ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

บันทึกยานพาหนะ

คุณสามารถบันทึกประเด็นสำคัญ เช่นคนขับ, จุดหมาย, ระยะทาง และปลายทางของการใช้ยานพาหนะ
  • คุณสามารถลงทะเบียนยานพาหนะและบันทึกเป็นรายบุคคล
  • หากคุณป้อนความแตกต่างระหว่างระยะทางเริ่มต้นและระยะทางสิ้นสุด ระยะทางในการเดินทางจะถูกคำนวณโดยอัตโนมัติ
  • คุณสามารถกำหนดวัตถุประสงค์ในการขับขี่ยานพาหนะ ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์การจัดการของบริษัทของคุณ
  • คุณสามารถแนบรูปภาพของแผงหน้าปัดพาหนะทั้งก่อนและหลังการขับขี่
ง่ายต่อการตรวจสอบความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ในการใช้ยานพาหนะ และวันที่ครบกำหนดสำหรับการตรวจสภาพยานพาหนะวแต่ละคัน
  • สามารถสอบถามข้อมูลจากบุคคลที่ติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ผ่านบันทึกการทำงานของยานพาหนะ
  • คุณสามารถตรวจสอบว่ายานพาหนะได้รับการดำเนินการตามวัตถุประสงค์การใช้งานที่กำหนดโดยบริษัทหรือไม่
  • คุณสามารถตรวจสอบรอบการตรวจสอบสภาพของยานพาหนะได้