จัดการบันทึกเวลางาน
ด้วยการเชื่อมโยง Secom, KT Telecop, Caps กับ ERP ทำให้สามารถจัดการประวัติเวลาเข้า-ออกอย่างเป็นระบบมากขึ้น
สามารถเรียกดูเวลาเข้า-ออกที่ถูกบันทึกในระบบที่เชื่อมโยงไว้ได้จาก ERP
ฟีเจอร์
 • สามารถจัดการเวลาเข้า-ออกของพนักงานของคุณได้อย่างง่ายดาย
 • สามารถพิมพ์รายงานประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลาได้
  FAQ
  • สามารถเชื่อมกับโปรแกรมเช็คเวลาเข้า-ออกภายนอกองค์กรได้หรือไม่
   สามารถเรียกประวัติการจัดการเวลาขึ้นมาอัตโนมัติโดยสามารถเชื่อมกับโปรแกรมS1 Caps และ KT Telecop
  • สามารถตรวจสอบรายการเวลาเข้า-ออกงานได้หรือไม่
   สามารถจัดการได้จากเมนูบันทึกเวลาเข้า-ออก และสถานะเวลาเข้า-ออก
  • สามารถดูเฉพาะข้อมูลการมาสายหรือออกก่อนแยกกันได้หรือไม่
   คุณสามารถตรวจสอบประวัติการมาสาย-ออกก่อนจากเมนูสถานะการมาสายผ่านการตั้งค่าเวลาทำงานของบริษัท
  • สามารถจัดการเวลา เข้า-ออกภายในได้หรือไม่
   คุณสามารถจัดการเวลาเข้า-ออกได้โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมเวลาเข้า-ออกภายนอกผ่านฟังก์ชันเช็คเวลาเข้างานตอนที่เข้าสู่ระบบ และการป้อนเวลาออกงานอัตโนมัติตอนที่ออกจากระบบ
  • สามารถจัดการเวลาเข้า-ออกของพนักงานที่ไปทำงานนอกสถานที่ได้หรือไม่
   สามารถจัดการแยกเฉพาะสถานะเวลาเข้า-ออกของพนักงานที่ไปทำงานนอกสถานที่จากเมนูสถานะเวลาเข้า/ออก
  • สามารถจัดการเวลาเข้า-ออกโดยตั้งค่าเวลาเข้า-ออกงานของบริษัทได้หรือไม่
   สามารถจัดการบันึกเวลาเข้า-ออกให้ตรงกับเวลาทำงานปกติที่ตั้งค่าไว้ใน ERP
  • สามารถจัดการสถานะเวลาเข้า-ออกงานของแต่ละฝ่าย / แต่ละผู้ใช้งานได้หรือไม่
   มีฟังก์ชันการตั้งค่าแบบฟอร์มเมนูสถานะเวลาเข้า-ออกงาน คุณจึงสามารถดูได้จากสรุปเวลาเข้า-ออก หรือ ใบบันทึกเวลาประจำวัน ในแต่ละฝ่าย/พนักงานแต่ละราย
  • สามารถสร้างรายงานเวลาเข้า-ออกงานได้หรือไม่
   คุณสามารถดูและพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลา เช่น สถานะเวลาเข้า-ออก สถานการมาสาย ใบบันทึกเวลาประจำวัน
  • ผู้ดูแลสามารถแก้ไขประวัติเวลาเข้า-ออกทั้งหมดได้หรือไม่
   ผู้ดูแลสามารถตรวจสอบและแก้ไขประวัติเวลาเข้า-ออกของพนักงานในบริษัทได้จากแท็บทั้งหมดในบันทึกเวลาเข้า / ออก
  • สามารถบันทึกประวัติเวลาเข้า/ออกหลายครั้งในวันๆ หนึ่งได้หรือไม่
   ในบันทึกเวลาเข้า / ออก คุณสามารถบันทึกกาป้อนเวลาเข้า-ออกหลายครั้งในหนึ่งวันได้และสามารถเขียนหมายเหตุกำกับไว้ได้อีกด้วย
  • สามารถเชื่อมเวลาเข้า-ออกกับระบบภายนอกได้หรือไม่
   ระบบภายนอกที่สามารถเชื่อมต่อกับ ECOUNT ERP นั้นมี 3 ระบบ คือ S1, Caps และ KT Telecop คุณสามารถตรวจสอบบันทึกเวลาเข้า-ออกโดยเชื่อมต่อระบบภายนอกกับ ERP
  • สามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออกว่าบันทึกเวลาไหนได้หรือไม่
   ในกรณีที่คุณต้องการตรวจสอบเวลาเข้า-ออกงานจริงและเวลาที่ถูกบันทึกไว้ หากตั้งค่าแบบฟอร์มในสถานะเวลาเข้า-ออก ก็สามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออก และเวลาที่ป้อนได้
  • พนักงานสามารถตรวจสอบประวัติที่เคยมาสายได้หรือไม่
   ในกรณีที่ี่ตั้งค่าเวลาทำงานพนักงานแต่ละคนไม่ใช่การตั้งค่าเวลาทำงานของบริษัท หลังจากเวลาเริ่มทำงานการมาสายจะถูกจัดไปอยู่ในส่วนที่ถูกบันทึกไว้ และสามารถตรวจสอบประวัติการมาสายจากสถานะได้
  • ต้องใช้ฟังก์ชันแบบไหนเพื่อจัดการเวลาเข้า-ออก
   กรณีที่มีจุดประสงค์ที่จัดการเวลาเข้า-ออกของพนักงาน หลังจากที่คุณเช็คเข้างานจากหน้าจอเข้าสู่ระบบ หากแค่เพียงกดปุ่มเวลาเข้า-ออกจากระบบในตอนที่เข้าสู่ระบบหรือเลิกงาน เวลาเข้า-ออกจะถูกบันทึกไว้ นอกจากนี้ยังมีเมนูสำหรับเข้าและออกงานโดยตรงด้วย
  • สามารถใช้คำนวณเงินเดือนจากรายละเอียดการบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานได้หรือไม่
   หากมีการตรวจสอบบันทึกเวลาเข้า-ออก หลังจากที่ตรวจสอบการจัดการเวลาของเวลาเข้า-ออก คุณสามารถคำนวณเวลา เช่น การทำงานล่วงเวลาผ่านการตั้งค่ารายการในตอนที่คำนวณเงินเดือน และแสดงอยู่ในเงินเดือน
  • สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานในครั้งเดียวได้หรือไม่
   หากคุณตรวจสอบเวลาเข้า-ออกของพนักงานแต่ละคนจะมีฟังก์ชันในการอัปโหลดบันทึกเวลาเข้า-ออกไปยัง Excel หากคุณทำการอัปโหลดข้อมูลตรงตามแบบฟอร์ม ก็สามารถอัปโหลดบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานได้ในครั้งเดียว
  • ฉันต้องการตรวจสอบเวลาทำงานของพนักงานแต่ละคน
   คุณสามารถตรวจสอบเวลาทำงานแต่ละวันของพนักงานแต่ละคนได้ อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบเวลาทำงาน หน่วยเวลา เวลาทำงานมาตรฐาน และความแตกต่างในพนักงานแต่ละคนได้
  • สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกของพนักงานรายวันได้หรือไม่
   เนื่องจากไม่จำกัดจำนวน ID ผู้ใช้งาน จึงสามารถสร้าง ID พนักงานรายวันเพื่อให้สามารถบันทึกเวลาเข้า-ออกได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • จัดการเวลาเข้า-ออกได้อย่างง่ายดาย
   • เมื่อเข้าสู่ระบบ / ออกจาก ECOUNT ERP คุณสามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออกเพื่อจัดการเวลาได้
   • คุณสามารถตรวจสอบเวลาเข้า-ออกโดยอัตโนมัติโดยเชื่อมโยงกับโปรแกรมการจัดการเวลาเข้า-ออก เช่น SECOM, KT Telecop และ Caps
   • คุณสามารถจัดการเวลาเข้า-ออกของพนักงานที่ออกไปทำงานนอกสถานที่ด้วยฟังก์ชันเวลาเข้า-ออกปัจจุบัน
  • รายงานเวลาเข้า-ออก
   • คุณสามารถจัดการบันทึกเวลาเข้า-ออกได้ตรงตามเวลาทำงานมาตรฐานที่กำหนดไว้ใน ERP
   • คุณสามารถดูสรุปเวลาเข้า-ออกของแต่ละฝ่าย / พนักงาน, เวลาทำงานรายวันได้อย่างง่ายดาย
   • คุณสามารถดูรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเวลา เช่น เวลาเข้า-ออก เข้างานสาย และเวลาการทำงานรายวัน
   • คุณสามารถตรวจสอบเวลา ตารางเวลา เช่น วันหยุด จนถึงประวัติเวลาเข้า-ออก ได้ในรายงานเดียว
  จัดการบันทึกเวลางาน