้าชิ้นหนึ่งเป็นชื่ออื่นที่แตกต่างกัน
   หากใช้ฟังก์ชันค้นหาด้วย keyword ก็สามารถจัดการได้ง่าย หากคุณลงทะเบียนชื่ออื่นไว้ที่ไม่ใช้ชื่อสินค้าจริงเป็น keyword แม้ว่าจะค้นหาด้วยชื่ออื่นก็สามารถค้นหาสินค้าที่เกี่ยวข้องได้
  • สามารถจัดการกับบาร์โค้ดได้หรือไม่
   เลขบาร์โค้ดสามารถลงทะเบียนในข้อมูลสินค้าได้ และสินค้าที่ถูกลงทะเบียนเลขบาร์โค้ดแล้วสามารถแสดงให้เห็นได้ว่าเป็นสินค้าเข้าออกผ่านเครื่องสแกนบาร์โค้ด
  • สามารถจัดการกลุ่มสินค้าได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการสินค้าได้โดยจัดกลุ่มสินค้าเหล่านั้น และเมื่อคุณตรวจสอบรายงานต่าง ๆ คุณสามารถตรวจสอบจำนวนทั้งหมดได้ตามกลุ่ม
  • ฉันต้องการใช้งานเฉพาะรายการสินค้าที่อยู่ในความดูแลของพนักงานแต่ละราย
   คุณเพียงแค่ต้องตั้งค่าการอนุญาตบน ID คุณสามารถตั้งข้อจำกัดเกี่ยวกับสินค้าที่เข้าถึงได้โดย ID ดังนั้นคุณสามารถนำไปใช้เพื่อให้คุณสามารถดูและป้อนเฉพาะสินค้าที่คุณรับผิดชอบได้
  • สามารถย้ายรายการสินค้าที่ลงทะเบียนในโปรแกรมที่ใช้ก่อนหน้านี้ได้หรือไม่
   สามารถอัปโหลดข้อมูลไปยัง Excel ได้ ดังนั้นหากคุณมีรายการสินค้าที่คุณจัดการอยู่แล้วคุณสามารถลงทะเบียนข้อมูลของคุณได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถแก้ไขข้อมูลรายการสินค้าที่ลงทะเบียนไปแล้วได้หรือไม่
   หลังจากเลือกรายการสินค้าทั้งหมดแล้ว สามารถแก้ไขหรือปรับทั้งหมดไปยัง excel ได้
  • ฉันต้องการดูราคาต่อหน่วยต่าง ๆ ในรายการสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
   เมื่อคุณสามารถแก้ไขแบบฟอร์มรายการสินค้าแล้ว คุณจึงสามารถใช้ราคาต่าง ๆ เพื่อให้แสดงในรายการได้
  • มีฟังก์ชันสร้างบาร์โค้ดสินค้าโดยอัตโนมัติหรือไม่
   เมื่อลงทะเบียนสินค้าใหม่คุณสามารถกำหนดบาร์โค้ดสินค้าได้โดยอัตโนมัติและตั้งค่าเกณฑ์การสร้างบาร์โค้ดสินค้าด้วยตนเอง
  • สามารถแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่ไม่ได้ใช้งานภายในระยะเวลาหนึ่งปีได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบสินค้าที่ไม่มีมีประวัติการใช้งานเป็นเวลาหนึ่งปีและลบบาร์โค้ดที่งหมดที่คุณไม่ได้ใช้งานได้
  • ฉันต้องการตรวจสอบรายการสินค้าโดยลงทะเบียนรูปภาพของสินค้า
   สามารถลงทะเบียนรูปภาพในสินค้าได้ และรูปภาพที่ลงทะเบียนสามารถแสดงอยู่ในรายงานต่าง ๆ เช่น สลิปการขายและสถานะการขาย เป็นต้น
  • สามารถเอาออกจากประวัติสินค้าคงคลังได้หรือไม่
   หากเป็นสินค้าที่ไม่จำเป็นในการจัดการสินค้าคงคลังสามารถตั้งค่าเพื่อซ่อนที่สมุดบัญชีสินค้าคงคลังต่าง ๆ ได้ และในขณะที่ป้อนใบสำคัญ สินค้าที่เกี่ยวข้องสามารถบันทึกได้โดยที่ยังไม่ได้ป้อนปริมาณสินค้า
  • มีฟังก์ชันที่สามารถดูได้ในครั้งเดียว เช่น ประวัติการขาย ประวัติการสั่งซื้อ ปริมาณสินค้าคงคลัง ที่เป็นพื้นฐานของสินค้าหรือไม่
   คุณสามารถดูประวัติการขาย การสั่งซื้อ สินค้าคงคลัง ที่เป็นพื้นฐานได้อย่างรวดเร็ว และสามารถทำการป้อนใบสำคัญบนหน้าจอที่เกี่ยวข้องได้อย่างง่ายดาย
  • ฉันสามารถลงทะเบียนสินค้าด้วยแอป ECOUNT ได้หรือไม่
   คุณสามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของ ECOUNT ได้ในแอป ECOUNT คุณสามารถลงทะเบียนสินค้าได้ และหากมีบาร์โค้ดติดอยู่กับสินค้าแล้ว สามารถสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือและลงทะเบียนสินค้ากับบาร์โค้ดได้ในเวลาเดียวกัน
  • สามารถบันทึกรายการสินค้าไปยัง excel ได้หรือไม่
   สินค้าทั้งหมดที่ถูกลงทะเบียนสามารถปรับเปลี่ยนและบันทึกไว้ใน Excel ได้ตลอดเวลา
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการข้อมูลสินค้าที่หลากหลาย
   • นอกจากข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสินค้า คุณยังสามารถลงทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปริมาณ ราคา และค่าใช้จ่าย
   • นอกจากการบันทึกทั่วไป คุณสามารถตั้งค่าการจัดการรายการเพิ่มเติมเพื่อจัดการข้อมูลสินค้าอย่างละเอียด
   • คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าที่ต้องการ เช่น รูปภาพและปริมาณ ได้อย่างรวดเร็วโดยการตั้งค่ารายการสินค้า
  • จัดการสินค้าตามประเภท
   • คุณสามารถจัดการสินค้าตามกลุ่มและสร้างกลุ่มย่อยได้ถึง 10 ระดับ เพื่อจัดหมวดหมู่สิ่งต่าง ๆ เช่น ผู้ผลิต,แบบ,สี เป็นต้น
   • คุณสามารถค้นหาสินค้าต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย โดยใช้กลุ่มสินค้าที่คุณระบุตอนป้อนข้อมูล
  • ลงทะเบียนข้อมูลสินค้า
   • คุณสามารถอัปโหลดรายการสินค้าที่มีอยู่ไปยัง ECOUNT ได้อย่างง่ายดายผ่านฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount
   • คุณสามารถแก้ไขข้อมูลสินค้าที่ลงทะเบียนแล้วเป็นกลุ่มได้
  • ประวัติสินค้าคงคลังเข้าออก
   • คุณสามารถตรวจสอบทุกอย่างได้อย่างรวดเร็ว เช่น การขาย การซื้อ การผลิต ในแต่ละสินค้า
   • เพิ่มข้อมูลหรือสอบถามเกี่ยวกับสถานะสินค้าคงคลัง,ประวัติ,การขาย และการซื้อ ทั้งหมดนี้สามารถทำได้ในหน้าจอเดียว โดยไม่ต้องออกไปหน้าอื่น
   • คุณสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มเพื่อแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าในสลิปการขายหรือรายงานสินค้าคงคลัง
  จัดการสินค้า