บาร์โค้ด
สามารถลงทะเบียนสินค้าเข้าออกที่ใช้บาร์โค้ดได้
หากใช้แอปมือถือ คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องในโทรศัพท์และบันทึกเป็นสินค้าเข้าออกได้
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถลงทะเบียนบาร์โค้ดแต่ละสินค้าได้
 • คุณสามารถพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดเพื่อแนบกับสินค้า
 • สแกนบาร์โค้ดสินค้าเพื่อบันทึกสินค้าคงคลังเข้าออกอย่างถูกต้อง
 • คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดด้วยกล้องโทรศัพท์มือถือและบันทึกเป็นสินค้าเข้าออก
  FAQ
  • สามารถจัดการสินค้าเข้าออกด้วยบาร์โค้ดใน ECOUNT ได้หรือไม่
   คุณสามารถป้อนประวัติสินค้าเข้าออกโดยสแกนบาร์โค้ดของสินค้า
  • เครื่องสแกนบาร์โค้ดจำเป็นหรือไม่
   ต้องใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดแบบใช้สายเพื่อป้อนสินค้าเข้าออกโดยตรงจากคอมพิวเตอร์ แต่ถ้าคุณทำงานนอกบ้านคุณสามารถสแกนบาร์โค้ดด้วยการติดตั้งแอป ECOUNT บนโทรศัพท์ของคุณ
  • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดได้หรือไม่
   หากคุณป้อนเลขบาร์โค้ดของแต่ละสินค้า สามารถพิมพ์บาร์โค้ดและสามารถตั้งค่าแบบฟอร์มได้ด้วยตนเอง
  • สามารถดูสต็อกสินค้าด้วยบาร์โค้ดได้หรือไม่
   หลังจากสแกนบาร์โค้ดโดยติดตั้งแอป ECOUNT บนโทรศัพท์ คุณสามารถตรวจสอบสถานะสต็อกของสินค้าได้โดยตรง
  • สามารถพิมพ์บาร์โค้ดของแต่ละสินค้าในสลิปการขายได้หรือไม่
   คุณสามารถให้บาร์โค้ดปรากฏขึ้นผ่านการตั้งค่าแบบฟอร์มของสลิปการขายอย่างง่าย
  • ไม่ได้ซื้อเครื่องปริ้น สามารถพิมพ์ด้วย Formtec ได้หรือไม่
   สามารถพิมพ์จาก Formtec ได้ และคุณไม่จำเป็นต้องซื้อเครื่องพิมพ์ราคาแพง ในตอนพิมพ์บาร์โค้ดคุณสามารถพิมพ์โดยเปลี่ยนการตั้งค่ากระดาษเป็น Formtec
  • ไม่ใช้รหัสบาร์โค้ดแต่ใช้ QR Code แทนได้หรือไม่
   คุณสามารถพิมพ์และสแกนด้วย QR Code ได้
  • สามารถพิมพ์หรือจัดการสินค้าเข้าออกโดยสร้างบาร์โค้ดจากเลยล็อต
   ECOUNT ช่วยให้คุณพิมพ์หมายเลข Serial / Lot เป็นบาร์โค้ดรวมทั้งบาร์โค้ดที่กำหนดของแต่ละสินค้าได้ และในตอนสแกนสามารถเปิดหมายเลข Serial / Lot ได้
  • สามารถจัดการบาร์โค้ดสินค้าเข้าออกด้วยแอปพลิเคชันได้หรือไม่
   มีฟังก์ชันจดจำบาร์โค้ดที่ใช้กล้องโทรศัพท์มือถือเป็นมาตรฐาน
  • หากจดจำบาร์โค้ดนอกสถานที่ สามารถตรวจสอบสินค้าคงคลังแบบเรียลไทม์ได้หรือไม่
   หากคุณอ่านบาร์โค้ดบนอุปกรณ์มือถือนอกสถานที่ คุณสามารถตรวจสอบจากแอปพลิเคชั่นบนมือถือได้
  • มีเครื่องอ่านบาร์โค้ดการขายแยกใน ECOUNT หรือไม่
   เครื่องอ่านบาร์โค้ดการขายที่ตลาดส่วนใหญ่สามารถใช้ได้ อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพของบาร์โค้ดไร้สายนั้นแตกต่างกันไปตามอัตราการรับรู้
  • ไม่สามารถใช้บาร์โค้ดบนอุปกรณ์พกพาที่ไม่ได้ให้มากับแอปได้
   หากคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์พกพาด้วยเครื่องสแกนบาร์โค้ดโดยใช้ OTP ที่มีขายทั่วไปคุณสามารถอ่านบาร์โค้ดโดยใช้หน้าเว็บมือถือได้
  • ในตอนพิมพ์บาร์โค้ด มีอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้หรือไม่
   การพิมพ์บนกระดาษม้วนต้องใช้เครื่องพิมพ์แยกต่างหาก อย่างไรก็ตามหากคุณต้องการพิมพ์ในรูปแบบสติกเกอร์ฉลากแบบง่ายคุณสามารถพิมพ์บนกระดาษฉลากจากเครื่องพิมพ์ของคุณ
  • ต้องมีการจัดการบาร์โค้ดแบบหมายเลข Serial
   เพราะรองรับฟังก์ชันบาร์โค้ดแบบเลขซีเรียล สามารถพิมพ์และรับรู้ของแต่ละเลขซีเรียลสินค้า
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการบาร์โค้ดสินค้า
   • คุณสามารถลงทะเบียนประวัติสินค้าคงคลังเข้าออก เช่น การขาย การผลิต การผลิต โดยการแสกนบาร์โค้ดหรือป้อนเลขบาร์โค้ด
   • คุณสามารถสร้างบาร์โค้ดจากรหัสที่มีอยู่ของคุณ หรือรหัสที่กำหนดจากระบบ
  • พิมพ์ฉลากบาร์โค้ด
   • นอกจากฉลากบาร์โค้ดแล้วคุณยังสามารถตั้งค่าข้อมูลที่คุณต้องการพิมพ์เพิ่มเติมได้
   • มีบาร์โค้ดให้บริการ 6 ประเภท ได้แก่ : Code39, Code128, EAN13, ISBN, QR, and Data Matrix
  • บันทึกสินค้าเข้าออกโดยใช้บาร์โค้ด
   • เมื่อป้อนข้อมูลตามการเคลื่อนย้ายสินค้าคงคลัง เช่น การขายหรือการซื้อ คุณสามารถจัดการการรวบรวมสินค้าคงคลังโดยใช้เครื่องสแกนบาร์โค้ดได้
   • ในร้านค้าที่มีลูกค้าจำนวนมากสามารถใช้ฟังก์ชันบาร์โค้ดเพื่อเร่งกระบวนการขายได้
  • สแกนบาร์โค้ดโดยใช้แอป ECOUNT
   • หากคุณติดตั้งแอป Ecount ERP คุณสามารถสแกนบาร์โค้ดโดยใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือของคุณได้
   • ประวัติสินค้าคงคลังเข้าออกที่ดำเนินการผ่านการสแกนบาร์โค้ดจะเชื่อมกับ ERP ทันที
   • คุณสามารถจัดการสินค้าคงคลังเข้าออกโดยใช้แอป ECOUNT จากภายนอก เช่น คลังสินค้า โรงงาน
  บาร์โค้ด