ระบบสั่งซื้อออนไลน์
มีระบบฟรีไว้ให้ลูกค้าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้
สิ่งนี้สามารถลดความไร้ประสิทธิภาพอย่างมากได้ เช่น ข้อมูลที่สูญหายหรือขาดหายไป ความไม่สอดคล้องในการจัดส่ง และความล่าช้า
ฟีเจอร์
 • เว็บไซต์ที่ใช้สั่งซื้อออนไลน์ได้โดยตรง
 • สามารถปรับแต่งพอร์ทัลให้เหมาะกับบริษัทของคุณได้
 • สามารถจัดการคำสั่งขายหรือคำสั่งซื้อออนไลน์ได้
 • สามารถแก้ปัญหาความไม่สอดคล้องกันของสินค้าคงคลังกับผู้ทำสัญญารับช่วงของคุณ
 • สามารถสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น
  FAQ
  • มีร้านค้าหรือบริษัทจ้างที่ไม่ได้ใช้ ECOUNT สามารถจัดการหรือแชร์ ใบสั่งขาย และ คำสั่งซื้อได้หรือไม่
   สามารถจัดการได้โดยใช้ระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ คุณสามารถทำการป้อนใบสั่งขายหรือคำสั่งซื้อออนไลน์ โดยให้ ID แก่ร้านค้าหรือบริษัทจ้าง
  • หากใช้ระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ ลูกค้า/ผู้ขายสามารถเข้าสู่ระบบ ERP ของฉันได้หรือไม่
   เว็บไซต์ที่ใช้ถูกเตรียมให้เพื่อระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ตาม ERP และเอกสาร
  • ลูกค้าของเรามีอายุที่หลากหลายอาจทำให้ใช้งานค่อนข้างลำบาก จะสามารถใช้งานระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ได้อย่างง่ายหรือไม่
   ใช้ง่ายพอสมควร ระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ยังสามารถเปลี่ยนหน้าจอการป้อนข้อมูลได้เหมือนกับ ECOUNT ERP หากเหลือไว้เฉพาะรายการที่จำเป็นต่อรายการอินพุตคุณสามารถป้อนข้อมูลได้อย่างง่ายดาย
  • หลังจากหมดเขตสิ้นเดือน สามารถระงับใบสั่งขายเพื่อไม่ให้ส่งผ่านระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ได้หรือไม่
   สามารถกำหนดเวลาที่คุณไม่สามารถป้อนข้อมูลของแต่ละ ID ลูกค้าได้ ในเวลาที่เกี่ยวข้องคุณสามารถแจ้งเวลาห้ามสั่งขายด้วยป๊อปอัพแจ้งเตือนเพื่อให้สามารถจำกัดการสั่งขายหลังจากหมดเขตสิ้นเดือนแล้ว
  • ในตอนที่สต็อกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อออนไลน์หมด มีฟังก์ชันที่แจ้งลูกค้าว่าสินค้าหมดหรือไม่
   มี หากตั้งค่าสต็อกสินค้าขึ้นต่ำ ตอนที่สต็อกสินค้าไม่พอในขณะบันทึกใบสั่งขาย สามารถแสดงข้อความแจ้งเตือนได้
  • บริษัทของฉันต้องการยืนยันเกี่ยวกับจำนวนคำสั่งซื้อออนไลน์แบบเรียลไทม์ สามารถเชื่อมกับ ERP ได้หรือไม่
   รายละเอียดที่ป้อนผ่านระบบคำสั่งซื้อออนไลน์นั้นจะแสดงให้เห็นบน ERP แบบเรียลไทม์ ในเวลาเดียวกันคุณสามารถส่งการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์ถึงตัวแทนของคุณเพื่อยืนยันการสั่งซื้อด่วนได้
  • เมื่อลูกค้าต้องการประวัติสั่งซื้อผ่านระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ มีวิธีแจ้งลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่
   วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการตรวจสอบกับลูกค้าโดยตรงเมื่อพวกเขาต้องการ หากคุณเพิ่มเมนูที่อนุญาตให้ดูประวัติการสั่งซื้อในหน้าจอระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ สามารถตรวจสอบได้โดยตรงจากลูกค้า
  • ระบบคำสั่งซื้อออนไลน์สามารถใช้งานได้ถึงกี่คน
   ECOUNT ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน ระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ยังเป็นบริการเสริมฟรีที่ของ ECOUNT ERP อีกด้วย
  • แต่ละบริษัท มีเมนูที่ควรแสดงและไม่ควรแสดง สามารถแยกได้หรือไม่
   คุณสามารถตั้งค่าเมนูที่แสดงของแต่ละ ID ที่เชื่อมต่อจากรายการลูกค้าเพื่อให้คุณสามารถกำหนดค่าเมนูได้อย่างอิสระ
  • ลูกค้าต้องการตรวจสอบยอดค้างชำระ
   เมื่อคุณเข้าสู่ระบบการจัดการลูกค้าที่เมนูลูกค้า สามารถเรียงเมนูเพื่อให้สามารถตรวจสอบลูกหนี้ของลูกค้าได้
  • ในกรณีที่ี่สินค้าของลูกค้าแตกต่างกันในตอนที่สั่งขายหรือสั่งซื้อ สามารถตั้งค่าให้เห็นเฉพาะสินค้าที่ใช้โดยลูกค้าที่เกี่ยวข้องเท่านั้นได้หรือไม่
   สามารถใช้สินค้าที่จะแชร์แยกกันในทุก ๆ ID ได้ และสามารถจัดการงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยตั้งค่าฟังก์ชันการดูเฉพาะสินค้าที่จำเป็นของลูกค้าแต่ละราย
  • ลูกค้าสามารถตรวจสอบรูปภาพของสินค้าในระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ได้หรือไม่
   หากลงทะเบียนรูปภาพสินค้าใน ERP สามารถตรวจสอบรูปภาพสินค้าในระบบคำสั่งซื้อออนไลน์ได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • เว็บไซต์สั่งซื้อออนไลน์
   • เป็นระบบที่สามารถประมวลผลคำสั่งขาย คำสั่งซื้อ จ้างผลิต และอื่น ๆ ของลูกค้า เช่น บริษัทตัวแทน บริษัทผลิต Outsource ทางออนไลน์
   • แลกเปลี่ยนข้อมูลกับลูกค้าของคุณแบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย
   • ลูกค้าทั้งหมดสามารถใช้งานโดยไม่จำกัดจำนวน ID ที่มีในบัญชี
  • ปรับแต่งพอร์ทัล
   • คุณสามารถปรับแต่งเมนูที่จะแสดงให้เหมาะกับกระบวนการทำงานของบริษัทคุณ
   • สามารถอนุญาตให้กับลูกค้าแต่ละรายที่ใช้ระบบ (เช่น การกำหนดคลังสินค้า / กำหนดสาขา, จำกัดเวลาในการเชื่อมต่อ ฯลฯ )
  • การสั่งซื้อออนไลน์
   • ลูกค้าของคุณสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้โดยตรงผ่านทางโทรศัพท์,แฟกซ์ หรืออีเมล
   • เมื่อป้อนคำสั่งซื้อคุณสามารถส่งการแจ้งเตือน เช่น ข้อความ การแจ้งเตือนแบบพุชมือถือ และ SMS ไปยังพนักงานขายที่ได้รับมอบหมาย
   • PIC สามารถบันทึกใบสำคัญสินค้าเข้าออกได้อย่างง่ายดายหลังจากตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อ
   • ลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อของพวกเขาทางออนไลน์ และสามารถพิมพ์สลิปการขาย ใบกำกับภาษี และ บัญชีขององค์กร
  • เชื่อมโยงใบสั่งซื้อของลูกค้า
   • หากคุณป้อนแบบฟอร์มการสั่งซื้อใน ERP จะมีผลโดยอัตโนมัติในระบบการสั่งซื้อออนไลน์
   • ลูกค้าที่มีการเข้าถึงพอร์ทัลสามารถเข้าสู่ระบบและดูคำสั่งของพวกเขาได้แบบเรียลไทม์
  • จัดการการผลิต Outsource
   • คำสั่งงานที่ออกผ่าน ERP สามารถตรวจสอบได้โดยโรงงาน Outsource แบบเรียลไทม์ผ่านระบบการสั่งซื้อออนไลน์
   • เมื่อส่งวัสดุไปที่โรงงาน Outsource หรือรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปไปยังสำนักงานใหญ่
    หากป้อนข้อมูลใน ERP ผู้ทำสัญญารับช่วงสามารถตรวจสอบประวัติการสั่งซื้อได้
  • แชร์ข้อมูลกับลูกค้าได้อย่างราบรื่น
   • คุณสามารถดูบันทึกต่าง ๆ เช่น ประวัติการทำธุรกรรมที่ผ่านมา บัญชีแยกประเภทการบัญชี และอื่น ๆ จากลูกค้าได้
   • สามารถสร้างกระดานข่าวที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารภายในทีม
    เช่น ส่งประกาศให้กับลูกค้าและรับข้อร้องเรียนจากลูกค้า
  ระบบสั่งซื้อออนไลน์