การจัดการการสำรวจ
บริษัทจำเป็นต้องได้รับความคิดเห็นจากพนักงานในการตัดสินใจขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ECOUNT สามารถตรวจสอบเรื่องการโหวตและนำเสนอความคิดเห็นได้ทันทีเพื่อให้การตัดสินใจมีเหตุผลมากขึ้น
ฟีเจอร์
 • สามารถรวบรวมความคิดเห็นจากพนักงานแต่ละคนโดยลงทะเบียนประเด็นการตัดสินใจที่หลากหลายด้วยการโหวต
 • สามารถกระตุ้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็นสำคัญ ผ่านการตรวจสอบสถานะการโหวต และสามารถจัดการให้ยุติธรรมและโปร่งโดยตรวจสอบผลลัพธ์
  FAQ
  • สามารถตรวจสอบโพลล์แบบเรียลไทม์ได้หรือไม่
   หากผู้ใช้งานติดประกาศโพลล์ สามารถตรวจสอบประวัติโพลล์แต่ละผู้ใช้งานได้แบบเรียลไทม์
  • ตอนที่สร้างโพลล์สำรวจสามารถแจ้งเตือนให้กับพนักงานได้หรือไม่
   ไม่เพียงแค่แจ้งเตือนว่าเนื้อหาในโพลล์สำรวจได้รับการลงทะเบียนแล้ว แต่หากเข้าสู่ระบบ ERP สามารถตั้งค่าเพื่อให้เนื้อหาในโพลล์สำรวจถูกเปิดเผยที่หน้าเพจหลัก
  • ตอนที่สำรวจความคิดเห็นสามารถแชร์โพสต์หรือใบสำคัญที่สามารถอ้างอิงพร้อมกันได้หรือไม่
   ตอนที่สร้างโพสต์สำรวจโพลล์สามารถอ้างอิงโพสต์หรือใบสำคัญที่จำเป็นต้องแชร์พร้อมกันได้
  • สามารถแชร์เนื้อหาการสำรวจผ่านห้องสนทนาใน ECOUNT ได้หรือไม่
   สามารถแชร์โพสต์สำรวจต่าง ๆ กับผู้ใช้งานทั้งหมดพร้อมกันได้ โดยใช้ห้องสนทนาใน ECOUNT
  • สามารถปิดโพลล์สำรวจโดยการบังคับก่อนที่จะถึงวันปิดโพลล์สำรวจได้หรือไม่
   ผู้ใช้งานที่ติดประกาศโพลล์สำรวจสามารถปิดโพลล์สำรวจได้ทุกเวลาเวลาไหนก็ได้
  • ผู้เข้าร่วมการโหวตสามารถโหวตโดยไม่ใช้กรุ๊ปแวร์ได้หรือไม่
   คุณสามารถเข้าร่วมในเมนูสำรวจได้แม้ว่าคุณจะไม่ใช่ผู้ใช้งานกรุ๊ปแวร์หรือไม่ได้รับอนุญาต
  • สามารถกำหนดรูปแบบโพลล์สำรวจได้หรือไม่
   รายละเอียดในโพลล์ไม่สามารถกำหนดรูปแบบได้ รายการในโพลล์สามารถลงทะเบียนได้น้อยที่สุด 2 รายการ และมากที่สุดได้ 20 รายการ
  • ในรายละเอียดการโหวตสามารถดูเฉพาะหัวข้อการโหวตได้หรือไม่
   คุณสามารถอ้างอิงโพสต์อ้างอิงเมื่อคุณลงทะเบียนหัวข้อการโหวต และสามารถส่งคำอธิบายโดยละเอียดทำให้สามารถแชร์เนื้อหาได้อย่างแม่นยำ
  • สามารถเพิ่มความคิดเห็นนอกจากรายการโหวตได้หรือไม่
   หลังจากเลือกรายการโหวตแล้วสามารถแสดงความคิดเห็นอื่นเป็นรายละเอียดบันทึก
  • สามารถตรวจสอบหัวข้อการโหวตได้อย่างไร
   หัวข้อการโหวตที่ลงทะเบียนนั้นจะปรากฏในหน้าหลักพร้อมกันกับการลงชื่อเข้าใช้ ECOUNT เพื่อให้คุณสามารถตรวจสอบหัวข้อการโหวตได้อย่างรวดเร็ว
  • สามารถตรวจสอบว่าโหวตหรือไม่โหวตได้หรือไม่
   สามารถลดหรือเพิ่มเวลาการโหวตเพื่อให้สามารถตรวจสอบว่าโหวตหรือไม่โหวตของแต่ละบุคคลในระยะเวลาที่ทำการโหวต
  • สามารถตรวจสอบโพลล์สำรวจเก่าได้หรือไม่
   สามารถตรวจสอบสำรวจโดยแบ่งเรื่องที่กำลังดำเนินการและเรื่องที่เสร็จสิ้นแล้ว และยังสามารถตรวจสอบได้โดยแบ่งวันที่สร้างและวันที่ปิดสำรวจที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว
  • สามารถคัดลอกเนื้อหาในโพลล์สำรวจเก่าได้หรือไม่
   หากลงทะเบียนโพลล์สำรวจประเภทเดียวกัน คุณสามารถทำโพล์สำรวจใหม่ได้โดยคัดลอกเนื้อหาโพลล์สำรวจนั้น ๆ ได้
  ฟังก์ชันหลัก
  • ลงทะเบียนสำรวจการโหวต
   • คุณสามารถลงทะเบียนเนื้อหาการโหวตไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดก็ตาม และสามารถลงทะเบียนรายการการโหวตได้มากถึง 20 รายการ
   • เมื่อลงทะเบียนสำรวจการโหวต คุณสามารถส่งและแชร์คำอธิบายอย่างละเอียดที่เกี่ยวกับการสำรวจการโหวตได้อย่างง่ายดายโดยสร้างและแนบโพสต์อ้างอิง
  • ตรวจสอบสถานะการโหวต / สำรวจ
   • การโหวต / สำรวจที่ลงทะเบียนนั้นจะปรากฏในหน้าหลักในขณะที่ลงชื่อเข้าใช้ ECOUNT เพื่อให้พนักงานสามารถตรวจสอบการโหวต / สำรวจได้อย่างรวดเร็ว
   • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการโหวต / สำรวจของแต่ละบุคคลในระหว่างการโหวตได้
   • นอกจากรายการโหวต / สำรวจแล้ว ยังสามารถแสดงและตรวจสอบความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงโครงสร้างการสื่อสารภายในบริษัทได้
  การจัดการการสำรวจ