ฟีเจอร์ผลิตภัณฑ์

การจัดการการสำรวจ

การลงทะเบียนเรื่องการตัดสินใจต่าง ๆ เป็นการลงคะแนนเสียง ที่คุณสามารถใช้ความคิดเห็นของพนักงานแต่ละคนได้อย่างสมเหตุสมผล
  • คุณสามารถสร้างรูปแบบการลงคะแนนและได้มากถึง 20 ตัวเลือก
  • เมื่อทำการโหวตคุณสามารถเขียนและแนบโพสต์อ้างอิง เพื่อสื่อสารผลลัพธ์ของแบบสำรวจได้อย่างง่ายดาย
การลงคะแนนโดยไม่เปิดเผยตัวสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเรื่องการตัดสินใจที่สำคัญ
  • แบบสำรวจจะปรากฏบนแดชบอร์ดหลักของซอฟต์แวร์ เพื่อให้พนักงานของคุณได้รับแจ้งเมื่อเข้าสู่บัญชีของพวกเขา
  • คุณสามารถตรวจสอบสถานะการลงคะแนนและตัดสินใจได้อย่างง่ายดาย ว่าจะลดหรือขยายระยะเวลาการลงคะแนนหรือไม่
  • การลงคะแนนจะช่วยปรับปรุงการสื่อสารระหว่างทีมของคุณ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ