บันทึกยานพาหนะ
จำเป็นต้องสร้างบันทึกการใช้งานยานพาหนะสำหรับบริษัท ตามการแก้ไขกฎหมายภาษีรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ ECOUNT ช่วยให้สร้างบันทึกการใช้งานยานพาหนะเป็นเรื่องง่าย
ฟีเจอร์
 • คุณสามารถบันทึกรายการสำคัญ เช่น คนขับ, ปลายทาง, ระยะทาง และจุดหมายการเดินทางของยานพาหนะแต่ละคัน
 • รองรับแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น แบบฟอร์มบันทึกการเดินทางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์
  FAQ
  • หากป้อนระยะทางบนหน้าปัดรถยนต์ สามารถคำนวณและตรวจสอบระยะทางที่ขับโดยอัตโนมัติได้หรือไม่
   หากป้อนระยะทางบนหน้าปัดรถก่อนขับและหลังขับระยะทางที่ขับจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ
  • สามารถจัดการยานพาหนะของพนักงานที่ทำงานนอกสถานที่ได้หรือไม่
   คุณสามารถดูการบันทึกของแต่ละ PIC ผ่านสมุดการใช้งานยานพาหนะ
  • ฉันมียานพาหนะบริษัท สามารถบันทึกระยะทางที่ขับหรือจุดหมายปลายทางได้หรือไม่
   หากใช้เมนูเรียกดูการทำงานนอกสถานที่ในกรุ๊ปแวร์ (GW) คุณสามารถบันทึกระยะการขับหรือจุดหมายปลายทางของยานพาหนะแต่ละคันได้
  • สามารถตรวจสอบประวัติการขับขี่ยานพาหนะบริษัทของผู้ขับขี่แต่ละคนได้หรือไม่
   หากกรอก PIC ในตอนป้อนประวัติการขับขี่ คุณสามารถตรวจสอบประวัติการขับขี่รถของผู้ขับขี่แต่ละคนได้อย่างง่าย
  • สามารถตรวจสอบประวัติการขับขี่ยานพาหนะของบริษัทแต่ละคันได้หรือไม่
   หากกรอกรายละเอียดยานพาหนะในตอนที่ป้อนประวัติการขับขี่ คุณสามารถตรวจสอบประวัติการขับขี่ของยานพาหนะแต่ละคันได้อย่างง่ายดาย
  • สามารถสำรองประวัติที่บันทึกไว้ได้หรือไม่
   คุณสามารถแปลงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องไปยัง Excel ในสถานะการทำงานนอกสถานที่
  • สามารถอัปโหลดรูปภาพหน้าปัดรถยนต์ได้หรือไม่
   ตอนที่ลงทะเบียนประวัติการขับขี่สามารถอัปโหลดรูปภาพได้ และหากในกรณีที่สร้างด้วยโทรศัพท์มือถือ หลังจากถ่ายหน้าปัดรถยนต์ด้วยกล้องโทรศัพท์แล้วสามารถลงทะเบียนได้ทันที
  ฟังก์ชันหลัก
  • ลงทะเบียนบันทึกการใช้งานยานพาหนะ
   • คุณสามารถบันทึกการใช้งานโดยลงทะเบียนรถเช่า / เช่าระยะยาวที่บริษัทเป็นเจ้าของโดยไม่คำนึงถึงจำนวน
   • หากใช้แอปมือถือ ECOUNT ตำแหน่งปัจจุบันของคุณ (GPS) จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติแม้ว่าคุณจะไม่ป้อนจุดเริ่มต้นและปลายทางก็ตาม
   • สามารถป้อนระยะทางของแผงหน้าปัดรถยนต์ทั้งก่อนและหลังการขับขี่ และระยะทางจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ ซึ่งคุณสามารถแนบรูปถ่ายของแผงหน้าปัดรถยนต์ได้
   • สามารถตั้งค่าเป้าหมายการใช้งานยานพาหนะ (เชิงพาณิชย์, ทำงานนอกสถานที่) ได้ตรงตามวัตถุประสงค์การจัดการของบริษัท
  • จัดการประวัติการใช้งานยานพาหนะ
   • คุณสามารถค้นหาบันทึกการใช้งานของแต่ละฝ่าย / PIC ได้อย่างรวดเร็วผ่านบันทึกการใช้งานยานพาหนะ
   • คุณสามารถค้นหาค่าใช้จ่ายการเติมน้ำมัน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้จากรายการค่าใช้จ่ายที่เพิ่มเข้ามา ผ่านการบำรุงรักษาและการตั้งค่าแบบฟอร์มสำหรับรถแต่ละคัน
   • รองรับแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น บันทึกการเดินทางรถยนต์
  บันทึกยานพาหนะ