บัญชีคลังสินค้า / รายงาน
ECOUNT จะแสดงข้อมูลที่คุณป้อนในการขาย การซื้อ และการผลิตโดยอัตโนมัติในประวัติการเข้า / ออกสินค้าคงคลัง
คุณสามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังล่าสุดแบบเรียลไทม์โดยไม่ต้องจัดการสินค้าคงคลัง
ฟีเจอร์
 • จัดทำรายงานที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณตัดสินใจ
 • ข้อมูลที่คุณป้อนจะปรากฏโดยอัตโนมัติในรายงานสินค้าคงคลังทั้งหมดโดยไม่ต้องทำงานเพิ่มเติมใด ๆ
 • สามารถปรับรายงานให้เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท
  FAQ
  • สามารถตรวจสอบข้อมูลสินค้าเข้าออกที่ป้อนไว้ในคลังสินค้าภายนอกได้โดยตรงจากสำนักงานได้หรือไม่
   เพราะใน ECOUNT ข้อมูลที่ป้อนโดยผู้ใช้จะแสดงให้เห็นโดยอัตโนมัติสมุดบัญชี / รายงานทั้งหมด ดังนั้นคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการซื้อ / การขายที่เกี่ยวข้องจากในสมัดบัญชี / รายงานได้แบบเรียลไทม์
  • สามารถเปลี่ยนรูปแบบ เช่น รายงานสินค้าคงคลัง / รายงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันของบริษัทได้หรือไม่
   คุณสามารถเพิ่ม / ลบ หรือเปลี่ยนชื่อ รายการของคุณในแบบฟอร์มรายงาน เพื่อให้คุณสามารถใช้รายงานที่เหมาะสมสำหรับรูปแบบธุรกิจของเรา
  • สามารถค้นหารายงานสินค้าคงคลัง / รายงานที่เฉพาะเจาะจงในรูปแบบต่าง ๆ ได้หรือไม่
   ใน ECOUNT คุณสามารถค้นหารายงานในหลากหลายรูปแบบได้โดยตั้งค่าแบบฟอร์มรายงานได้สูงสุด 50 รายการ
  • ในตอนที่พิมพ์รายงานสินค้าคงคลัง / รายงาน สามารถแสดงการอนุมัติได้หรือไม่
   ในตอนที่พิมพ์รายงานสามารถแสดงการอนุมัติและใช้การอนุมัติตามต้องการได้
  • สามารถค้นหาสมุดบัญชีสินค้าคงคลัง / รายงานจากภายนอกได้หรือไม่
   เนื่องจาก ECOUNT เป็นโปรแกรมเว็บเบส คุณสามารถค้นหาสมุดบัยชี / รายงานที่คุณต้องการได้ทุกที่ทุกเวลา
  • ในตอนที่ี่กำลังค้นหารายงานสินค้าคงคลัง สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังของแต่ละคลังสินค้าได้หรือไม่
   ECOUNT ช่วยให้คุณเห็นสินค้าคงคลังของแต่ละคลังสินค้าได้แบบเรียลไทม์ผ่านสถานะสินค้าคงคลังแต่ละคลังสินค้า
  • นอกจากรายงานสินค้าคงคลังที่สามารถรู้ปริมาณสินค้าคงคลังอย่างง่ายได้แล้ว รายงานการผลิตสินค้ารายวันและใบเสร็จการรับและชำระเงินวัตถุดิบก็สำคัญ
   คุณสามารถค้นหาสมุดบัญชีการผลิต / รายงานการผลิตต่าง ๆ เช่น รายงานการผลิตสินค้ารายวันและใบเสร็จวัตถุดิบ โดยใช้ฟังก์ชันการผลิตของ ECOUNT
  • สามารถดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าคุณภาพต่ำได้หรือไม่
   ใน ECOUNT คุณสามารถดูรายงานคลังสินค้า / รายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้าที่มีตำหนิของแต่ละขั้นตอนการทำงาน / รูปแบบ ที่เป็นพื้นฐานประวัติข้อบกพร่อง
  • บริษัทของเรามีเลขเฉพาะหรือเลขล็อตสำหรับแต่ละสินค้า สามารถตรวจสอบสต็อก (สินค้าคงคลัง) ด้วยเลขเฉพาะหรือเลขล็อตได้หรือไม่
   ใน ECOUNT สามารถดูใบรับ-จ่าย (ส่ง) สินค้าคงคลัง (สต็อก) และรายการที่เกี่ยวข้อง เช่น การซื้อ/การสั่งขาย การคืนสินค้า/การส่งสินค้า การผลิต และ A/S ในแต่ละหมายเลข Serial / Lot โดยผ่านการจัดการหมายเลข Serial / Lot นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งเกณฑ์รายละเอียดของสินค้าโดยตั้งค่าวันที่ผลิตและวันหมดอายุได้อีกด้วย
  • ในตอนที่ตรวจสอบปริมาณสินค้าคงคลัง (สต็อก) สามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าไปพร้อมกันได้หรือไม่
   เนื่องจากปรับแบบฟอร์มรายงานได้ จึงสามารถรวมรายละเอียดของสินค้าที่รายงานสินค้าคงคลัง (สต็อก) ได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • มีรายงานที่หลากหลาย
   • รายงานการจัดการ: ยอดสินค้าคงคลัง / การรับสินค้าคงคลัง / รายงานสินค้าคงคลัง
   • การขายที่เกี่ยวข้อง: สถานะการขาย / สถานะที่ยังไม่ขาย / สถานะกำไร / สถานะการเสนอราคา
   • การซื้อที่เกี่ยวข้อง: สถานะการซื้อ / สถานะการสั่งซื้อ /คำสั่งซื้อที่ยังไม่ได้รับ
   • การผลิตที่เกี่ยวข้อง: สถานะการสั่งงาน / สถานะการผลิต / เบิกจ่ายสินค้า / ผลิตสินค้า
   • อื่นๆ: สถานะการโอนคลังสินค้า / สถานะอัตราข้อบกพร่อง / สถานะการปรับสินค้าคงคลัง
  • สร้างรายงานสินค้าคงคลังอัตโนมัติ
   • ข้อมูลที่ป้อนโดยแต่ละ PIC จะอยู่ในการขาย การจัดซื้อ และการผลิต ปรากฏให้เห็นได้อัตโนมัติในสิงค้าคงคลัง
   • ไฮเปอร์ลิงค์ช่วยให้คุณสามารถติดตามแหล่งที่มาของข้อมูล
  • ปรับรายงานให้เหมาะสม
   • สามารถรวมข้อมูลสำคัญของสินค้าที่อยู่ในรายงานสินค้าคงคลัง และสามารถดูการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังแต่ละสินค้าได้อย่างรวดเร็ว
   • คุณสามารถกำหนดฟอร์มที่สามารถดูด้วย ID ได้
   • คุณสามารถหลีกเลี่ยงการใช้ Excel เพื่อสร้างชุดข้อมูลที่ต้องการได้
  บัญชีคลังสินค้า / รายงาน