นับคลังสินค้า
หากใช้ฟังก์ชันการปรับสินค้าคงคลังของ ECOUNT จะช่วยให้คุณสามารถโอนสินค้าคงคลังได้อย่างถูกต้องและง่ายดายเมื่อนำเข้าโปรแกรม
ฟีเจอร์
 • หลังจากนำเข้า ERP แล้ว สามารถลงทะเบียนสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
 • หากสินค้าคงคลังจริงกับสินค้าคงคลังใน ERP ไม่ตรงกัน คุณสามารถปรับจำนวนได้
  FAQ
  • ในกรณีที่ปริมาณจริงที่สำรวจจากสต็อกและปริมาณรายงานของใน ERP ต่างกัน ต้องทำอย่างไร
   ถ้าคุณป้อนเฉพาะปริมาณที่มีอยู่จริง โปรแกรมจะคำนวณและปรับปริมาณโดยอัตโนมัติ นอกจากนี้คุณยังสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างปริมาณในสมุดบัญชีและสต็อกจริงได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถอัปโหลดการอัปโหลดข้อมูลสำหรับสินค้าคงคลังจริงได้หรือไม่
   หากคุณมีสินค้าจำนวนมาก คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount เพื่อป้อนปริมาณสต็อกได้ง่ายขึ้น
  • ในตอนที่ตรวจสอบสินค้าคงคลังในคลังสินค้าปัจจุบัน สามารถปรับสินค้าคงคลังได้หรือไม่
   ในขณะที่ตรวจสอบปริมาณสต็อกในคลังสินค้าทั้งหมดหรือในแต่ละรายการสินค้า สามารถปรับสินค้าคงคลังได้อย่างง่ายดาย
  • ต้องการดูความแตกต่างของสต็อกในบัญชีกับสต็อกจริง จะสามารถดูได้อย่างไร
   ในกรณีที่ี่มีการปรับจำนวนสต็อก จะจัดทำรายงานที่สามารถตรวจสอบปริมาณในรายงานที่มีอยู่แล้ว ปริมาณสต็อกปัจจุบัน และความต่างกันนั้นได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถปรับเฉพาะปริมาณสต็อกของบางรายการสินค้าเป็นศูนย์ได้หรือไม่
   หากกำหนดวันที่พื้นฐานกับคลังสินค้า และตั้งค่าปริมาณสต็อกของสินค้าใดสินค้าหนึ่งให้เป็นศูนย์ คุณสามารถปรับปริมาณของสินค้านั้นให้เป็นศูนย์ได้
  • สามารถป้อนการตรวจสอบสถานะด้วยบาร์โค้ดได้หรือไม่
   หากบาร์โค้ดในข้อมูลสินค้าถูกรวมอยู่ด้วย สามารถสแกนบาร์โค้ดและป้อนการตรวจสอบสถานะได้
  • สามารถใส่ปริมาณสต็อกของแต่ละคลังสินค้าได้หรือไม่
   สามารถใส่ปริมาณสต็อกในแต่ละคลังสินค้าขณะที่ปรับสต็อกได้ และหลังจากปรับเรียบร้อยแล้วสามารถตรวจสอบสต็อกจากสถานะสต็อกของแต่ละคลังสินค้าได้
  • สามารถดูประวัติการปรับสินค้าคงคลังได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบประวัติการปรับสินค้าคงคลังของแต่ละสินค้าได้โดยใช้รายงาน เช่น สถานะการปรับสินค้าคงคลัง การรับ-ส่งของสินค้าคงคลัง
  • สามารถแก้ไขประวัติการปรับสินค้าคงคลังได้หรือไม่
   หลังจากที่ี่ปรับสินค้าคงคลังไปรอบหนึ่งแล้ว ยังสามารถปรับได้อีกครั้งโดยแก้ไขประวัติการใส่สถานะ
  • สามารถเปลี่ยนปริมาณในสต็อกก่อนที่จะทำการปรับสินค้าคงคลังอีกครั้งได้หรือไม่
   คุณสามารถเปลี่ยนปริมาณบัญชีสินค้าก่อนการปรับโดยลบประวัติการปรับสินค้าคงคลัง
  • สามารถกรอกปริมาณสต็อกด้วยบาร์โค้ดได้หรือไม่
   สามารถจัดการได้โดยลงทะเบียนข้อมูลบาร์โค้ดในสินค้า และสามารถกรอกได้ง่ายและถูกต้องโดยสแกนบาร์โค้ดขณะที่กรอกข้อมมูลตรวงสอบสถานะ
  • หลังจากกรอกสต็อกพื้นฐานใน ERP แล้ว สามารถป้องกันพนักงานเพื่อไม่ให้มาแก้ไขได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่าวันที่จำกัดการแก้ไข เพื่อไม่ให้แก้ไข / ลบข้อมูลก่อนวันที่กำหนด และป้องกันไม่ให้ข้อมูลพื้นฐานถูกบิดเบือน
  ฟังก์ชันหลัก
  • การโอนข้อมูลที่มีอยู่แล้ว
   • คุณสามารถดำเนินการโอนข้อมูลไปยังสินค้าคงคลังที่มีอยู่ได้อย่างง่ายดาย
   • คุณสามารถอัปโหลดข้อมูลจำนวนมากได้โดยใช้ฟังก์ชันอัปโหลด Excel Ecount
  • การปรับจำนวนสินค้าคงคลัง
   • หากป้อนเฉพาะปริมาณสินค้าคงคลังจริงโดยไม่สัมพันธ์กับปริมาณสินค้าคงคลังใน ERP โปรแกรมจะคำนวณปริมาณสินค้าคงคลังให้อัตโนมัติ
   • คุณสามารถตรวจสอบความคืบหน้าของการปรับสินค้าคงคลังของแต่ละสินค้าและคลังสินค้าได้
   • สามารถตรวจสอบประวัติและปริมาณที่ถูกปรับแก้ไขได้
  นับคลังสินค้า